VAD GÖMMER SIG I SVENSKA VÄRDERINGAR?

Frågan är aktuell hur Sveriges strategi blev utformad när pandemin bröt ut. Sverige har idag en extrem position i förhållande till andra länders lösningar enligt den globala värderingskartan

I programmet ”Ekdal och Ekdal” belystes ämnet tillsammans med Bi Puranen som varit generalsekreterare för World Values Survey. Oväntade svar kom fram fram.

World Values Survey (WVS) är ett världsomspännande nätverk av forskare som studerar värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet. Nätverket samlar framför allt in uppgifter om människors värderingar via omfattande enkäter bland representativa urval av nära 90 procent av jordens befolkning.

Grunden för svenskar har varit att staten vill oss väl och har byggt vår välfärd för vårt bästa.

USA uppfattad oss på 50-talet ”landet som går medelvägen”. Landet lagom.
Vi valde blandekonomin som gav låg arbetslöshet. Folkhemmet agerade tillsammans med storkapitalet i Saltsjöbadsandan. Wallenbergare i förening med Socialdemokratin.

I den globala värderingskartan är vi betydlig mer extrema än vad vi tror.
Vi har blivit mer individualistiska i ett självförverkligande. Den solidariska början har förändrats.

Religion, familj och tradition väger lätt i det moderna blå-gula paketet.
Vi ligger inte i mitten.

Vi ligger uppe i det högra hörnet för frihet i det personliga valet, för kvinnor, män och barn. Ja i allt för val i frihet för livet, att vara med, delta, kunna påverka, val av utbildning, partner, giftemål, familj, barn/inte barn, kön, aborter, skilsmässa …

Värderingar lägger grunden till vår identitet. I mötet med de sociala normer kan skapa motsättningar.

Invandrare kan anpassa sig till svenska värderingar men inte gärna inte göra avkall på sin religion. Att helt bli accepeterad varierar.

Vi är en av de sämsta länderna att värdera och ta hand om de äldre människorna.
Vi ser hur äldreboende är eftersatt under en lång rad av år. En social och ekonomisk norm är att kunna arbete och försörja sig. De som inte kan, nedvärderas och skuld utvecklas. Jobb kan förslita människor i en ekonomisk hets

Tilliten till vetenskap är stor.

Vi lever i en sfär där vi känner oss stolta över Sverige och dess natur. Vi kan tycka att vi är lite bättre än andra länder. Vi gjorde vårt eget val av strategi i coronakrisen. Tilliten till myndighetens och regeringens bedömningar blev stor.

Det här inlägget postades i Åsiktskorridoren, Det fria valet, Existens, Familj, Folkhemmet, Framtid, Frihet, Individualism, Internationalism, Invandring, Kapitalism, Kultur, Liberalism, Livet, Människan, Offentlig sektor, Rättvisa, religion, Samhälle, Samverkan, socialdarwinism, Socialdeomkrati, Sverige, Tradition, Utbildning, Utveckling, Väffärdsstaten, Välfärd, Vård, Värderingar, Vetenskap. Bokmärk permalänken.