VAD PÅGÅR I VÄRLDEN? VILKEN VÄG FINNS? VART ÄR VI ÄMNADE?

Kristus Jesus kom till världen för att rädda oss. Han gav oss det som är Livets bröd och Frälsnings kalk. En Nåd och Barmhärtighet som överstiger allt. Även för den värste av oss om denne återvänder i sanning och ånger. Betalt på Korset för oss genom alla tider. Den som är Kärleken älskar oss.

Men tiden är på väg att rinna ut. Den stora omställningen skall komma.

Vår tid är krisartad på många sätt. Vi erfar tumulten i samhället och på jorden. Brutala regimer växer. Mord på gator. Jorden skakas. Översvävningar. Skogar brinner uppVad är sanning och vad är lögn är frågan?

Men Gud talar verkligen i dessa tider och har alltid gjort det. Inget sker av sig själv. Han kom för att rädda.

Jesus ger oss en viktig bön den 13 februari 2016 i till mänskligheten genom vår tids budbärare, Vassula Rydén. I alla tider finns profet som förmedlar Guds sanna väg till evigt liv.

Min frid ger Jag dig; vill du skriva ner Mina Ord?
Ja Herre… (Vassula Rydén)

Denna generation är svår att böja; försvagade som de är av sina synder förlitar de sig på Satan, och bygger sitt hopp på honom; fastän Jag har visat Mig inför var och en, är det få som har lagt märke till det; deras ledare har blivit alltmer grymma, och genom deras hand väntar döden för många folk; hur mycket har Jag inte gråtit över dig, skapelse! ditt liv kommer nu att dras med strömmen rakt ned i döden; när sedan eldsflammor slickar era invånare, och slår ut i lågor, skall Jag fråga denna generation: var finner du skydd? och hos vem? hos Satan? i ditt själviska ego?

tiden har kommit för att verkställa Min Rättvisas straff över denna trolösa generation, rättvisan står för dörren; Jag kommer att genomföra Mina befallningar till punkt och pricka; när ni hör ljudet av åskans dån, kommer Min Röst att höras och dåna i era öron, den kommer att genljuda till jordens yttersta gräns; vet då att världen och alla som bor i den kommer att höra Rättvisans Röst: ondskan kommer att föra med sig död åt många nationer… förstörelsen kommer att ta sig in i varje stad;

har ni hört att ”Herrens Ängel kommer att omringa städer och länder” och kalla alla till ånger? dessa ting kommer att äga rum i de kommande dagarna;
därför, ni som har gått in i Mina Gårdar och trott på Mina ord, be och frukta inte, var inte rädda, men ni som under alla år har hånat Mina budskap, och skadat Mina profeter med er tunga, akta er! för ni har använt lögner för att rättfärdiga era lögner, ni har sannerligen begravt Mina Ord i er egen grav; ja, ni har sannerligen förvrängt Mina Ord; men era synder har skapat en avgrund mellan Mig och er; och nu kan Rättvisan inte längre hållas tillbaka; Jag säger er, det blir bittert för er att möta Mig under kommande dagar… be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn!
så här bör ni be:

“Jahve, min Gud, låt min bön komma inför Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;
låt inte ljusen slockna i våra dagar,
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;
tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;
håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;
jag litar helt på Dig; amen”

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Krig, Kyrkan, Profetior, Rättvisa, religion, SLiG, Tid, Världsbilden, Vassula. Bokmärk permalänken.