DET NYA FREDSRIKET PÅ JORDEN – DET NYA JERUSALEM

Christian cross appears bright in the sky

I Uppenbarelseboken omtalas Det Nya Jerusalem som Gud rike.Vad menas?

I “Fader  vår” står det:” … Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen… 

Forna teologer i Grekland omtalade innebördenoikonomia som betyder huset med dess lagar eller huset att bruka. Huset är jorden vi lever på. Varje människa är sig ett hus, ett tempel i kropp själ och ande. Samhället är sig ett hus med människorna. Huset är också hela skapelsen. 

Så kan Det nya Jerusalem betyda flera ting.

  • Det kan  betyda templet i människa.
  • Guds kyrka med alla i Guds förening
  • Guds hela rike på jorden med Kristus i den nya fredstiden.
  • Jerusalem betyder “fredsstaden”.
  • Vi står då för en ny jord och tid med Kristus?

Kan vi veta?  Guds röst hörs på jorden genom TRUE LIFE IN GOD. Här ett budskap från den 6 juni 1991

Herre! Ditt Rike, har det ännu inte börjat?

skriv detta: ”saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid”; Mitt Rike har redan börjat i många hjärtan;

Jag har vigt dessa själar samman med Mig och förnyat dem,

och Jag säger dig: Sanningens Ande skall fortsätta att svärma över hela Min skapelse och besegra Stad efter Stad,

och liderligheten, orättfärdigheten och all orenhet som fanns i dem skall Jag utrota med Min Egen Hand,

Jag skall utrota allt som hade planterats av Dårskapen genom den Eld Jag skall sända från Himmelen;

dotter, den första himlen och den första jorden skall försvinna

och var och en av er skall bli förnyad i Min Helige Andes Kärlek; Jag skall förnya denna världens ansikte;

Är detta vad Du menar med Din Kyrkas förnyelse, är det vår förnyelse eftersom vi är Kyrkan? Det Nya Jerusalem?

elev, du har talat väl; ni är alla Min Kyrka, Min tempelborg.

Min Mark, Min Stad, Min Egendom, Mitt Jerusalem; Jag skall förnya Stad efter Stad12 med Min Kärleks Eld;

Jag skall samla er från jordens fyra hörn och bota er; Jag avser att med Min Eld bränna ner den vanhelgande skändlighetsom står uppställd i Mitt Tempel;

den vanhelgande skändligheten är: Upprorets ande som gör anspråk på att vara Min jämlike;

det är Ondskans ande som har intagit tronen i Min helgedom, och tagit platsen för Mitt Eviga Offer, och gjort ert släkte Gudlöst;

det är Rationalismens och Naturalismens ande som fört de flesta av er till ateism;

detta är den ande som får er att tro att ni är självtillräckliga och kan uppnå allt genom era egna ansträngningar och av egen kraft; denna vanhelgande skändlighet har förvandlat er till ett vattenlöst land av torka, en öken;

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Krispolitik, Ledarskap, Livet, Makt, Okategoriserade, Paradigm, Påsken, Rättvisa, Skapelsen, SLiG, Tid, Treenighet, Utveckling, Vassula. Bokmärk permalänken.