BUDSKAPEN FRÅN KRISTUS TILL VASSULA RYDEN STRÄCKER SIG FRÅN 1985 TILL VÅRA DAGAR

Finns Gud, är den ständiga frågan. Genom alla tider finns utvalda sändebud av Gud för en samtid. I modern tid gäller det ofta kvinnor. Allt sker osynligt på ett andligt plan.

Det gemensamma är att begynnelsen för vår existens börjar i Ordet som var och är Gud och att Gud är den Heliga Treenigheten. Att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.

Fredsbudskapen True Life in God som kommer riktar sig till alla människor, präster, kyrkor och världens olika trossamfund genom Vassula Rydén.

Detta sker genom en inre syn och inre samtal med Gud sedan 1985. Genom inre ord, nämligen ’locutions’ (inre samtal) är dessa ord. som Vassula uppfattar är substantiella. Handskrifterna är bevarade.

Heliga Birgitta och forntidens profeter hade också denna översinnliga kontakt.

Bibeln skrifter innehåller detta. Profeten Jeremia är en.

Dessa samtal Vassula för med Jesus är mycket tydligare än om hon skulle höra dem med egna öron.Hon kan ställa frågor och får svar som tillhör utanför hennes kompetens.

Ett enda ord ensamt an innehålla en värld av innebörd så att förståelsen av ordet i sig självt aldrig snabbt skulle kunna kläs i mänskligt språk. I sitt inre kan även se den hon talar med.

Fr Gobbi I  “Marian Movement of Priests” – www.ewtn.com – talar om ‘luction’ som en form av kommunikation som finns i Kyrkans tradition.

Vassula hör budskapen samtidigt som hon skriver ner dem. Det sker det med en unik och mycket vacker handstil.

Vassula är som Guds sekreterare då är hon skriver. Det är en varsam hand som lede hennes.

Så vill Jesus ha det har Han sagt.

Grafeloger har studerat båda handstilarna.

Fr. René Laurentin överlämnade budskap från Vassula till J. A. Munier, en licensierad grafolog med högsta rykte och konsult för hovrätten i Paris, Frankrike. Han berättade inte för honom något om saken förutom åldern och förnamnet på kvinna som han inte kände.

Analysen, som återges nedan, inkluderar analys av både den stora handskrift (av Jesus) och den lilla (Vassulas normala skrift). Rapporten förordades med titeln: “Grafologisk tolkning, utan tidigare information (och utan att ta hänsyn till själva texten på grund av bristande kunskap om engelska)” Tolkning av de stora bokstäver som dikterats av Jesus:

 •  Extraordinär tellurkraft
 • En kontrollerad entusiasm med en känsla av glädje, dvs verkar vara källan till någon form av välbefinnande.
 • Hon är fylld med en kraft som går utöver hennes normala jag
 • Hon är fylld med osynliga krafter som hon reagerar på med en slags primitiv enkelhet, medan det även på andra områden finns ett förfinat element
 • Hon är övertygad om denna osynliga kraft som hon uppfattar med intensitet.
 • Hon är en mellanhand, som ett centrum för transmission och förstärkning
 • Hon tror på en mystiker. • Hon upplever en slags lugn entusiasm, en slags fullhet. • Hon är väldigt fördubblad, närad av en osynlig kraft som verkar oförstörbar.
 • Skrivandet verkar i alla fall lite konstigt ur en vanlig synvinkel.
 • Hon är mycket hårt arbetande, hon är foglig elev. • Hon är i ett slags andra tillstånd, likgiltig med den yttre världen.
 • Hon kan uppleva osynliga världar ganska bra, som ett medium.
 • Hon har en mycket stor koncentrerad kraft; hon är djup i meditation.
 • Hon tillhör inte sig själv. det finns en viss fasthet.
 • Hon har stor självkontroll, antagligen även i sin uppfattning.
 • Hon är värdig.

Ytterligare tolkning av fragment av handskrift med mindre bokstäver mellan raderna:

 • Hon är en person som lever i sin egen värld.
 • Hon är inte psykiskt sjuk.
 • Hon har åtminstone under genomsnittet intelligens.
 • Hon följer sin egen logik.
 • Hon kan viss integration.
 • Hon uppträder med ömhet, vänlighet och färdighet. • Hon har ett mål och hon är hängiven till det.
 • Hon upplever inspiration från en hög nivå.
 • Hennes liv är inspirerat av ett ideal.
 • Inget annat betyder verkligen för henne.

https://tlig.net/pageflip2/Notebooks54-57/96/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Människan, Medvetande, Mirakler, religion, Vassula. Bokmärk permalänken.