PINGSTEN INFÖR EN NY TID. GUD SÄGER “JAG ÄR ELD, ANDENS ELD”

Vi känner det från Moses och Elia i Gamla Testamentet som förutsåg Kristi ankomst.

På berget Karmel inför Baalsprofeterna bad profeten Elia om eld från Gud för att tända altaret med matoffret som var dränkt med vatten. Allt tändes och brann. Även vattnet brann, 1 Kon 45:38.’

Guds eld kan antända och förtära allt men denna Heliga eld kan också vara en eld som upptänder men som inte förtär. Det kan vi se i Påskundret i Jerusalem. http://uppenbar.info/uppenbar/rev/Andenseld.html

En eld av liv. En eld i kärlek och en eld som renar.

Vi firar nu Pingst. Den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. Den dagen döptes nästan 3 000 människor i Jesu namn till syndernas förlåtelse.

Bilden skildrar när Guds ande kommer över Maria som Guds moder och Kristi lärjungar som blir apostlarna. De bär nådegåvor kunde tala i främmande språk inför människor och de kunde bota sjuka i Kristi namn.

De skulle sprida Guds kärleks- och fredsbudskap över jorden och döpa människor med den Helige Ande. Med Kristus kom till oss ett nytt och evigt förbund som är den första Kyrkan. Guds rike på jorden. Alla kallas. Ond som god. En en väldig Nåd vilar över oss Räddningen. Jesus betyder “Räddaren”.

En ny Pingst skall komma över jorden. Det finns tre Gudstider :

  1. Faderns tid: Då allt skapades genom allmaktens Ord: Ljus, tid och rum i universum, galaxerna, solar, planeter, himmel och jord, allt liv i hav, sjöar, land och luften. Allt synligt och osynligt.Människan är skapad som en skapande varelse som man och kvinna att frambringa familj, liv och samhälle, och att råda över och förvalta jorden.Människan  ämnade var  en avbild av Gud i de Tre gudomliga personerna, som en familj. Familjens och samhällets ursprung. Hela mänskligheten blir så en familj och jorden ett gemensamt hushåll. Här vilar förklaring till man och kvinna.Det är en Allsmäktig Gud och Skapare som skapar ur sig själv. Det gör Gud till Gud. På hebreiska används ordet “barah” som betyder “ursprung” och att skapa ur ett intet. I detta finns både en kvinnlig och manlig innebörd.Den faderliga och moderliga ursprunget. Två skapelseprincipern”Fadersprincipen” är orsaken och ger liv. “Modersprincipen” föder liv. Detta är förhållandet mellan man och kvinna. Detta kan ses i ett vidare perspektiv. Solen ger jorden sitt ljus och Jorden föder liv genom ljuset.
  2. Sonens tid: Barmhärtighetens, nådens och förnyelsens tid genom Jesus Kristus. Han byggde allt nytt och vill att vi förlåter varandra. Det är Guds gåva till alla. Gudslagen är kärlek.
  3. Andens tid: Den nya eran för evig tid med Kristi Konungen i kärlek, fred och enhet. Kristi rike skall ersätta världens rike. Guds rike på jorden sker genom att Kyrkan är instiftad av Kristus. Kristi vikarie och ämbete på jorden var Petrus. Innan detta sker kommer en ny pingst i eld.

Tvivla inte längre, ni skall snart ta emot Min helige Andes utgjutelse, så att ni återvinner er styrka. Jesus i Sant Liv i Gud den 10 dec 1995. Se http://www.tlig.org/sv/messages/949/

Maria i Garabandal 1961-1965 förvarnar om kommande tider.

Alla kommer att förstå, när det sker. Garabandal och Medjugorje är fortsättningen på Fatima i Portugal 1917. Fatima gäller en återförening av Kyrkan och människans omvändelse. Där finns freden med Gud för freden på jorden.

Gud har ständigt varnat oss och bett oss att återvända till Honom och försona oss med Honom och vi med varandra. Kristus har vädjat till Sin Kyrka att omvända sig och enas. Splittringen skildrar ett motstånd och är Antikrist.

Kristus har bett sina prästern i över 30 år nu, genom budskapen “Sant Liv i Gud”, att omvända sig och försona sig, och att frambringa enhet genom att förena datumet för påskfirandet. (Vassula Rydén, den 24 april 2010, Sant Liv i Gud)
http://www.tlig.org/sv/spirituality/letters/prophecies-2010/

Vi har redan erfarit Guds förutsägelse i vår moderna tid. Vi må lyssna.

En stormvind av eld skall komma för att rena och svepa bort på all orättfärdighet på jorden.” Vår Skapare är bedrövad över göra det som måste ske. http://www.tlig.org/sv/messages/905/

Allt kommer att ske plötsligt. En timma ingen känner. Många ska uppstå att bära det nya namnet för Guds son. Ett nytt evigt välde i kärlek, fred och enhet skall upprättas.

Enhet betyder ett liv i samklang med Gud. Så är vi lemmar i en enda kropp, Guds kropp som blir Guds rike.

Men värre saker kommer över jorden om folk fortfarande, likt Farao, ignorerar tidens tecken och till slut kommer det att vara för sent.

(…) Jorden kommer att skaka och likt ett stjärnskott skall hon kastas från sin plats, så att berg och öar skall utplånas från sina platser; hela länder skall tillintetgöras; himlen skall försvinna som när en bokrulle rullas ihop, som du såg i din vision, dotter; en stor ångest skall falla över alla invånare; och ve den otroende! hör Mig: och skulle människor säga till er idag: ”åh, men Den Levande kommer att Förbarma Sig över oss, din profetia är inte från Gud utan från din egen ande;” så säg dem: fastän man säger om er att ni lever, är ni döda; er otro fördömer er, för ni vägrade att tro under Min tid av Barmhärtighet och förbjöd Min Röst att spridas genom Mina språkrör som ville varna och rädda Min skapelse… ”(Sant Liv i Gud den 18 februari 1993, http://www.tlig.org/sv/messages/779/

Den andra Pingsten

Påven Johannes XXIII, som bad för en Andra Pingst, kallades också Enhetens Påve.

• Vassula, det var Min vilja att inspirera dig; ha tro, Mitt barn; det var Min vilja att inspirera Min Johannes att be om en ny Pingst; denna inspiration kommer från Visheten, och den Nya Pingsten skall Jag, Herren, befästa på den Grund som Jag har lagt; Jag skall förena er alla och under En Herde skall du församlas, skapelse, och Jag skall upprätta Mitt Rike därinne; Mitt Hus skall regera i Frid och Kärlek och Min skapelse skall födas på nytt, åter bli som barn, oskyldiga, utan illvilja; detta skall vara den Stora Återkomsten, Pånyttfödelsen, Herdens Rop, , den Nya Pingsten, liksom i begynnelsen när kristendomen ännu var ung, ett spädbarn, oskyldigt, utan egenintresse; o skapelse! bara vänta och se;
http://www.tlig.org/sv/messages/252/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kyrkan, Människan, Människan och värdet, Maria, Mirakler, Ny tid, Okategoriserade, Pingst, Profetior, Rättvisa, Samhälle, sekulariseng, Skapelsen, SLiG, Treenighet, Uppenbarelseboken, Utveckling, Vassula, Visdom, Vision. Bokmärk permalänken.