VARNINGEN: PROFETIAN OM DEN GUDOMLIGA UPPLYSNING AV VÅRT MEDVETANDE


Profetior i  som effektivt samlats och presenterats i boken the Warning, har förmedlats genom många helgon och mystiker i olika åldrar, tider och platser, inklusive Heliga Pius IX,  Helige Paul VI, St. Faustina Kowalska, salige Anna Maria Taigi, och Guds tjänare, Maria Esperanza.

Det är inte långt bor att tro att mänskligheten befinner sig en väldig röra. Vi lever i en era detta kritiska ögonblick i människan. historia när varje levande person kommer att se sin själ i ljuset av den gudomlig sanning.

Under vår tid, inte alls till skillnad från tiderna för Noak och Abraham, sänder Gud varningen – kanske den största barmhärtighet i världens historia – för att belysa och avhjälpa världens mörkare samvete för att sätta mänskligheten på väg till befrielse och läkning.

”Samvetsförfallet, som är svårast att utvärdera idag, är bedömningen mellan ondska och goda. Mänskligheten har utfört så många onda gärningar att dess samvete nu försvagas av synd. Vi kommer att behöva en fruktansvärd varning, och många kommer att vägra att lyssna – en fruktansvärd varning.

De flesta människor kommer inte att följa det, men det kommer att vara viktigt att ersätta den moraliska ordningen. Många har levt med sin frihet för alla typer av nöje, och de är under vår Guds blick; men denna bedömning kommer att vara direkt – samtidigt med hans ömhet – och de kommer att tvingas erkänna sin synd och skilja sin synd från deras godhet. Den här gången kommer världens synder att avslöjas. ” – Helig Påven Paul VI (1897-1978)

Jesus till St. Faustina: ”Skriv detta: innan jag kommer som den rättfärdiga domaren, kommer jag som kung av barmhärtighet. Innan rättvisedagen kommer kommer detta tecken på himlen att ges till mänskligheten. Allt ljus i himlen kommer att släckas, och det blir stort mörker över hela jorden. Då kommer korsets tecken att ses på himlen, och från hålen där Frälsarens händer och fötter spikades kommer ett lysande ljus fram, som kommer att belysa jorden under en tid. Detta kommer att äga rum strax före sista dagen. ” (Dagbok nr 83)

Det finns en Maria-uppenbarelse som omtalar varningar för vår tid som i Garabandal

PROFETIAN I GARABANDAL 1961 – 1965

Varningen till mänskligheten

Denna varning kommer att ske före Miraklet och kunna ses på himlen från hela jorden, och direkt därpå kommer den att bliva överförd till det allra innersta i vår själ. Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se den oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att bli ett astronomiskt fenomen på himlen liknande en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stor utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara som en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt. Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det vore en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus. Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag. De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sina hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att vara som en domstol I miniatyr. Gud väntar att vi med denna akt av Hans barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar mot Honom. De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända. Men många kommer att fortsätta förneka Gud och begå onda handlingar.

KÄLLA

http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Garabandal.html

https://mysticpost.com/2020/01/the-warning-and-the-illumination-of-conscience-of-souls-when-we-will-see-ourselves-as-god-sees-us-2/?fbclid=IwAR3lkf0CwJYnpSGehp3xlaOM8XUwctoaeamQQ2ZwcBTojKMBOTn9_8MnU84

Det här inlägget postades i Framtid, Jesus Kristus., Kristendom, Profetior. Bokmärk permalänken.