VI ÄR I DEN VIKTIGASTE TIDEN NÅGONSIN. ETT BREV TILL SLÄKT OCH VÄNNER

Kära släkt och vänner,  jag skriver till er i en viktig tid. Du får avgöra själv det jag här förmedlar till er.

Pandemin råder över världens länder. Klimatfrågan växer. Brutala regimer träder fram. 

Jag har följd denna utveckling under en mycket lång tid. Såg den komma redan under min Volvotid på 70-talet. Efter 90-tals krisen och inledning till min sons arbetslöshet började jag studera hela vår historia baklänges från nutid till forntid. Allt vi ser har en orsak. 

Ett nytt mönster växte då fram bortom våra skolböcker historieskrivning. Världshistorien har en helt annan utveckling och styrs på ett sätt bortom allmänhetens kännedom. Den är t.o.m. hygieniserad. 

Jag skrivit om detta och finns på 1000-tals sidor genom två bloggar jag utvecklade sedan 2000-talets början.

Jag kom genom resor i Europa kontakt med moderna uppenbarelse som skett i mångt och mycket, som sorgligt nog förnekas och ogiltighetsförklarats av många.

 Ett svar av de okunniga är att de endast är sagor. Men sagor har besannats!

I historien finns Guds röst som talade med utvalda person i en samtid som Elia, Jesaja eller Moses; och det sker i alla tider. 

Så också nu. Inte bara Guds egen röst genom Kristus som började komma 1985 till en utvald kvinna fram till våra dagar, som riktar sig till oss alla med en vägledning, en påminnelse om vad Bibeln redan säger och ger förvarningar om kommande tider. 

Vissa har redan förverkligats såsom 911 som förvarnades exakt 10 år tidigare den 11 sept 1991. Likaså kommunism fall i ett budskap från den 1 febr 1988, den första tzunmin 10 okt 1987 och den 7 febr 2002 kom förvarningen om covid-19.

Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!

USA är hårt drabbade av coronan och en insikt växer nu att detta sker för att kalla oss åter till Gud. Den gudlösa vägen är en varning och är verkligen livsfarlig. Kristus segrade över dödens makt för att rädda själar för evigt.

Men samtidig sker det att även att Guds moder Maria visar sig och talar genom hennes uppenbarelse i världen till många folk och det sker efter Kristi uppståndelse. 

Vi befinner i oss den gamla mörka tidens slut. En Maria-uppenbarelse började 1981 i Medjugorje. Ca 50 milj människor har kommit hit från världens alla hörn. Var där 2014. En frid utan dess like. Om du kan så res dit.

Många händelser har skett på inför människors åsyn. De väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella. De överträffar förhoppningar och förståndet. Svårt sjuka botas. Icke troende blir troende och ber Rosenkransen som är vapnet mot det onda.

Jungfru Maria omtalar det är hennes sista uppenbarelse innan Kristi återkomst. Herrens dag att rena. Allt ont raderas bort. Jorden och folken står inför en stor prövning. Bibeln talar om det att sjätte sigillet öppnas. Efter detta skall en fredstid komma med Kristus. Världens furste störtas och jorden förnyas.

Maria säger idag 2021. En viktig tecken på jorden, ett stort mirakel, skall snart komma som all kan se och filmas men är oförstörbar. Maria förvarnar. 

Omvända er nu och tro på Kristus innan detta sker. Sedan är det för sent. 

Många tecken förvarnar med solmirakler, glödande kors på himlen och Kristigestalter som visar sig på himlavalvet.  

Be för era våra familjer, vänner, prästerna och även era motståndare i välsignelse för tro, hopp, frälsning och ny framtid

Guds välsignelse till er i Guds kärlek och rika barmhärtighet

Christer

PS:Se mer på: oikonomia.info  Här finns både Guds kallelser och samhällshistoria under 15 års tid

Resan i detta började med att jag samlade fakta i uppenbar.infoom det som inte medier berättar.

Guds egna verk för mänsklighetens räddning från 1985  fram till idag finns på True Life in God genom Hans utvalda budbärare Vassula Rydén som rest världen runt i över 20 år och spritt fredsbudskapen till folk i olika kulturer och samhällen, till kyrkans företräder och genom interreligiösa samtal med andliga rörelser :

ww3.tlig.org/

Det här inlägget postades i Informationskriget, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Klimatförändring, Kommunism, Krig och plundring som affär, Kristendom, Kyrkan, Läkemedel, Ledarskap, Livet, Lycka, Makt, Människan, Människan och värdet, Maria, Medier, Medjugoreje, Medvetande, Miljöpolitik, Mirakler, Ny tid, Orättvisa, Orsak och verkan, Påsk, Profetior, Rationalism, Ryssland, Skapelsen, SLiG, Tid, USA, Utveckling, Världsbilden, Vätgasutveckling. Bokmärk permalänken.