ABBA VÅR EVIGE FADER

Jag Är Den Jag Är; den uppenbarar för er ande
att Jag är er Abba,

och att ni är Min avkomma, och Min säd …. saliga de renhjärtade, de skall se Mig; jubla och var glada och öppna er för att ta emot Min Helige Ande så att också ni kan glädja er och höra Min Röst! öppna era hjärtan så skall ni få se Min Härlighet, och som när ett barn behöver tröst, skall Min Helige Ande trösta er, Hans kärlek till er övergår all mänsklig kärlek;

Jag, Skaparen av himlar och jord säger er, Min Helige Ande är Brudens Brudgum, Hennes, som höll det Spädbarn Som skulle frälsa och återlösa er, och genom vilkens Blod ni skulle vinna frihet och förlåtelse för era synder; Han är Brudgummen till Den som Han fann vara lik en inhägnad trädgård, innehållande de mest sällsynta dygdernas innersta väsen, en förseglad källa, den mest älskvärda av Kvinnor, badad i renhet genom Sin unika fullkomlighet; Min Ande kom över Henne och överskuggade Henne och förhärligade Mig genom att göra Henne till Guds Moder, Moder till hela mänskligheten och Himmelens Drottning;1 sådan är Min Helige Andes Rikedom ….

Jag öser Min Helige Ande över er alla, nu …. idag …. Jag, Jahve, den Allsmäktige, säger er: Jag ger er alla denna fria gåva för att rädda er för Min stora Kärleks skull; Kärlek och Trofasthet stiger nu ned; Jag, Jahve, lutar Mig ned från himmelen för att omfamna er alla, Min räddande hjälp erbjuds er från höjden; är ni villiga att samtycka med Min givna Lag? är ni villiga att anförtro Mig er själ?

säg inte att Jag är oberörd av ert elände och oemottaglig för era böner; om era länder står i flammande lågor, om bränder uppslukar ert folk och om jordens invånare smakar dödens vanära beror allt på er stora avfällighet; ni har vikit bort från Min Helige Ande, Han som skulle ha klätt er med välsignelser, Han som skulle ha fått ert hjärta och er kropp att hoppa och sjunga av glädje till Mig, er Gud; men ni föredrog att bli hemlösa, tiggande och faderlösa och idag tyna bort i dödens skuggor; hur beklagar Jag er inte …. O, släkte! hur länge till kan ni trotsa Mig?

Min Kärlek uppfyller jorden, Mina rop fyller Mina sändebuds munnar och fastän Min sorg är överväldigande och Min Rättvisa nu svämmar över, kan Jag ännu bevekas och Jag kan ta emot den trohet ni skulle erbjuda Mig; Jag är beredd att förlåta er genom det Blod som utgjutits av Min Son och genom Hans Offer om ni tar Mina Ord till ert hjärta;

snart, mycket snart nu, skall Min Helige Ande blåsa på er med sådan kraft att ett mäktigt dån skall ljuda till jordens fyra hörn, som en påminnelse inför jordens alla invånare; sedan, omedelbart vid ljudet av Min Helige Andes Andedräkt, skulle alla jordens folk att falla ned på sina ansikten i tillbedjan inför Mig, Herren, den Allsmäktige, den Allra Högste, och till sist skulle folket buga sig djupt inför Lammets Tron och ta emot Välsignelsen från Tronen;

och nu frågar Jag, som skapade er och som formade er: kommer Jag att få höra ert ångerrop?

True Life in God den 5 okt 1992, http://www.tlig.org/sv/messages/753/

 

Det här inlägget postades i Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Skapelsen, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.