Några klargöranden för att förstå interreligiös dialog


Av Vassula Rydén, True Life in God

I litteraturen från Medjugorje berättas hur vår Välsignade Moder Maria säger till visonärerna att en muslimsk kvinna vid namn Pasha är den heligaste personen i byn. Visionärerna svarade: ”Men Pashaisa är Muslim”, och Maria erkänner detta faktum. Detta tillkännagivande blev en märkbar upptäckt för dem som följer Medjugorjes budskap från vår Fru av Fred.

Men låt oss försöka förstå varför Jungfru Maria har valt att ta upp detta. Vilket var Vår Frus avsikt med att ta upp ett sådant omvälvande ämne? Försöker Hon lära oss att vi gör bäst i att inte döma människor utifrån utseende, hörsägen eller religion därför att det skiljer sig från Guds dömande som söker hjärtats innersta? Betyder detta att Gud är orättvis? Aldrig! Sa Han inte till Moses: ”Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och barmhärtig mot den jag vill vara barmhärtig mot.”2 Mos 33:19?

Vi får aldrig glömma att aposteln Paulus råder oss i Skriften i Rom. 14:10: ”Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol.” Därför, låt oss minnas vad som stod i Jes. 55: 8–9: ”Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer.” Gud dömer inte utifrån religionstillhörighet utan utifrån den moral och dygd som personens hjärta innehåller. Kan det bero på att denna kvinnas hjärta var rent och som ett barns? Kan det även vara så att hon har älskat Gud och alla människor omkring sig?
Låt mig också påminna er om vad Jesus sa i budskapen SLIG: ”en gång har Jag sagt att på Domens Dag kommer var och en att dömas efter det mått av kärlek som de har haft under livet på jorden;” (5 augusti 2000).

Naturligtvis fanns det kristna som tvivlade på att detta budskap från Medjugorje kom från vår Välsignade Moder, därför, återigen, när Himlen erbjuder oss att se Guds sätt att döma så är det totalt annorlunda jämfört med vårt eget sätt att döma. Vår stolthet och våra befästa fördomar gentemot andra ger inte så lätt vika. Vi föredrar att tvivla på vad Jesus och vår Välsignade Moder säger i sina budskap hellre än att acceptera dem, lita på och tro på Guds rättfärdighet.

Därutöver, låt oss betrakta ett annat budskap från Fredens Drottning i Medjugorje där Hon förklarar för visionärerna att Gud är en Gud för alla och att det är människor som gör åtskillnad. Det här är vad den Välsignade Jungfru Maria säger när Hon även ”betonade religiösa personers brister, särskilt i små byar som – exempelvis – här i Medjugorje där serbiskt ortodoxa och muslimer är separerade från varandra,” sa visionären Mirjana DragiĈević Soldo.

”Denna separation är inte bra. Madonnan betonar alltid att det finns bara en Gud, och att folk har framtvingat onaturliga separationer. Man kan sannerligen inte vara troende och en sann kristen om man inte respekterar andra religioner också.” (Daniel Maria Klimek, Medjugorje and the Supernatural: Science, Mysticism, and Extraordinary Religious Experience, Oxford University Press 2018, s. 41.)

Alla på denna planet tillhör Gud och är Guds barn. En annan visionär, Vicka, förklarade på vilket sätt vår Fru fick henne att förstå vår skapelse. Hon sa: ”Det finns ingen slump. Allt är Guds plan. Innan Gud skapade denna värld, planerade Han in varenda en av oss. Vår Välsignade Moder talade om för mig att Han kände oss. Han gav oss namn innan Han skapade världen. Varenda en av oss är helt känd och älskad innan vi placeras i våra mödrars mage. Han valde ut ett särskilt århundrade där vi skulle födas: nationalitet, familj, könstillhörighet, våra styrkor och svagheter. Allt vi är och har är gåvor från Gud.” (https://www.medjugorje.com/medjugorje-today/medjugorje-headlines/targedy-of-realization.html)

I ett annat avsnitt avslöjade vår Välsignade Moder för visionärerna i Medjugorje: ”Säg till denna präst, säg till alla människor, att det är ni på jorden som är delade. Muslimer och de Ortodoxa, även Katoliker är alla LIKA inför min Son och mig. Ni är alla mina barn. Det är sant att alla religioner inte är lika, men inför Gud är alla lika. De som inte är Katoliker är också varelser skapade till Guds avbild, och bestämda att en dag återförenas i Guds Hus”. (The Final Harvest, Weible s 85–86).

Det är nödvändigt att förstå denna skillnad. Vår Fru av Fred säger till oss att alla religioner verkligen inte är jämlika, men alla människor är jämlika inför Gud. Doktriner och själar är inte samma sak, så vi ska aldrig blanda samman dessa båda aspekter.

Det här inlägget postades i Människan, Maria, Medjugoreje, religion, SLiG. Bokmärk permalänken.