INTERNATIONELLT UPPROP ~ Stoppa 5G på jorden och i rymden

Det sker ett teknikskifte i det svenska mobilnätet. Tele2 och Telia presenterar nu utbyggnaden av två 5G-nät i Sverige och i ett av dem är den ifrågasatta kinesiska telekomjätten Huawei leverantör.

Slutet av maj 2020 blev ett informellt startskott för 5G-utbyggnaden i Sverige.

Vi undertecknade forskare, läkare, miljöorganisationer och medborgare från (__) länder kräver brådskande stopp för utbyggnaden av det 5G (femte generationens) trådlösa nätverk, inklusive 5G från rymdsatelliter. 5G kommer att massivt öka exponeringen för radiofrekvensstrålning ovanpå de 2G-, 3G- och 4G-nätverk som redan finns på plats. RF-strålning har visat sig vara skadligt för människor och miljö. Utplaceringen av 5G utgör ett experiment på mänskligheten och miljön som definieras som ett brott enligt internationell rätt.

Sammanfattning

Telekommunikationsföretag över hela världen, med stöd av regeringar, är redo att inom de kommande två åren lansera femte generationens trådlösa nätverk (5G). Detta är avsedd att leverera det som erkänns vara en aldrig tidigare skådad samhällsförändring på global skala. Vi kommer att ha ”smarta” hem, ”smarta” företag, ”smarta” motorvägar, ”smarta” städer och självkörande bilar.

Robotisering och AI ersätter yrken Allt som rör sig kan digitalt regleras. Robotjournalister kan publicera en nyhetsartikel per sekund. Sörker i nyhetsfloran. Rn jordbävning har skett där och där. Så många är skadade. Skadlig utveckling av digitala insekter som en skulle kunna ersätta bin och humor. Eller ambitionen att hjärnan förses med nanorobotar som kopplar upp på internet vi en dator.

Praktiskt taget allt vi äger och köper, från kylskåp och tvättmaskiner till mjölkkartonger, hårborstar och spädbarnsblöjor, kommer att innehålla antenner och mikrochips och kommer att anslutas trådlöst till Internet. Varje människa på jorden har omedelbar tillgång till superhög hastighet, låg latens kommunikation från alla punkter på planeten, även i regnskogar, mitt i havet och Antarktis.

Det som inte är allmänt erkänt är att detta också kommer att resultera i en aldrig tidigare skådad miljöförändring på global nivå. Den planerade tätheten för radiofrekvenssändare är omöjligt att föreställa sig. Förutom miljoner nya 5G-basstationer på jorden och 20 000 nya satelliter i rymden, kommer 200 miljarder överförande föremål, enligt uppskattningar, att vara en del av Internet of Things till 2020, och en biljon objekt några år senare. Kommersiella 5G vid lägre frekvenser och långsammare hastigheter distribuerades i Qatar, Finland och Estland i mitten av 2018. Utrullningen av 5G vid extremt höga (millimetervåg) frekvenser planeras börja i slutet av 2018.

Trots omfattande förnekande är bevisen på att radiofrekvensstrålning (RF) är livsskadlig redan överväldigande. De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentella bevis på skador på DNA, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur och epidemiologiska bevis på att de viktigaste sjukdomarna i modern civilisation – cancer, hjärtsjukdomar och diabetes – är till stor del orsakad av elektromagnetisk förorening, utgör en litteraturbas för över 10 000 ”peer-reviewade” studier.

Om telekommunikationsindustrins planer för 5G kommer att realiseras kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, inget insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år, till nivåer av RF-strålning som är tiotals till hundratals gånger större än vad som finns idag, utan möjlighet att fly någonstans på planeten. Dessa 5G-planer hotar att orsaka allvarliga, irreversibla effekter på människor och permanent skada på alla jordens ekosystem.

Omedelbara åtgärder måste vidtas för att skydda mänskligheten och miljön, i enlighet med etiska krav och internationella avtal.

5G kommer att resultera i en enorm ökning av oundviklig, ofrivillig exponering för trådlös strålning.

Det här inlägget postades i Framtid, Globalisering, Informationskriget, Informationssamhället, IT-krisen, Jorden, Ny tid, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.