VAR FINNS TRON I VÅRT LIV?

Vi hör ofta att tro skulle handla om att veta. Vi kan vara övertygade om att en sedel är värd 100 kr om det står så på den. Tron på att vetenskapen är kunskapen om verkligheten.

Världen har gått på kunskapens väg och den har ätit av kunskapens frukt. En väg i en privat existens eller t.o.m en privatiserad existens.

Vi ser också att genom världen går ett svärd.

Inget vi kan hindra oss utan leva med. En konflikt ända in i vår existens. Att vägra ta emot är att uthärda den.

Vi kan inte med självuppfunna ideal, paradis eller leva efter färdiga ideologier och samtidigt bli herre över vår egen historia.

Att då tro att vi kan äga makten om framtiden och planera den.

Eller att vetenskapligt forma ett system som infogar alla vår delinsikter i en problemfri harmoni. Det som bekräftar vårt tänkandets makt.

Ett svärd finns ändå som klyver och delar upp verkligheten.

Att då inse och då vara beredd på att ett hopp finns i djupet av vår existens.

Ett val att då förtvivla eller att villkorslöst anförtro sig åt den hemlighetsfulla enhet och försoning som vi kallar Gud.

Tron kan ger frid, hopp, förtroende, glädje, insikter och mycket annat.

Men också detta att uthärda svärdet och lidandet som skär in i tillvarons mitt. Vi vet helt enkelt inte vart vinden blåser för oss. En andliga resa som formar oss att möta och uthärda det okända.

Detta svärd träffar var och en. Vare sig man vill eller inte.
Tron finns om vi accepterar svärdsstöten i vår tillvaron, som består av frågor som det inte finns något svar på.

Ett svärd som slutar i åldrandet och vår egen död. Ett svärd med motsägelser, besvikelser, avskedet, skilsmässan den dåraktiga förstörelsen mm.

Svärd som genomborrar vår tillvaro och även då Jesus. När det sker kan vårt hjärta öppnas för tron på Hans löfte. Han som var och är vägen, sanningen och livet.

Enligt Uppenbarelseboken utgår det tveeggade svärdet ur Människosonens mun. Han själv blev genomborrat av svärdet som kom genom Hans egen mun

Jesus sade: ” Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Matt 10:34.

Ja även för Jungfru Maria när Jesusbarnet blir förd till Templet:

– Simeon välsignar dem men säger till Maria: ”På grund av detta barn ska många i Israel falla, och andra ska resa sig igen.” Han tillägger också att sorgen över det kommer att genomborra henne som ett svärd. (Lukas 2:34)

Det yttersta skeendet är frälsningshistorien är hennes eget barn. Som människa fick Jesus gå vägen som oss och mötte svärdet som dödade Honom. Hans mission för att sedan besegra dödsmakten och ge oss livets fortsättning.

När vi firar åminnelsen av Herrens dör, då bekänner vi att vi vill inte viker undan för Svärdet som om vi inte hade något hopp kvar.

Kristus passerade Korset som ät Porten till livet. Vår väg är densamme och luttrar oss. Att tro

-“Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”

Låt oss förkunna Herrens död till dess han kommer åter

Källa. Ur boken Wagnis des Christen av Kall Rahner.

Det här inlägget postades i Framtid, Fred, Jesus Kristus., Kristendom, Maria, Okategoriserade, Privatisering, religion. Bokmärk permalänken.