KRISTI KROPP OCH BLOD I MÄSSAN


Eukaristin (Nattvaren) är en helig förvandling av Brödet och Vinet till Kristi kropp och blod. Kristus närvarar. Vi tar emot hela Kristi offergärning. Det har skett genom alla tider sedan Kyrkan instiftades. En livsmåltid som förenar oss med Kristus.

Ett under har skett i Polen när en konsekrerad Hostia föll ned på golvet.

Församlingsprästen plockade upp den och lät den ligga i en skål med vatten, enligt rapporten från biskop Zbigniew Kiernikowski i Legnica

Detta inträffade på juldagen 2013. Efter en tid började Hostian gradvis att ändra färg, med röda blodiga fläckar.

“I februari 2014 separerades ett litet rött fragment i Hostian och placerades på en korporal, en fyrkantig vit duk.

“Kommissionen beordrade att ta prover för att genomföra grundliga undersökning av ett erkänt forskningsinstitut,” berättade biskop Kiernikowski. Den blödande Hostina hade ibland nu har tillskrivits att ha “kännetecknen för ett eukaristiskt mirakel”

Det slutliga medicinska svaret från avdelningen för kriminalteknisk medicin konstaterade att i den histopatologiska bilden hittades fragmenten (från Hostian) som innehöll fragmenterade delar av en korsstrippade muskel likt hjärtmuskeln.

Prover bestämde också att vävnaden har ett mänskligt ursprung och fann att den bar tecken på stress.

Biskop Kiernikowski sa att han tror att den blödande Hostian består av “ett eukaristiskt mirakel”, meddelade han till reportrar.

Han redovisade detta fall till Vatikanens kongregation för trosläran. I april godkände Vatikanen det godkände fyndet och rekommenderade församlingsprästen, Fr. Andrzej Ziombrze “för att förbereda en lämplig plats till förvaring av Hostianså att de troende kunde vörda den.

“Jag hoppas att detta kommer att tjäna till att fördjupa kulturen om Eukaristin och kommer att ha djup inverkan på människors liv”, sa biskop Kiernikowski.

Källa: francismary.com/bleeding-host-in-poland/?fbclid=IwAR2mpWe8cj46E6FWuVFtxgBnr9ZGAZzeG6zny10WWeyACixrZby5FZwArMU

Det här inlägget postades i Eukaristin, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Mirakler. Bokmärk permalänken.