PROFETIOR I BUDSKAPEN SANT LIV I GUD

Nyligen kom denna lilla bok ut av Vassula Rydén om Profetior i budskapen i SANT LIV I GUD om denna tids slut. Den text som finns här nedan är ett utdrag

En larmsignal från Himlen. Bibliska scener utspelar sig alltmer frekvent.

Allt började 1985 då Vassula Ryden kallades av Kristus själv Se slig.se

Allt började 1985 då Vassula Ryden kallades av Kristus själv Se slig.se

De sprids världen runt.  De är godkända Katolska kyrkans läroämbetet

Vassula Rydén, True Life in God, bearing the Imprimatur and Nihil Obstat, Geneva 2005, message of April 19, 1992.

Fr Joseph-Iannuzzi-S.T.L.-S.Threfererar till dem i “Biblical Prophecy and Approved Prophetic Revelation

Se länk: https://www.queenofthedivinewill.org/wp-content/uploads/2020/01/The-Situation-in-The-Church-Today-by-Reverend-Father-Joseph-Iannuzzi-S.T.L.-S.Th_.D..pdf

– The following True Life in God prophetic revelations emphasize the importance of remaining united with the Pope, who restrains this abomination. Jesus reveals, “Never has My Church been in such a confusion… it is reigning in confusion… they have been so misled by Satan; he blinded them… in their delusion… they disregarded My Peter too and the authority I Myself have given him upon all My 

lambs… they are scheming against My foundation… they are plotting against My House, reunion after reunion, to put an end to Peter.

UTDRAG UR
“PROFETIOR I BUDSKAPEN SANT LIV I GUD”

Boken finns i bokhandeln bl.a på Adlibris och kostar 95 kr

Gud upphör aldrig att uppenbara Sig för mänskligheten; Han upphör aldrig att verka. Det har sagts att i dessa sista dagar kommer många att avfalla från tron på Gud och bli otrogna. I budskapen, som är “Sant Liv i Gud”, kallar Kristus vår generation att ångra sig och att sluta fred med Gud. Han ber denna generation att göra stora gottgörelser. Han kallar oss att omforma vår liv till oavlåtlig bön.

Han har kallat Sina Kyrkor att enas i sina olikheter och att ordna ett enhetligt datum för påsken.

Han har varnat för ondskan föder ondska; genom vår egen ondska är vi på väg mot självutplåning och att vi provocerar Gud att släpa lös Sin Rättvisa över oss.

Guds avsikt  är att leda oss säker tillbaka Hem, i frid och kärleksfull förening.

Som det är idag står världen på undergångens rand genom synd och pervisioner. Detta skapar elände, farsot, krig och naturkatastrofer. Gud har inte betalt någon att blir gudlös.

Det begås enorma synder, barnamordsriter, alltid utförda i fredens och utvecklingens namn; mord, bedrägeri, korruption, upplopp och mened har skapat en synlig bild av vad som har blivit av denna generation. ” Han står inte längre ut med att se så många själar falla ned i helvetet, förlorade för alltid på grund av deras ondskefulla och avskyvärda handlingar.

Det är därför som, i den Sista Tiden, Gud genom Sin oändliga nåd har sänt Sin Helige Ande med makt att kalla ambassadörer och profeter förmedla Hans Vilja; som vanligt vill Han välja svaga instrument för : “I svagheten blir kraften störst” (2 Kor 12:9). (dvs ett svagt ego öppnar för Guds styrka.)

Covid-19 är vår tids pest. Det är inte första gången Gud tillåter att pesten besöker hans folk. I Egypten sändes 10 plågor som vara  flera månader som angrep deras avgudar

I ett tidigt stadium gav Herren i nåd ett budskap i Sant Liv i Gud den 12 mars 2020.

kalla samman folket och tala om för dem: utan ånger och sanningsenliga böner kommer denna ondska att vara längre än ni tror; vänd er till Mig, er Gud och ångra er; en uppriktig och universell bön kommer att nå Mig, er Gud; fasta jagar bort demoner; vilket offer som helst är acceptabelt för Mig, gör er av med er ljumma ande, avstå från era onda handlingar och sök fred med Mig, er Gud; låt Mig få höra: ”Herre, förbarma Dig över mig syndare!” och Jag ska visa medlidande; och Jag ska låta välsignelser regna över er alla; kom, var inte rädda; Jag lyssnar… ic

Många människor förstår inte Guds kraft. Han har kontroll över allt och tillät att den farsot skulle kommer. Ett avbrott i vår materialism. Han fick världen att tyst ned sig själv. Han vill att vi reflektera över Guds närvaro.

Han inbjuder oss nu att stå inför Honom och upptäcka att Han är Mänskligheten räddare. Han placerar sin vänskap mitt framför oss och dra oss in i en evig relation med Honom. Han kan med ett Ord tillrättavisa pandemin från Honom. På samma sätt som Han tillrättavisade den starka vinden, då Han seglade med lärjungarna på Galileiska sjön.

Jesus är det enda botmedlet mot denna smitta.

Vassula berättade den 23 maj 2018 för nära två år sedan, hörde jag tydligt en röst som talade franska och upprepade “snart kommer en atmosfärisk explosion att äga rum.

Kristus talade om en atmosfärisk explosion, eller som en metafor: en eld som kommer över oss. När det sägs att denna ‘eld ‘ inte kan antända människor. Ingen vanlig eld. men något annat som kommer att förtära människor som ett virus som cirkulerar i atmosfären  – i luften – att vem som helst som än andas in det, genom näsa eller mun eller får in det.

En atmosfärisk explosion är likt en bomb. Viruset sprider likt en dimma och nåt näsa , mun och ögon och vi bli infekterad och upptände inifrån likt en eld.

Det slår inte bara på människor utan vi ser hur hela samhällets materialistiska system stängs ned likt en världsvid avhållsamhet från det gamla livet.  Gud utmannar Mammo som är pengarnas gud som världen är beroende av. Den medför egoistisk själviskhet, girighet och ondskefulla hjärtan i människor, istället för kärlek till Gud. Guds beskyddande Kärlek är bortom mänskligt förståend

Andlig och fysisk hälsa blir nu viktigare en ekonomin. Att bry sig om varandra i kristider är mer ädelt i Guds ögon än att lägga jordiska skatter på hög.

Gud talar till oss i dessa tider likaväl som i tidigare generationer. Fortsätter vi att förneka Gud får det slutligen konsekvenser. Varningen är vi drar på oss Guds rättvisa från ovan en gång. Kommer vi ihåg Nineve? Vi befinner oss i ett modernt Nineve. Folket och kunden varnades. Man ångrade sig och fastade. Kungen bar kläder i säckväv. Gud bevekades.

För första gången på 2000  år, har ledarna lyckats stänga ned kyrkorna och hindrat mänskorna att delta i mässan för att ta emot Kristi Kropp och Blod. Bar Gud förmår att lyfta bort vår betryckta situation. Det är synd att de europeiska ledarna än idag skryter med hur de har kontroll och förminskar pandemin. Inte en enda gång nämns Herrens namn. Många av dem har drivit ut Gud ur sina liv.

Kyrkan lär oss att Gud kan omvandla allt ont till gott. Kanske är det så vi skall inse att utan Guds närvaro  i vår liv är välstånd inte tillräckligt för göra oss lycklig. Det som sker nu syns vara att Gud tillåter detta ske för att vi ska blir medvetna.

Upprepade gånger Jesus varnat oss under alla dessa år med Hans budskap till oss att Satan förbereder en stor förintelse för att förgöra oss.

Av den anledningen inbjudes alla troende att be för dem som inte vill lyssna. Den stora Varningen kommer med  Eld. Jorden kommer att skaka. Jordaxel lämnar sin plats. Under ett ögonblick även gravitationen. De få som finns kvar i världen och de som återvänt och gör Guds vilja kommer  att glädjas över en tid i fred och frid.

Många budskap riktar sig till kyrkans återförening till enhet och ett gemensamt enade av Påskdatumet. Det handlar inte om den rätta tidpunkten utan om gemensamt beslut bland kyrkans ledare.  Kristus sa den14 november 1991 :  

Mitt rike på jorden är Min kyrka och Eukaristin är Min kyrkas liv, denna kyrka som Jag själv givit er. Jag lämnade er med en kyrka, men knappt hade Jag lämnat er, knappt hade Jag vänt Mig om för att gå till Fadern förrän ni gjorde Mitt hus till en bedrövelse! Ni jämnade det med marken! och Min hjord irrar nu åt höger och vänster… Hur länge skall Jag behöva dricka splittringens bägare, bedrövelsens och ödeläggelsens bägare?” 

Vad förutsägs i denna tid?? Ett budskap om sista tidens dag är från den 18 febr 1993

Jorden kommer att skaka och kastas från sin plats. Enheten är ovälkommen, liksom Kärleken är ovälkommen: http://www.tlig.org/sv/messages/779/

Ska vi på allvar ta till oss till sist de profetiska Budskapen “Sant Livi Gud”.

PS: Dessa godkända budskap som åtnjuter Katolska kyrkans läroämbete sigill Nihili Obstat och Imprimatur kommer från Gud och förmedlas av Vassula Rydén

Besannade förutsägelser är kommunismens fall i ett budskap från 1988, de Två tornens fall kom den 11 sep 1991 exakt 10 år innan 911, tsunamin i Indonesien 1987, vulkanutbrottet på Island 2009, meteoren över Ryssland 2009, Covid-19 2013 och den ekonomiska krisen mm

Vår Herre ger oss en viktig bön (13 februari 2016)

 

Be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn! Så här bör ni be:

“Jahve, min Gud, låt min bön komma inför Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

låt inte ljusen slockna i våra dagar,
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

jag litar helt på Dig; amen”

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

 

Det här inlägget postades i 911, Antikrist, avhumanisering, Bank- och finanskriser, Bibeln, Egot, Ekonomi, epidemi, Eukaristin, Existens, Finanskrisen, Förnyelse, Framtid, Fred, Frihet, Hälsan, Island, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kommunism, Krispolitik, Kristendom, Kyrkan, Livet, Lycka, Människan, Materialism, Mirakler, Profetior, Rättvisa, Världsbilden, Vassula. Bokmärk permalänken.