NASA:S STUDIE AV VÅR FRU I GUADALOPE FRÅN 1531. OFÖRKLARIGA EGENSKAPER


I december 1531, träder azteken Nauati in i kyrkohistorien som ett utvalt redskap för Guds ingripande, gör han det under sitt kristna namn Juan Diegos.

NASA har publicerat resultaten av undersökningen av bilden i Our Lady of Guadalope. Dr. Aldofo Orozco, forskningsfysiker, rapporterar att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till varför Tilman finns kvar och är intakt efter 488 år med mirakulösa egenskaper.

Juan Diegos Tilma bär på bilden på Jungfru Maria men i den gömmer sig en rad kristna symboler med ansikten profeter, Jesu grav och bilder på Juans möte med biskopen.

NASA konstaterade med instrument från ögonspecialisten att i bilden expanderar och dras ögonen på Marias näthinnor, när de utsätts för ljus – liknande människans öga.

I Marias vänstra ögonvrå syns än idag en spegelbild av en man med skägg.

Forskarna har också kommit fram till att temperaturen på tyget, där bilden kan observeras, är permanent 36,6 grader, till exempel en frisk människas kroppstemperatur.

Bilden har också undersökts med ett stetoskop. Forskarna har uppmätt en hjärtpuls på 115 slag / min vid Marias bälte, vilket motsvarar antalet hjärtfrekvens från ett foster.

Tyget är att baksidan är märkligt grov, men framsidan är ” lika mjuk som det vore de mest rena siden.

NASA-ingenjörer har också konstaterar att färgen med vilken bilden framställde inte finns på jorden och har aldrig existerat – enligt Tsn.ua, som är en nyhetssajt på internet.

Innan han avslutade sin presentation nämnde Dr. Orozco två mirakel förknippade med Tilma.

Den första inträffade 1785 när en arbetare av misstag spillde ut ett 50 procent salpetersyralösningsmedel på högra sidan av duken. “Förutom alla naturliga förklaringar, har syran inte förstört duken, den har inte ens förstört de färgade delarna av bilden,” sade Orozco.

Det andra mirakelet var explosionen av en bomb nära Tilman 1921. Dr Orozco erinrade om att explosionen bröt marmorgolvet och änkorna 150 meter från explosionen, men “oväntat var varken Tilma eller det normala glaset som skyddade Tilma skadad eller trasig. ” Den enda skadan nära den var ett mässingskorsfix som vridits av sprängningen.

Han fortsatte, “Det finns inga förklaringar till varför chockvågen som bröt fönster 150 meter bort inte förstörde det normala glaset som skyddade bilden. Vissa människor sa att Son med hjälp av mässingskorset skyddade bilden av sin mor. Det verkliga faktum är att vi inte har en naturlig förklaring till den här händelsen.

I duken gömmer sig många kristna symboler

Aztekerna var ett indianfolk i centrala Mexikos högland som från 1300-talet och framåt formade en stat med massoffer av människoliv till den fruktansvärd ormguden Quetzalcoatl.  Denna dödskultur bestod tills området erövrades av spanjorerna. 1521 faller huvudstaden.

I aztekiskerna språk Nahuati finns ett ord  som lyder “coastlaxopeu”, vilket uttalas “quatlasupe” betyder “den som har trampat på ormen av sten” liknar uttalet av “Guadalope”.

För aztekerna betydde det att kvinnan på Tepeyac-kullen hade besegrat den fruktansvärde ormguden Quetzalcoatl.

Solstrålarna strålade fram bakom Henne och dolde solskivan. Hon var således mäktigare än deras Solgud. En gestalt med vingar, en ängel, bar upp kvinnans släp som fick henne att tillhöra himlen. Det för oss själva till Upp 12:1-2.

Halvmånen som kvinnan stod på var som förkolnad. Den representerade ormguden Quetzalcoatl, som var tillintetgjord. Många detaljer som korset i halssmycket, var samma symbol som spanjorerna visade.

Mindre än 20 år senare har 9 miljoner invånare omvänt sig till kristen tro i detta land, där man i århundraden bedrivit mångguderi och offer av människor.

År 1487, offrades omkring 20.000 indianer till ormguden Quetzalcoatl. År 1519 fann spanjorerna 136.000 människokranier längs aztekernas  tempel.

Så erkände invånarna kristendomen som sann. Bilden leder oss själva till 1 Mos 3:15 om den nya Eva, som skulle krossa ormens huvud. Det är också budskapet i Fatima 1917 “I slutet kommer jag att triumfera”.

Uppenbarelsen 1531

Den heliga jungfru, visade sig för azteken Juan Diego, vintern 1531 på berget Tepeyac, nära Mexico City i norr.

Denna morgon var han  på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Ungefär halvvägs mellan de båda byarna ligger en liten kulle på vars topp, där  finns det ännu ruiner kvar efter ett tempel helgat åt aztekernas forna modergudinna. En kult med människooffer.

Plötslig hör han fågelsång från många fågelarter. Sedan tystnar det lika plötsligt. En stillhet sprider sig.

Han hör en röst som kallar på honom. Han vänder sig om ser såg en ung mexikansk flicka i 14-årsåldem stå däruppe. Hon var strålande vacker och omgiven av skimrande ljus. Hon avslöjar sig som den Heliga Maria, moder till den sanne Guden som är skaparen och uppehållaren av livet. Herre över himmel och jord.

Hon önskar bygga en kyrka på denna offerplats. Hon ber Juan framför detta till biskopen i Mexico City. Biskopen tvekar och ber om ett tecken. Utan dröjesmål besvaras den begäran.

Diego träffade åter den välsignade Modern som skickade honom upp till kullen där han hittade blomster av rosor trots vintersäsongen.

Denna morgon  visar sig  då “Himlens drottning” för Juan Diego, en 57-årige aztekindian från Tolpetlac, tre mil utanför Mexico City. Han var på väg att bevista morgonmässan hos franciskanerna. Han har lärt sig komma i god tid. Därför sprang han långt före soluppgången.

Hon sänder sin infödde budbärare upp till kullens topp mitt i december månad för att samla ihop ett fång  rosor. De har visats sig vara katalanska rosor. Han gör detta och lägger dem i en hög framför Henne. Jungfru Maria började sedan ordna dem vackert och lägger dem i tillman som han håller upp. Till slut knöt hon ändarna på tilman, kring hans nacke.

För att ytterligare bekräfta biskopens önskan låter Jungfru Maria inpränta övernaturligt en bild av henne. Han återvänder till biskopen i Zumarraga.

Biskopen föll ner på knäna inför synen med mannens fattiga kläderna med tillman med ett porträttet av Our Lady.

Vår Frus katedral byggdes på den plats där Dios tilma fortfarande är bevakad idag.

Studien

Forskare och fysikern dr Aldofo Orozco rapporterar 2009 att det inte finns någon vetenskaplig förklaring till var för Tilman överlevt och är intakt 488 gammal

Han presenterar detta för deltagarna på den internationella Marian Congress på Our Lady of Guadalupe

En kopia togs fram av duken. Tio år senare är den i trasor i den lokalt fuktiga, salta luften.

Till skillnad från den ursprungliga, oskyddade Tilman har den inte skadats under gångna sekler av UV-strålarna, den fuktiga, salta luften och de tiotusentals tända ljusen nära bilden.

Den ursprungliga bilden lockar massor av pilgrimer: basilikan som skyddar ikonen sägs vara den mest besökta pilgrimsfärden i världen.

Enligt uppgifter från Mexico City välkomnades tio miljoner pilgrimer 2004 mellan 9 december och 12 december. Besökarnas antal når tjugo miljoner för hela året.

Källa :

http://www.mariancongress.org/en/presentations/orozco-cna.html
http://www.matrixdrops.com/en/news/nasa-has-called-the-image-of-the-virgin-of-guadalupe-living

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Guadalope.html

PM Maria i Bibeln

Hur ser Bibeln på Maria? Om du läser Lukas kap 1 och Lukas 1:48 så förutsägs att folk ska prisa henne i framtiden. Detta har skett. Hon är prisad i många länder:

– Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt …

Muslimska kvinnorna sjunger om Maria ur Koranen, Aal-e-Imran, kap 3:42 på ett liknande sätt: “Och änglarna sade: Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor i alla nationen.” Hon upphöjs som den sanna kvinnan såsom Lukas 1:48 siar om.

Samtidigt talar Koranen om Jesus som den store läkaren och profet med hänvisning till Maria: “Då kommer Allah och säger: O Jesus, Marias son! … du helar de som föds blinda och de spetälska genom Min vilja. Se, Du väcker de döda genom Min vilja. Ur Koranen Al-Maeda, Kap 5:110

Herrens ängeln tilltalar Maria att hon är full av Nåd (Heliga Ande) och hon blev havande av Heliga Ande. Hon blev Kvinnan som bar Gud under sitt hjärta. Kristi kropp och blod danades i Henne. Hon blir det levande Tabernaklet. Gud är förenad med Henne i kropp, själ och ande. En trefaldigt välsignelse och förening. Gud som skapat allt och tog sin boning henne.

Lägg märke till Elisabeths tilltal när hon möter Maria: Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Heliga Ande närvarar och når barnet

Dessa tilltal av Ängeln och Elisabeth grundlägger Rosenkransen som inleder med: Hell Dig Maria, full av Nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesus.

Om detta är dyrkan, då bryter Skriften mot sig själv?! Detta är ingen dyrkan utan en aktning av och vördnad inför Henne som är Guds moder, som gett mänskligheten sin Frälsare. Skriften talar i termer av att prisa Guds moder.

Det här inlägget postades i Maria, Mirakler, Miraklet i Guadalope, Rosenkransen. Bokmärk permalänken.