JESU LÖFTE OM NÅD OCH OM HÄNGIVENHETS DAG

Bilden föreställer den uppståndne Kristus, som på händer och fötter bär spår efter korsfästelsen. Från det osynliga hjärtat utgår två strålar, en röd och en blek.
Denna vision från Jesus ges till en polsk nunna, syster Faustina, i klostret i Płock, Polen.

När hon befanns sig i sin cell natten till söndag den 22 februari 1931, kom  Jesus till henne som “Barmhärtighetens konung”, klädd i en vit habit. Två strålar strömmade fram av Barmhärtighet ur Hans heliga hjärta som är knutet Kristi Offer på Korset med Kristi Kropp och Blod. Då Herren Jesus tillfrågades av syster Faustina om deras betydelse, förklarade han:

– “Den bleka strålen betecknar det vatten som renar själarna; den röda strålen betecknar blodet, som är själarnas liv. Dessa två strålar sprang fram ur det inre i Min barmhärtighet, då Mitt hjärta förbrann och av en lans öppnades på korset”

– “Lycklig den, som kommer att leva i skuggan av dessa, sade Jesus, ty honom når ej Guds rättvisa hand”.

NÅDEN I BARMHÄRTIGHETEN ROSENKRANS

“Be ständigt den Barmhärtighetens Rosenkrans som jag har lärt dig.De som ber den kommer att få möta stor barmhärtighet i hennes dödstimma”.
(Bönen finns på:
 http://www.oikonomia.info/?page_id=29643)

–  Om syndare ber denna Rosenkrans ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig”.– Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

– Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

– De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

– Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

– Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

– Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.”

– Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en d ö d s b ä d d, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande.”

JESU LÖFTE OM HÄNGIVELSENS DAG SOM SKALL KOMMA 

… Jag Är Uppståndelsen och Livet och Jag lovar er att Hängivenhetens Dag inte är långt borta nu; era döda skall återvända till livet igen och alla som ännu ligger under jord, begravda genom sina synder, skall Jag väcka till liv igen; Jag skall utbreda Mitt Rike och Jag skall förnya era länder som nu ligger ofruktsamma och är en sorglig syn; Jag skall upprepa dessa Ord ur Skriften: “glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, så glömmer Jag aldrig dig;” 2

Jag förbereder en Ny Himmel och en Ny Jord för er, och Kärleken skall återvända till er och leva bland återstoden av er som kärlek; och alla dessa döda kroppar som ni möter i varje gathörn, skall Jag låta uppstå;

och liksom burna av vinden skall Jag föra era herdar tillbaka till Nya Ängar och med herdestaven skall de föra Min hjord i bet som i forna dagar; för även om deras ondska smög sig in i Mitt Eget Hus och förledde många och trots att deras synder fick gudlösheten att breda ut sig över hela landet, är Jag beredd att förlåta och glömma och Min vrede skulle vika, som om den aldrig funnits, om de bara idag skulle inse sitt fel;

men, än idag är Mitt Heliga Hjärta nedbrutet av bristen på kärlek och genom de oräkneliga synder ert släkte begår, synder som har genomborrat Mitt Hjärta och fått Himlen att blygas, synder som besudlat Min Helgedom och vanhelgat Mitt Heliga Namn; och ändå, om ni bara visste hur Jag är redo att förlåta ert släktes brott bara genom en vänlig blick på Mig, ett ögonblick av ånger, en tveksamhetens suck, ett uns av omprövning; ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma, Jag skall inte ens se på Mina Sår; Jag skulle utplåna från Min åsyn alla era missgärningar och synder, om ni bara visade ett ögonblicks ånger; och hela Himlen skulle fira den gesten, för ert leende och er vänliga blick skulle tas emot som rökelse av Mig, och det ögonblicket av ånger skulle ljuda som en ny sång för Mig;

idag stiger Jag ned över er, full av Barmhärtighet, för att rädda er i Min Kärlek; Nådens Helige Ande kommer att vara som dimma och övertäcka hela jorden; sannerligen säger Jag er, Jag skall mångdubbla Mina Nådegåvor över er, Mitt Ord skall bli uppenbarat och många kommer att höra det, och Jag skall mångdubbla era visioner, så alla de som inte bryr sig om Min Nåds Helige Ande och försöker hålla Honom tillbaka endast spjärnar mot udden; alla deras ansträngningar kommer att vara förgäves, ty Jag, Herren, tänker låta er uppstå och Jag skall odla denna öken som ni lever i och låta oaser springa fram istället för era vilseledande hägringar;

Jag, er Gud, står framför er och frågar dem som ännu undertrycker Min Helige Ande detta: hur kommer det sig att ni inte kan tyda Tidens Tecken? hur kommer det sig att ni har beslutat att inte erkänna Mina Tecken och Mina Underverk? varför tystar ni ständigt Min Röst och förföljer Mina profeter? varför är ni rädda och varför så ivriga att utsläcka den lilla låga ni ser som lyser upp ert mörker? varför skyndar ni fram för att trampa ned och utplåna varje blomma som växer genom Min Nåd i er ödemark och torka? varför önskar ni Mig, er Gud, tyst och död? låt mig då påminna er om Vem Jag Är:

Jag Är Ordet och Levande
Jag skall Handla

medan Jag var på jorden, mångfaldigade Jag Mitt Bröd och Mina Fiskar och mättade en stor mängd människor, och när Mose gick genom öknen med tusentals, och inte hade någonting att äta, öppnade Himmelen sina Förråd och mättade dem alla med manna;

och så är det idag, eftersom förödelse råder över jorden och den inte förmår frambringa tillräckligt med Bröd för att livnära er, skall Jag, med Min Nåds Ande, mångfaldiga Mitt Bröd för att nära er, Mina älskade, ni som är utsvultna och försummade; i era dagar kallas detta: Utgjutandet av Min Helige Ande; ni kommer att livnäras direkt genom Mig, för Jag tänker fortsätta att mångfaldiga Mitt Bröd och inte lämna någon hungrig; ve dem som försöker hindra Mina barn från att komma till Mig i dessa Nådens tider! så öppna ert hjärta, ni som ännu tvivlar, inte ert förstånd;

Min undervisning är sund och helande; var inte rädda, tro med hjärtats enkelhet; döm inte och skymfa inte Mina änglar som är utsända av Mig med Min Ande; inte ens Ärkeängeln Mikael tillät sig att skymfa djävulen, när han diskuterade med honom om Mose döda kropp, allt han sade var: ”må Herren tillrättavisa dig”; 3

hoppas på Mig, Tro på Mig och Älska Mig; lev Heligt ty Jag är Helig; fasta och gör bot, ångra er och ge Mig er överlåtelse dagligen; överlämna er i Mina Händer så skall Jag göra er till levande pelare av ljus; be oavlåtligen, be med ert hjärta; ta emot Mig4i renhet så skall Mina nådegåvor flöda över er, kom vid tiden för tillbedjan och tillbe Mig, bekänn era många synder; behaga Mig, er Gud, och vandra med Mig; följ Mina föreskrifter och se varken åt höger eller vänster; var fullkomliga! var Min Himmel!

O skapelse, om du bara visste hur Jag, din Gud, älskar dig, så skulle du inte tveka att följa Mig i Mina Fotspår! varför söka tröst någon annanstans? Mitt Heliga Hjärta är balsam för era sår, Mitt Heliga Hjärta är ert Hem; Mina Ögon vilar på er alla;

Jag välsignar var och en av er; Jag välsignar era familjer; Jag välsignar alla dem som läser detta Budskap och lämnar Min Kärleks Suck på er panna, Kärleken älskar er alla;

var ett;

Tack, min Herre. Jag välsignar Dig.

1 Budskap för bönemötet.
2 Jes. 49:15.
3 Judas 9.
4 Den heliga Eukaristin.

http://www.tlig.org/sv/messages/441/

VÅR ÅTERVÄNDO

http://www.tlig.org/sv/messages/456/

… idag ber Jag er att återvända till Mig; om ni frågar, “men hur skall vi återvända?” skall Jag svara, genom att omvända er; och om ni säger, “men vi är omvända, hur ska vi omvända oss?” då skall Jag säga er, genom att längta efter Mig, genom att törsta efter Mig; sök Mig, den Helige; kom och tillbe Mig; låt Mig, er Helige, vara er arvedel; låt era ögon flöda över av kärlekens tårar i Min Närvaro;

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.