DEN LEENDE KRISTUS UNDER EN MÄSSA I MEXIKO 1998

Jesus visar sig här på ett övernaturligt sätt och visar här hela sin gärning i kärlek för att rädda människor till sitt rike.

Gud råder över alla naturlagar och kan så uppträda på ett foto.

Denna bild är en av flera fotografier, som togs av en katolsk syster i samband med en reträtt rörande den Gudomliga Viljan, den 23-25 maj 1998. Mässan hölls i Leon, Guanajuato, Mexiko.

Fotot togs den 25 maj mitt under den avslutande Mässan just i det ögonblick då prästen höjer upp den nyligen konsekrerade hostian (nattvardsbrödet) som är Kristi kropp

När denna bilden blev framkallad och kopierad, så överraskades man av att se den leende Jesus i stället för att se det systern hade fångat i kameran när hon tog fotot av prästen i själva mässan.

När bilden granskas mer noggrant, kan man i nivå med Jesu bröst se ett ljust parti, som visar profilen av en präst, som är klädd i en mässkrud i en ställning då han höjer upp hostian i det Heliga Sakramentet. Han har ryggen vänd åt höger. Hostian finns till vänster intill mantelkanten.

Jesus gav själv en dedikation till systern, som hon kunde höra i sitt inre när hon för första gången såg fotot med den leende Jesus. Den löd:

“ Jag är den Gudomlige Läraren, Läraren om den Gudomliga Viljan. Mina själar som lever i min Vilja är mitt leende.

Ja Jesus gläder sig att människor tar emot Hans stora offergärning. Vi tar emot i Mässan en andlig Livsmåltid i Livets bröd och Frälsningens kalk.

Vi tar här verklig emot Kristi kropp och Blod. De som skedde på Korset sker igen över tid och rum

Vi förenas med Kristus för den nya människan. Vårt frö till det eviga livet.

Han är historiens och världens centrum. Han känner oss och älskar oss. Han är vårt livs bundsförvant och vän. Han är smärtans och hoppets man. Han är den som skulle komma och den som en gång skall komma som Domare.

Han vill alla ska leva och inte falla för världen och så blir delaktiga i livets fullhet, vår salighet.

Han är så hela Sanningen och Ljuset. Vår ledare, herde och föredöme, tröst och broder. Makten att förlåta.

Han har grundat ett nytt rike för oss, där de fattiga är saliga. Där fred är livets gemensamma princip.
Kristus är början och slutet. Alfa och Omega.

Den nya världens konung.Nyckeln till vår öde. Den mänskliga historiens högsta hemlighet. Son till Maria som är mer välsignad än andra kvinnor. Uppstigen och krönt till Himlens drottning

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria, Mirakler. Bokmärk permalänken.