VARFÖR SKER APOKALYPTISKA HÄNDELSER I VÅR TID?

Profetior existerar som gudomliga uppenbarelser. De äkta besannas. De fanns i forntiden. De finns nu En rad förutsägelse har gällt vår tid som Sovjetunionens kollaps 1991, Terrorattacken 911 2001: Tsunamin 2005 i Indonesien, vulkanutbrottet Eyjafjällajökull, på Island 2014.  Pandemin 2020, Klimatkrisen redan 1846 i La Salette, Frankrike.

Fotot här var publicerat av bl.a Associated Press 1991

Den 11 september 2021 har det gått 20 år sedan de Två tornens fall den 11 sept 2001 i New  York. En händelse som ekade över världen med krig i 20 år.

Den officiella förklaringen av 19 militanter associerade med den islamiska extremistgruppen al Qaida med fyra flygplan och utförde självmordsattacker mot mål i USA.

Två av planen flögs in i tvillingtornen i World Trade Center i New York City, ett tredje plan träffade Pentagon strax utanför Washington, DC, och det fjärde planet kraschade i ett fält i Shanksville, Pennsylvania.

Nästan 3 000 människor dödades som utlöste stora amerikanska initiativ för att bekämpa terrorism och definierade av presidentskapet för George W. Bush. Ur detta eskalerade 5 krig och 7 var planerade för att starta krig Irak, Afghanistan. Libyen. Syrien, Somalia, Sudan och Iran. Iran återstår?

En rad oklara omständighet råder kring 911. Tre byggnader implodera symmetriskt och pulveriseras pga kontorseld. Järn smälter vid 1500 °C som ingen kontorseld kan frambringa och smält stål kommer att rinna ut från byggnaden när raset sker

Inga stålbyggnader rasar annars inte av brinnande kontor då temperaturerna är för låga. Den tredje byggnaden träffades aldrig av något plan. Ändå rasar det likt ett korthus.

Hålet i Pentagon var mindre är en Boeing 757 som är minst 13 m hög plus flyghöjd. Bredden 38 m. Hålet är 15 m mindre än vingbredden!

FÖRUTSÄGELSEN DEN 11 SEPT 1991 OM

Exakt 10 år innan den 11/9 1991 kommer Jesus med en varning i ett av sina budskap True Life in God som började komma 1985. Herre så med missnöje på jorden och varnade med dessa ord:

– jorden skall skaka och skälva –

och alla ondskans Torn2 skall störta samman i en hög av grus och begravas under syndens smuts! över er skall Himlarna skaka och jordens grundvalar skall bäva! be att Faderns Hand inte kommer över er på vintern;

öarna, havet och kontinenterna skall hemsökas av Mig utan förvarning, med åskdån och med Eld; lyssna noga till Mina sista varningsord, lyssna nu medan det ännu finns tid; läs Våra Budskap,3 och sluta upp med att vara hånfulla eller döva när Himmelen talar, sänk era röster så att ni hör Vår Röst;

tänk efter två gånger innan ni dömer; tänk efter mer än två gånger innan ni fördömer den Helige Andes Verk; Jag skall inte skona någon som hånar den Helige Ande, och öppet hädar Honom; Rättvisan skall störta dem ned i underjorden;

TSUNAMIN SUMATRA DEN 26 DECEMBER 2004

Vågen nådde Sumatra mitt under turistsäsongen under jultiden. Många öar drabbades. Öar försvann Vågen nådde Afrika. Jordaxeln rubbades ur sin position och stannande till under en bråkdels sekund. Sumatra och en del andra öar förflyttades flera meter.

Kristus är kränkt av vad som sker på jorden. Det meddelas oss den 18 febr 1993 i. True Live in

Jag sänder till dig, skapelse, budbärare efter budbärare för att bryta igenom din dövhet, och Jag har tröttnat på ditt motstånd och din apati; Jag har fått nog av din kyla; Jag har tröttnat på din arrogans och omedgörlighet när det gäller att samlas för enheten; du har nu fyllt Slöhetens bägare över brädden; berusad av din egen röst har du bekämpat

Min Röst, men det kommer inte att fortsätta för alltid; snart skall du falla, ty du har bekämpat Min Röst genom din egen rösts vilseledande nonsens; därför ligger Min Kyrka i ruiner på grund av er splittring; ni följer inte Mitt råd, inte heller utför ni Mina önskningar, för ni saknar tro, men Jag skall blottställa ert hjärta inför er själva och hela världen; Jag skall avslöja hur ni i hemlighet planerade att förgöra Min Lag;

Den 14 april 2010 utbröt vulkanen Eyjafjällajökull och producerade som vi alla hört, ett askmoln. Regionen runt vulkanen evakuerades. Vissa personer filmade i närheten och man kunde inte se mer än ett par meter för de moln av aska som fanns i atmosfären. Allt var gråaktigt och täckt av aska. Ekonomin i lufttrafiken blev förödande då många plan fick inställas och miljontals dollar gick förlorade dagligen. Frukt, fisk och andra varor ruttnade i väntan på transport. Resenärer blev strandsatta över hela världen.

Vi fick en bön till oss den 14 dec 2009. En bön vi alla kan bedja. Guds fruktan finns som väg till vishet.
– ”Kärleksrike Fader, låt inte Din vrede slå ner på detta släkte, så att de allesammans förgås; Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd, ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna; allt kommer att gå under för Din vrede utan att lämna något spår efter sig; Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden och förvandla den till en ödemark!
 
En stjärna kommer att synas vid horisonten;
 
Natten kommer att läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;
 
Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt; Kom ihåg de hjärtan som har sin glädje i Dig och Du i dem! Kom ihåg Dina trogna och låt inte Din Hand falla över oss med kraft, utan lyft upp oss i Din Barmhärtighet, och lägg Dina stadgar i varje hjärta”.

PANDEMIN COVID-19

Covid-19  liknad en dödlig vind som kom. När människor andas in den antänds lungorna. Både goda och onda dör likt de som dör i krig,  hungersnöd eller i katastrofer. Detta sker  som en följd i avfallet från tron.

“corona” betyder krona. Förr när det stormade och livshotande sjukdomar rådde då bad man om skydd från Sankta Corona, ett helgon som förvärvat “eviga livets krona”.

Vår tid är en parallell till forna Egypten. Gud sände plågor i flera månader att förmå folket att avstå från sina falska gudar och påminna om att Han ensam är deras Gud.

Det har skett även nu. Vi har fått se hur alla nöjesplatser, teatrar, restauranger, privata arrangemang och affärer stängs ned. Gud stoppade världen för att få oss att förstå.

Det som kanske betyder allra mest är inte vaccin som botmedel utan att Gud tillåter denna isolering för att lösgöra oss från världens förströelse och upptäcka en inre personlig förnyelse under fastetiden. Det som verkligen betyder något är Jesus som vårt verkliga botemedel mot denna sjukdom och alla andra sjukdomar som kan förvandla hjärtan till sten så att de förlorar sin medmänsklighet.

Det gäller oss alla genom Guds kärlek återfinna vår plats i en enad mänsklighet. Ropa Hans namn och Han kommer att höra dig.

Den verkliga faran är inte att dö utan det dåliga valet att leva utan Gud. Det är verkligen synd att de europeiska ledarna skryter om hur de förminskar pandemin. T.o.m kyrkor stängs ned  och hindra r människor att ta emot Kristi Kropp och Blod.

– Jag är; Kärleken skall segra, Jag är Kärlek, ta emot Min Frid; var inte rädd, det är Jag, Jesus; vill du komma, Jag väntar; Jag skall leda dig dit, så som Jag också har lett andra till att älska Mig; älskade, Jag skall föra dig dit; be, Min Vassula; var medveten om djävulens snaror, för om inte Min skapelse ändrar sig eller omvänder sig…

Herre! hur kommer det sig att Du säger ”om” när Du många gånger säger att Du kommer att ändra oss och att Ditt Rike skall komma, jag förstår inte…

lyssna och förstå: Jag har gett er friheten att välja; Jag, Herren och Allhärskaren, Ljuset, stiger ned över dig, skapelse; Jag stiger ned i detta täta mörker med Mitt Hjärta i Min Hand och ger er Det, för att återlösa er och Lysa över er; Jag kommer för att tvätta bort era oräkneliga synder och överträdelser mot Mig, Jag kommer för att kalla er tillbaka till Mig; Jag kommer för att ena Min Kyrka, Jag kommer för att påminna er om till vem Jag, Herren, har gett Auktoriteten och Himmelrikets Nycklar; Jag kommer för att lära er alla att ära Min Moder och böja era knän för Henne, för Hon är krönt av Min Hand och är Himmelens Drottning;

skapelse! akta er för djävulen, för han fördubblar sina ansträngningar att snärja er och under tiden låtsas han som om han inte finns så att han kan handla utan att vara fruktad; O skapelse! han förbereder en stor förintelse över er, O, hur Jag ropar från Mitt Kors! skapelse, återvänd till Mig!

låt honom inte snärja er genom att förneka Mig! be, be för själarnas omvändelse, låt varje själ lära sig de böner som Jag har gett dig,1 låt dem lära sig dessa böner; Jag älskar er alla, Jag älskar er alla;/ True Life in God, 23 mars 1988

VI GÅR IN I RÄTTVISANS TID (http://www.tlig.org/sv/messages/1149/)

tiden har kommit för att verkställa Min Rättvisas straff över denna trolösa generation, rättvisan står för dörren; Jag kommer att genomföra Mina befallningar till punkt och pricka; när ni hör ljudet av åskans dån, kommer Min Röst att höras och dåna i era öron, den kommer att genljuda till jordens yttersta gräns; vet då att världen och alla som bor i den kommer att höra Rättvisans Röst: ondskan kommer att föra med sig död åt många nationer… förstörelsen kommer att ta sig in i varje stad;

har ni hört att ”Herrens Ängel kommer att omringa städer och länder” och kalla alla till ånger? dessa ting kommer att äga rum i de kommande dagarna;

därför, ni som har gått in i Mina Gårdar och trott på Mina ord, be och frukta inte, var inte rädda, men ni som under alla år har hånat Mina budskap, och skadat Mina profeter med er tunga, akta er! för ni har använt lögner för att rättfärdiga era lögner, ni har sannerligen begravt Mina Ord i er egen grav; ja, ni har sannerligen förvrängt Mina Ord; men era synder har skapat en avgrund mellan Mig och er; och nu kan Rättvisan inte längre hållas tillbaka; Jag säger er, det blir bittert för er att möta Mig under kommande dagar… be och låt inte era ögon bli tyngda av sömn!

så här bör ni be:

“Jahve, min Gud, låt min bön komma inför Dig,
hör vårt rop om barmhärtighet och hjälp,
förlåt dem som inte har någon tro på Dig, min Gud,
och inte någon tillit till Din makt att rädda oss;

låt inte ljusen slockna i våra dagar,
låt inte jorden förgå i ett plötsligt eldsken;
men i Din Faderliga Omsorg,
förbarma Dig över oss, och förlåt oss;

tillåt inte den onde att utgjuta vårt blod som vatten;
förlåt oss vår skuld, vänd bort Din vrede,
se till vår svaghet;

håll tillbaka Dina olycksbringande änglar,
låt oss få en ny möjlighet att visa oss värdiga Din Godhet;

jag litar helt på Dig; amen”

hur glad kommer Jag inte att vara när Jag tar emot denna bön; denna bön kommer att beveka Mig! dotter, Jag skall välsigna alla som uppriktigt ber denna bön; må denna profetia åter bli uttalad; ”dagen och stunden tillhör Mig, er Gud,” detta är vad du skall säga till dem som frågar dig om dagen och tiden för Min Rättvisa! Kärleken älskar er;

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, 911, Asienkrisen 1997, avhumanisering, Barmhärtihet, Bibeln, Bön, Ekonomi, Enhet, Europa, Finanskrisen, Förnyelse, Framtid, Fred, Gamla Testamentet, Gudsbevis, Hedendom, Helgon, Historia, Island, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Klimat, Klimatförändring, Kommunism, Krig, Krispolitik, Kristendom, Kyrkan, Ledarskap, Livet, Människan, Maria, Materialism, Ny tid, Okategoriserade, Profetior, Rättvisa, religion, ryska revolutionen, Ryssland, Samhälle, SLiG, Världskrig, Vassula, Vision. Bokmärk permalänken.