NEDRÄKNINGEN TILL KUNGARIKET. KRISTI ANKOMST FÖR EN NY ERA

Vi går in i förvarnade tider både i Uppenbarelseboken och genom Jesu och Mari personliga uppenbarelser i vår tid.

Bibliska scener utspelar sig i vår tid. Fatima 1917 förutsade 1900-talet om  vi inte var lyhörda. Den tredje hemligheter gällde denna tidseras slut.

Guds tecken har kommit men mänskligheten ser och förstår inte. Bakom finns en kallelse att återvända!

Guds tecken har kommit men mänskligheten ser och förstår inte. Jesus förklarar pandemin likt en “eld”. Covid-19 liknas vid en dödlig vind.

Covid-19 är vår tids pest.  Det drabbar inte bara människan utan även samhället. Det materialistiska sambanden bryts. Även naturen drabbas.

Det är inte första gången Gud tillåter att pesten besöker hans folk. I Egypten sändes 10 plågor som vara flera månader som angrep deras avgudar.

En upprepning har skett. Vi står inför det som är att det sjätte sigillet öppnas. Kristi återkomst skall ske och sker redan.

I ett tidigt stadium gav Herren i nåd ett budskap i True Life in God den 12 mars 2020.

… kalla samman folket och tala om för dem: utan ånger och sanningsenliga böner kommer denna ondska att vara längre än ni tror; vänd er till Mig, er Gud och ångra er; en uppriktig och universell bön kommer att nå Mig, er Gud; fasta jagar bort demoner; vilket offer som helst är acceptabelt för Mig, gör er av med er ljumma ande, avstå från era onda handlingar och sök fred med Mig, er Gud; låt Mig få höra: ”Herre, förbarma Dig över mig syndare!” och Jag ska visa medlidande; och Jag ska låta välsignelser regna över er alla; kom, var inte rädda; Jag lyssnar… ic

Många människor förstår inte Guds kraft. Han har kontroll över allt och tillät att den farsot skulle kommer. Ett avbrott i vår materialism. Han fick världen att tyst ned sig själv. Han vill att vi reflektera över Guds närvaro.

Han inbjuder oss nu att stå inför Honom och upptäcka att Han är Mänskligheten räddare.

Varningen gäller nät det sjätte sigillet öppnas. Det femte har gällt.

I det femte sigillet ser vi Guds folk som är de själar som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Tiden har kommit för Guds ingripande som svar på Hans folks böner. Se Uppb 6:9.

Jesus talar till vår tids budbärare Vassula Ryde’n den 31 mars 1995

Jag har beslutat att påskynda Min Återkomst;  Jag skall inte dröja alltför länge med att återvända till er; trots att många vägrar att tro på detta så kommer de att tro när det sker, men då kommer deras hjärtan inte att vara beredda att ta emot Mig; Min Återkomst är nära och det var därför, dotter, Jag var angelägen om att du skulle skynda att slutföra det verk som Min Fader och Jag gav dig genom Min Helige Ande; Min Skatt, låt Mig fortsätta Min diktamen utan något dröjsmål från din sida;När det sjätte sigillet bryts kommer en väldig jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blir röd som blod. Det sker inför Kristi ankomst när det nya kungariket skall ersätta vår nuvarande tidsålder.

Kristi ankomst har redan börjat. Sedan 1985 talar Jesus Kristus själv med Vassula Rydén och ger henne budskapen True Life in God. Förutsägelser har redan skett som besannats.

Vår tidsålders stora förnekelse av Gud kommer att straffa sig. Nåd och barmhärtighet gäller ännu. Återvänd innan det är försent. Även jungfru Maria i Medjugorje talar om att dramatiska tider kommer.

Den 18 febr 1993 talar Jesus i ett stort allvar i True Life in God. Som Jesus sagt, detta budskap skildrar även Varningens dag då alla på jorden kommer att få sin själ fullständig avslöjad, det blir en genomlysning av samvetet så att de får se sin själ med Guds Ögon.

Det sjätte inseglet är på väg att brytas och ni skall alla störtas in i mörker och det kommer inte att finnas något ljus eftersom röken som väller ut ur Avgrunden skall vara som röken från en väldig smältugn så att solen och himlen kommer att förmörkas av den;

och av Min Rättvisas Kalk skall Jag få er att likna ormar, huggormar, Jag skall låta er att kräla på er buk och äta jord i dessa mörkrets dagar; Jag skall slå er till marken för att påminna er om att ni inte är bättre än huggormar… ni kommer att kvävas av era synder.”

”när Mörkrets Stund kommer skall Jag visa er era insidor; Jag skall vända ut och in på era själar, och när ni ser er själ svart som kol, kommer ni inte bara att erfara en smärta som aldrig förr, utan ni skall slå er mot bröstet i ångest och säga att ert eget mörker är mycket värre än det mörker som omger er;

beträffande dig, (ditt namn …) det är på detta vis som Jag skall manifestera Min Rättvisa för länderna och alla folk kommer att känna Min dom när denna Stund kommer;

Jag skall göra mänskligt liv mer sällsynt än någonsin förr; när sedan Min vrede stillas, skall Jag upprätta Min Tron i var och en av er, och med en röst och ett hjärta och på samma språk skall ni prisa Mig, Lammet”

Uppenbarelsen i Garabandal 1961-1968.

Omtalat Maria denna händelse hur vi kommer att får uppleva oss själv i Guds ögon.

-” Denna varning kommer att ske före Miraklet (se nedan) och kunna ses på himlen från hela jorden, och direkt därpå kommer den att bliva överförd till det allra innersta i vår själ.

Varje människa kommer att se sin egen själ såsom Gud ser den. Ingen kan hindra det. Alla kommer att se den oavsett någons religionstillhörighet eller trosuppfattning. Även de icke-troende kommer att erfara detta.

Det kommer att bli likt ett astronomiskt fenomen på himlen liknande en sammanstötning av stjärnor, med en mycket stark utstrålning av ljus och med en bedövande larm många gånger värre än ett stort jordskalv.

Den kommer att vara likt en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt2.

Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Den kommer att gälla under mycket kort stund, men den kommer att upplevas som om det vore en mycket lång tid. Man behöver inte frukta döden om det inte vore för förtvivlan eller rädslan, och i vissa speciella fall för Guds fördömelse.

Vi kommer att uppleva hur vår själ ser ut i Guds sanna ljus. Alla kommer att veta att GUD finns, och hur HAN varit närvarande vid alla våra misstag.

De som lever i synd kommer att bli förskräckta över sitt samvetes tillstånd och känna i sina hjärtan en bedrövelse värre än den djupaste sorg.

Det kommer att vara som en domstol i miniatyr.

Gud väntar att vi med denna akt av Hans barmhärtighet förbättrar oss och vänder våra vägar mot Honom. De som redan känner och älskar Gud, kommer att komma Honom ännu närmare. Många kommer att bli omvända.

Men många kommer att fortsätta förneka Gud och begå onda handlingar.

Detta är förvarningen innan Straffet kommer över världen. Världen kommer genom denna varning att erbjudas en väg till reningen och därigenom vara mottagliga för den enastående nåd som kommer genom det Stora Miraklet.

Det stora Miraklet

Det omtalas både i Garabandal och Medjugorje. Vicka är en av visionärerna i Medjugorgje avslöjar

Den tredje hemligheten handlar om ett tecken som Maria ger i Medjugorje på Uppenbarelseberget.

Ett synligt tecken, ett oförstörbart tecken som kommer från Gud.

Det ges framför allt till de människor som fortfarande är långt ifrån Gud. Maria vill ge dessa människor som kommer att se tecknet en chans att tro på Gud

–       ”Skynda er och omvänd er. När det utlovade tecknet finns på kullen kommer det att vara för sent.”

Jungfru Maria har gett oss denna bön.

Barmhärtige Fader,
låt dem som hör och hör
men ändå inte förstår,
höra Din Röst denna gång
och förstå att det är Du, den Heligaste av Heliga;

öppna ögonen på dem som ser och ser,
men ändå inte urskiljer,
så att de ser Ditt Heliga Ansikte
och Din Härlighet denna gång;
lägg Ditt Finger på deras hjärta
så att deras hjärta må öppnas
och förstå Din Trofasthet,

Jag ber och bönfaller Dig om dessa saker, Rättfärdige Fader,
så att alla länder omvänder sig och blir helade
genom Din Älskade Sons, Jesu Kristi Sår; Amen;

Be Fadern att förlåta de styvnackade själar som vägrar att höra och se; Fadern är full av Barmhärtighet och Han kommer att se på alla sina barn; ja, ni små, ni är rökelse för Gud när ni ber för era bröders frälsning; ju mer ni ber desto kraftfullare blir era böner;

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Klimat, Kristendom, Kyrkan, Människan, Maria, Medjugoreje, Mirakler, Ny tid, Profetior, religion, Samhälle, Tid, Väffärdsstaten, Världsbilden, Vassula, Verklighetsbild, Visdom, Vision. Bokmärk permalänken.