IDAG DEN 7 JUNI FIRAS DEN HELIGA TREENINGHETENS DAG

Ett träd kan ha många grenar men ändå är allt ETT träd.  En enhet. Så är våra fysiska kroppar en enhet med olika livsfunktioner för varandra. Om någon av dem dör, då upphör enhet och kroppen dör

Så är även jorden liv med enhet. Även ett samhälle är en social mellanmänsklig enhet. Enhet som förutsätter fred, samhörighet och rättvisa. Kyrkan är skapt för enhet med Gud. Att vara en andlig kropp, en hjord och en herde

Gud är i sig Enhet.

En väldig Treenighet  av Tre personer. En enda Gud i all evighet. Den De tre Ljusen i vars makt allt blivit och råder över tid och stund. Lika mäktiga visa och goda. De har alltid varit beroende av varandra som skapat allt i tidens begynnelse, synligt och osynligt.

De är Fadern, Sonen och den Helige ande i ett väsen som är Gud.

Fadern är Kärleken. Guds son är Nåden. Den helige Anden livgivaren och givaren av frukterna på Livets träd  som skänker oss nåden att växa i  kärlek glädje och helighet; i fromhet att växa i hängivenhet, självbehärskning  och renhet och i insikt i vad som är den verkliga födan och drycken.

Februari – april 2003 Den Helige Ande talar:

Vad är Evigt Liv? Evigt Liv är att känna Oss i Vår Treeniga Härlighet; därför, om du tvekar och inte förstår vad Jag menar, ger Jag dig Min Hand, och när du tar den skall Jag av Nåd ge dig Liv i Oss; ta emot Min dyrbara hjälp, för detta kommer att förbereda dig att vigas samman med Mig och för alltid vara i Min Gudomliga Närvaro; då kommer Jag att vara den outsägliga Återkomsten i ditt hjärta, ty Jag skall då vara den inre kraften inom dig;

Jag har sagt att Jag skall ge dig Liv av Nåd; vad är Nåd? den är som ett strålande ljus som visar dig hur du kan bli delaktig av det Gudomliga Livet; Vår Treeniga Helighet och Barmhärtighet sprider väldoft i hela kosmos; Mitt ljuva Ode kommer att sjungas för dig och lyfta din ande så att den blir prydd i bröllopsdräkt; detta är Vårt kärleksfulla syfte: att du ger dig själv och din vilja åt Oss och att Vi ger Oss Själva åt dig så att du kan känna Oss och älska Oss som Vi älskar Oss Själva; då och bara då kommer din ande att röra sig kring himmelska verkligheter och änglars dygder…

http://www.tlig.org/sv/messages/1088/

Det här inlägget postades i Bön, Enhet, Existens, Familj, Framtid, Frihet, Jesus Kristus., Kärlek, Kyrkan, Ledarskap, Livet, Makt, Ny tid, Okategoriserade, Orsak och verkan, Samhälle, Samverkan, Skapelsen, SLiG, Treenighet, Utveckling, Vassula, Verklighetsbild. Bokmärk permalänken.