EN DIGITAL TEKNOKRATISK REVOLUTION ÄR PÅ VÄG

“Jesus svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.”/Lukas 10.18

Mellan 1730 – 1921 bannlyste Romerska kyrkan 19 samhällsfientliga sällskap och sekter i frimureri. Dessa fördolda grupper verkade främst på nationell nivå fram till 1920-talet.

Sedan stiger de upp på internationell nivå och inbäddas i nationell och internationell politik och ekonomi genom olika tankesmedjor och slutna grupper bortom det demokratiska rummet.

De har skapat revolutioner och kriser i världen. De tog kontroll över centralbankerna.

Högt uppsatt person väljs ut att leda nationer och viktiga samhällsorgan för den rätta riktningen. Här finns personer till vänster och höger. Kalla kriget var ett spel att erövra världen. Internationalismen och globalisering innehåller samma moment

Falska läror sprids. Liberalismen underkuvar det mänskliga värdet och upphöjer fri marknadskapitalism.

Paramilitära organ bildas för att korrigera regimer. Vi såg dem i Sydamerika. Arabvåren 2011 var en aktion att slussa in rebeller in i den demokratiska processen och bryta sönder regimer.

Medier tvättar sin information om det verkliga förloppet och sprider nonsensinformationen. Människor hålls i okunnighet trots informationssamhällets välde och ökar istället blindheten.

Allmänt sprids den nya vägen genom tidens avveckling av moral, människovärde, en politik som trumfas som det politiskt korrekta (PK) och en marknaden som vill ta sig ann en övergripanden världsordning som hotar naturens framtid i vinstjakt.

Vi går nu i en mer superteknokratisk värld. Visioner finns i filmvärden. Kampen mellan människan och maskinen

Den sekulära världen är endast materiell existens men söker den totala kontrollen av människan ekonomiskt, politiskt och moraliskt.

En ekonomisk elit träder fram som inte behöver dem längre. De kan skapa de teknologiska maktmedlen som styr dem.

Tidigare konkurrerade maskiner med människor främst i manuella färdigheter. Nu börjar de tävla med oss ​​om kognitiva färdigheter. AI kan ta över fler och fler yrkesområden.

Många människor förlorar sitt ekonomiska värde, de kan också tappa sin politiska makt. Samma teknik som kan göra miljarder människor ekonomiskt irrelevanta kan också göra dem lättare att övervaka och kontrollera.

Den fria Människan är på väg att identifieras och underordnas det vi redan kallar en digital diktatur. Teknikindustrin aviseras en framtid där alla människor kan övervakas spåras och kontrolleras digitalt.

Vi står de teknologiska revolutionerna som nu tar fart på och kommer att konfrontera mänskligheten med de hårdaste prövningar som stött på i modern tid. En väg för allenarådande åsikt om verkligheten. En overklighet.

Om vissa samhällen förblir till synes demokratiska, kommer den ökande effektiviteten hos AI-systemens algoritmer fortfarande att flytta mer och mer auktoritet från enskilda människor till central system och nätverksmaskiner.

Vi är redan nära att lita på algoritmerna mer än våra egna känslor och så småningom förlora vår förmåga att fatta många beslut för oss själva.

Tänk bara på det sätt som inom bara två decennier har miljarder människor kommit att anförtro Googles sökalgoritm en av de viktigaste uppgifterna av alla: hitta relevant och pålitlig information.

Vilka får söka i framtiden? Vad kommer att hända med vår
livssyn när vi förlitar oss på att AI tar allt fler beslut för oss?

Kan parlament och politiska partier övervinna dessa utmaningar och undvika de mörkare scenarierna? För närvarande verkar detta inte troligt. Teknologisk störning är inte ens en ledande punkt på den politiska agendan.

Det kontantlösa samhället är på väg i tystnad. Finns inte på dagordningen.

Big Pharma och Microsoft samarbetar nu med ID2020-Alliance’ som kommer att kombinera vaccinationer med implanterbara mikrochips för att skapa ett digitala ID, vilket innebär att människor kan digitalt, spåras och slutligen kontrolleras genom en global identifieringsmatris.

ID2020-alliansen var värd för sitt årliga toppmöte den 19 sept 2019 i New York , där det tillkännagav lanseringen av ett ambitiöst program för digital identitet med regeringen i Bangladesh och med Gavi, Vaccine Alliance, som är ett offentlig-privat samarbetsorgan (tankesmedja).

För närvarande riskerar människor att nedgraderas att blir elitens husdjur.

Vi såg detta i det forna Sovjet. där folket var statens egendom. Staten gav dem “rätta” läran. Folket blev kor som producerar enorma mängder mjölk.

“I slutet av 1800-talet och under nästan hela 1900-talet skulle ge efter för en stor heresi. Äktenskapets sakrament ”kommer att angripas och profaneras”, och ”frimurarna, som då kommer att ha makten, kommer att driva igenom orättfärdiga lagar, Jungfru Maria San Francisco de Quito1634

Kyrkan såg att läran som ett dödligt grep både på kyrkan och samhället och tillhör Antikrist.

Lögnens härskar förmedlar de två stora lögnerna. Lögnen att lögnen existerar dvs sig Själv. Lögnen att sanningen finns dvs Kristus

Påven Leo XIII publicerade i sin Encyklika “Humanum Genus.” där han instämde med alla tidigare påvarnas fördömande av frimurarnas revolt- och samhällslära.

Det gäller 13 påvar från 1730 – 1922.
Clement XII: In Eminenti – 28 april, 1738
Benedict XIV: Providas — mars 1751
Clement XIII: A. Quodie — 14 sept 1758
Clement XIII: Ut Primum — 3 sept 1759
Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus – 25 nov 1766
Pius VI: Inscrutabile — Dec. 25, 1775
Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo — 14 sept 1820
Leo XII: Quo Graviora — 13 mars, 1826
Pius VII: Traditi — 21 maj1829
Gregory XVI: Mirari Vos — 15 aug 1832
Pius IX: Qui Pluribus — 9 nov, 1846
Pius IX: Omnibus Quantisque — 20 april, 1849
Pius IX: Multiplices Inter — 25 sept 1865
Leo XIII: Humanum Genus — 20 april, 1884
Leo XIII: Letter to Italian Episcopate — 8 dec 1892
Leo XIII: Letter to the Italian People — 8 dec 1892
Pius X: Vehementer — 11 febr 1906
Pius X: Letter to France — 6 jan1907

Pius XI skrev 1924 Encyklikan “Maximam grasissimamque” och kallade frimureri för “Laicism” en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende. Antikrist

I Fatima 1917 kom ett utomordentligt budskap. Den enda makten som störtar det mörka väldet är Kristus. Vi fick uppgiften att be Rosenkransen som ät det andliga vapnet och att vi omvänder oss återvänder till de Heliga Sakramenten.

En framtid som återupprättar vårt heliga ursprung till en förening med Gud och sannngen.

källa:
https://www.prnewswire.com/news-releases/id2020-alliance-launches-digital-id-program-with-government-of-bangladesh-and-gavi-announces-new-partners-at-annual-summit-300921926.html

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/10/yuval-noah-harari-technology-tyranny/568330/

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Fatima%20Challange.html

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Uppb2.html

Det här inlägget postades i Antikrist, Automatisering, avhumanisering, Bank och finans, Bill GateS, Chippet, Demokrati, Demokratur, Det fria valet, Ekonomi, Eliten, Enhet, extremism, Forskning, Framtid, Geopolitik, Globalisering, Hälsa, Hedendom, Historia, Informationskriget, Informationssamhället, Internationalism, Jesus Kristus., Kalla kriget, Klassamhället, Konspiration, Kristendom, Kyrkan, Läkemedel, Ledarskap, Liberalism, Lobbying, Maffia, Makt, Människan, Människan och värdet, Maskopi, Materialism, monopol, NVO, Omvändelse, Opinionsbildning, Orättvisa, Pengar, Postdemokrati, Privatisering, Robotisering, Sekterism, sekulariseng, slavdom, Sociala strukturer, Strategisk utveckling, Suppereliten, Tankesmedjor, Teknokrati, Tyranni, USA, Verklighetsbild, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.