COVID-19 FÖRSVAGAS I ITALIEN. FÄRRE NYA FALL OCH ANTAL DÖDA


Antalet nya dagliga smittad och nya dödsfall efter att påven Franciskus bön för världen under hans Urbi et Orbi Eukaristiska välsignelse den 27 mars 2020 har minskat. Fler tillfrisknar.

Den 27 mars avled 5909 personer. 31 mars minskade dödsfallen till 4053.
Enligt Alberto Zangrillo, chefsläkare vid sjukhuset San Raffaele i Milano, visar tester från de senaste tio dagarna att coronautbrottet avtagit i Italien. Viruset försvagas i sin dödlighet.
Såväl antalet smittade som antalet dödsfall har minskat under maj, skriver nyhetsbyrån.

Sammanlagt har Italien dock rapporterat 33 415 dödsfall, vilket gör att landet har den tredje högsta dödssiffran i världen.

Sandra Zampa råder också befolkningen att fortsätta hålla social distans, tvätta händerna och att bära munskydd utomhus.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/italienske-topplakaren-viruset-inte-lika-dodligt/

Den 13 mars 2020 kom Kristi budskap om pandemin

Tala om för ert folk och berätta för dem: om ni inte omvänder och är sanningsenliga i era böner kommer detta onda att vara längre än ni tror;
– vänd dig till mig, din Gud och omvänd dig; en uppriktig och universell bön når mig, din Gud;
– fasta kommer att kasta bort demoner; varje offer är acceptabelt för Mig
– kasta bort din döda ande och avstå från dina onda vägar och sluta fred med Mig, din Gud;
– låt mig höra: ”Herre, var barmhärtighet mot mig, syndaren!
och jag kommer att visa medkänsla; och jag kommer att regna välsignelser på er alla; kom, fruktar inte; Jag lyssnar … ic

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/italienske-topplakaren-viruset-inte-lika-dodligt/

Påvens andra bön till Jungfru Maria

Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt, Guds Moder. I den nuvarande dramatiska situationen, då lidande och ångest har ett grepp om hela världen, vänder vi oss till dig, Guds Moder och vår Moder och söker vår tillflykt under ditt beskydd.

O Jungfru Maria, vänd dina barmhärtiga ögon mot oss i denna coronavirus-pandemi, och trösta de som är vilse och de som sörjer sina kära avlidna, ibland begravda på ett sätt som gör ont själen. Stöd dem som är oroliga över de sjuka, och som, på grund av smittrisken, inte kan vara nära dem. Ge tillit till dem som är oroliga för den osäkra framtiden och konsekvenserna på ekonomin och arbetet.

Guds Moder och vår Moder, be för oss till Gud, Barmhärtighetens Fader, att denna hårda prövning tar slut och att hoppets och fredens horisont återkommer. Liksom i Kana, då du vädjade till din gudomliga Son, be honom att trösta de sjukas och offrens familjer, och öppna deras hjärtan för tilliten.

Skydda läkare, sjuksköterskor, sjukvårdspersonal och frivilligarbetare som är i nödsituationens framkant och som riskerar sina liv för att rädda andra liv. Överge dem inte i deras heroiska insatser och ge dem styrka, godhet och hälsa.

Var nära dem som dag och natt assisterar de sjuka, stöd prästerna som med pastoral oro och evangeliskt engagemang försöker hjälpa och stödja alla.

Heliga Jungfru, upplys vetenskapsmännens sinnen, så att de hittar rätt lösningar för att kunna övervinna detta virus.

Hjälp nationernas ledare att arbeta med vishet, omsorg och att med generositet hjälpa de som saknar det nödvändiga för att leva, genom att planera sociala och ekonomiska lösningar med framsynthet och i en anda av solidaritet.

Allraheligaste Maria, berör samvetena så att de stora summorna som används för att fullända och öka antalet vapen, istället används i främjandet av adekvata studier för att förhindra katastrofer som denna i framtiden.

Älskade Moder, gör så att vi växer i insikten om att vi tillhör en enda stor familj i världen, och att vi , medvetna om bandet som förenar oss alla, med en medmänsklig och solidarisk anda hjälper de många fattiga, i eländiga situationer. Uppmuntra oss att vara trofasta, vår uthålliga i att tjäna, och konstanta i vårt böneliv.

O Maria, de bedrövades Tröst, omfamna alla dina oroliga barn och be Gud att ingripa med sin allsmäktiga hand, och befria oss från denna fruktansvärda epidemi, så att livet med ro, kan återuppta sin normala gång.

Vi överlåter oss till dig, som lyser på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp, du kära, du milda, du ljuva Jungfru Maria. Amen.
https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2020-04/pavens-tva-boner-till-jungfru-maria-i-denna-tid.html

Det här inlägget postades i Franciskus, Hälsa, Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Ledarskap, Livet, Människan. Bokmärk permalänken.