VAD SÄGER KORANEN OM DEN YTTERSTA TIDEN? MESSIAS ÅTERKOMST VÄNTAS ÄVEN I KORANEN!

För ett halvår sedan mötte jag en muslim som konverterat till kristendom och är idag aktiv och möter muslimer; och berättar om vad Koranen säger om Jesus. En troende tror på Koranens absoluta tillförlitlighet.

Islam och kristendom syns var oförenliga. Enligt Koranen har Gud ingen son. Inte är heller är Gud en Treenighet. Jesus dog inte på Korset.

Men man kan inte vara muslim utan att tro på Jesus. Jesus nämns 35 gånger i Koranen! När Koranen talar om den yttersta tiden, då omtalar de Jesu återkomst.

Då en muslim inte får överge Koranen och då även tro på Jesus betydelse för Islam. Kunskap om Jesus finns då i Evangeliet.

Jesu moder Maryam (Maria) nämns 9 gånger i Koranen. Hon nämns med sitt namn i Koranen och har en stor status i Islam.

I svåra tider har muslimska kvinnor sökt Maria om hjälp som under Irakkriget. De kunde stå i kö till en kristen kyrkan med tackgåvor för en anhörigs räddning, refererades i dagens Eko en morgon

Dessa kvinnor sjunger ur Koranen. “Maria, Gud har utvalt Dig. Och Gud har renat Dig. Han har valt Dig över alla andra kvinnor.”

Framtiden för Islam skildras.

-“Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade:

”En tid kommer att komma när inget kommer att finnas kvar av Islam förutom dess namn, och inget kommer att finnas kvar av Qur’anen förutom dess skrift.

Deras moskéer kommer att vara fulla av tillbedjare men dem kommer att sakna rättfärdighet.

Deras Ulema (de religiöst lärda) kommer att vara bland de värsta av alla varelser under himmelen. Onda planer kommer att komma från dem och till dem kommer de att återvända.
(ur Mishkat ul Masabih, vol. 1, s. 91).

Den bild som har målats upp i denna “Hadith” (dvs vad Muhammed har sagt) stämmer väl överens med dagens situation bland muslimerna.

Dagens mullor sprider felaktiga läror och skapar en atmosfär av hat bland sina medmänniskor och skapar därigenom terrorism, elände och splittring bland mänskligheten.

Samtidigt är dagens muslimer mer splittrade än någonsin innan och befinner sig utan en central vägledning.

Nödvändigheten av ankomsten av en person som skall vägleda muslimerna kan därför inte betonas tydligare.

Alla världsreligioner väntar på en Messias som skall komma vid den yttersta tiden för att vägleda dem.

På grund av detta har den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) benämnt denna person med två titlar:

Mahdi gäller för muslimerna och Messias för de övriga (de kristna, judarna och andra), som faktiskt också väntar på en Messias. Att Messias och Mahdi är en och samma person bekräftas i följande Hadith:

“Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade: ”Mahdi är ingen annan än Jesus, Marias son”.
(Sunan Ibn Maja, Kitab ul Fitan, vol. 2, s. 1341)

Men vad var Jesu sanna budskap och vad hände egentligen med honom?

I slutet i Koran enligt As-saff 61:14 framträder en sura med ett anmärkningsvärd betydelse.

-” TROENDE! Bli Guds medhjälpare! Liksom Jesus, Marias son, sade till de vitklädda: “Vem vill bli min medhjälpare [i arbetet] för Guds sak?” och de svarade:

“Vi vill vara Guds medhjälpare!”. Bland Israels barn kom några att tro [på Jesus och hans budskap] medan andra förnekade [honom]. Men Vi stödde dem som trodde på honom mot deras fiender, och de [troende] avgick med segern.”

Sunan Dar Qutni vol. 1, s. 65 för oss till Uppenbarelseboken om den sista tiden

Allahs sändebud (Allahs frid och välsignelser vare med honom) sade:

”Sanningen av vår Mahdi kommer att intygas av två tecken som aldrig förr har inträffat i stöd för någon annan proklameras sedan världens begynnelse.

Dessa sker att under månaden Ramadan så kommer månen att förmörkas under första av de nätter i vilka en förmörkelse är möjlig och att solen kommer att förmörkas på den mellersta av dagen, av de dagar vilka en förmörkelse är möjlig. Och dessa tecken har aldrig tidigare inträffat som stöd för någon annan proklamerar sedan skapelsen av universum.

Det här inlägget postades i ISIS, Islam, Jesus Kristus., Kristendom, Maria. Bokmärk permalänken.