JUNGFRU MARIA I SKRIFTEN. MÄNSKLIGHETENS BESKYDDARINNA OCH MODER

Vi har i Sverige under medeltiden en kultur med bilder av Maria och böner till henne. En del av dem är förvånande för oss. Mariabilder och texter med böner till Maria förekom på smycken, dryckeskannor, beslag mm. Maria uppfattades som “Mänsklighetens beskyddarinna.

Genom att utgå från konstverk visor och texter om Jungfru Maria visas att hon var en moralisk förebild för lekmän i det medeltida Sverige.

På en ring (se bild) från 1400-talet som hittades i Borgholm på Öland visas Maria i halvfigur, omgiven av ett stängsel av vidjor. Vidjestängslet är en metafor för paradiset – Edens lustgård som en bättre värld avskärmad av höga murar.

Vad säger Bibeln om Maria från Nasaret, Jesu Kristi moder? Och vad är den lärdom som dessa texter vill överföra till de troende?

Under många år har funnit det fruktan att dyrka Maria som kunde äventyra tron på Jesus Kristus, den enda medlaren mellan Gud och mänskligheten.

Så är Rosenkransen är en vördnad till Maria som innehåller ett andligt beskydd och bön till hjälp för oss och när som är förenade med händelser, mysterier, i Jesu och Jungfru Marias liv. Maria har så sin plats i Kyrkans bekännelse, för dogmatiska uttalanden om Maria har en mycket solid biblisk grund.

Men Maria har sin plats i Kyrkans bekännelse, för dogmatiska uttalanden om Mari har en mycket solid bibelsk grund.

Först och främst nämner Heliga Skriften Maria (på hebreiska Miryam), utvald av Gud för att vara hans Son. Skriften säger de orden, “min Herrens moder”; Elizabeth, som var inspirerad av den Helige Ande, talade dessa ord; skriva:

– ”Av alla kvinnor är du den mest välsignade och välsignad är frukten av ditt liv. varför ska jag hedras med ett besök från min herres moder?

 

”Budskapet av den 10 februari 1988, http://www.tlig.org/sv/messages/239/).

Vid tillkännagivandet, i det ögonblick när Guds löfte uppfylls, uttalar Maria trons ja. Det nya testamentets vittnesbörd om Maria är dock inte begränsat till berättelserna om Jesu barndom i Matteus och Lukas.

Vi stöter också på Maria under det jordiska uppdraget för Jesus.

Hon är också på väg från korset. Hon förblir trogen mot det ja hon sa i början, i tro, och hon står med ”lärjungen som Jesus älskade”, vid foten av korset

Hon är ”sorgens mor”. Slutligen träffar vi henne igen i den tidiga gemenskapen i Jerusalem i bön för den Helige Andes ankomst.

I denna berättelse upptar Maria en unik plats, i det ögonblick då det gudomliga löfteet fullständigt förverkligas. Hon är belägen i “tidens fullbordan”, när Gud skickade sin Son, “född av en kvinna”

Det är hon som hennes kusin Elizabeths ord gäller: ”Välsignad är hon som trodde”

Därför utmanas hon vid tillkännagivandet av Jesu födelse med samma ord som Gamla testamentet riktar till Israel, “Dotter av Sion”: “Gläd dig”

Detta “rop av glädje, o dotter Sion! sjung glatt, o Israel! Var glad och jubla av hela ditt hjärta, o dotter Jerusalem!

Maria är därför Dotter av Sion, Israels företrädare i den timme då hennes hopp uppfylls.

Maria sjunger själv om uppfyllandet av löften från Gamla testamentet i Nya testamentet, i denna psalm som vi kallar Magnificata.

Denna text är full av antydningar till Gamla testamentet och indikerar samtidigt att Maria förutser Evangeliet i Nya testamentet, särskilt berget på berget, som förkunnar de fattiga, de små, de drabbade och de förföljda välsignade.

Mari är därför modellen och prototypen för den kristna tron.

Hon håller och mediterar i sitt Hjärta vad hon har sett och hört från Gud.

Detta är vad ortodoxa, katoliker och protestanter bekräftar gemensamt om MarI.

”Maria är en del av evangeliet” säger den protestantiska katekismen för de vuxna.

”Således är Maria prototypen för män som öppnar sig för Gud och tillåter sig att fyllas av Gud, prototypen för de troendes gemenskapen, av kyrkan”.

Maria den nya Eva som “genom sin lydnad har blivit orsaken till frälsning för sig själv och för hela mänskligheten”. ”Därmed var knuten av Evas olydnad bunden av Marias lydnad”.

Därför kopplades Evas olydnad av Marias lydnad. Dessa påståenden motsäger inte på något sätt det faktum att endast Jesus Kristus är hela mänsklighetens Frälsare. Maria är bara Herrens ödmjuka tjänarinna.

Hon är, som vi alla, återlöst av Jesus Kristus. Men i förlossningens handling vill Gud höra ett ja fritt uttalat av sina varelser. Marias fiat, Marias “ja”: “Jag är Herrens tjänare;

Låt mig göra det enligt ditt Ord ” som uttrycker på ett exemplifierande sätt att Gud vill sluta ett förbund med människorna, gå in i dialog med dem och ge dem möjlighet att leva som sina vänner i förening med Honom.

Källa

https://historiska.se/upptack-historien/artikel/maria-i-miniformat/

https://ww3.tlig.org/en/mary/

Det här inlägget postades i Kristendom, Kyrkan, Maria, SLiG, Sverige, Vassula. Bokmärk permalänken.