Vår tids stora kris – den moraliska krisen

Historiens ekonomiska systemkonstruktioner har reducerat vår verklighet och livssyn genom en förödande rationalism. Ett liv i en plånbok. Det är etiken som förlorats i modern politik och ekonomi. Alla ekonomiska handlingar har etiska konsekvenser på samhälle och natur.

Moralen gäller ärligheten och att etiken inte skada någon utan att främja liv, ändamål, mänsklig rättvisa och värdighet, fred, frihet och det goda för det gemensamma bästa. Vår kultur har förlorat livsnödvändiga och själsliga hållpunkter, såsom framgår inte minst av vårt febrila jagande.

Förlusten av etik har sänkt blicken och medvetandet. Kortsiktigheten bedövar omdömet. Vi ser hur cynism, arrogans och extremism drivs fram i sökandet efter den nya utvecklingen. I själva verket gäller utveckling människans själsliga utveckling att just bli människa och inget annat.

 Det rationella tänkandet från upplysningstiden och framåt har gett ett paradigm om ett rationellt paradis, ett systemtänkande och i teknisk fulländad värld, till vilket all vår tillit riktas som  “guden”. Vi utvecklar övervakningssystem över oss själva. Paradigmet innehåller även en militäriserande internationalism istället för att främja livsvillkor för de utsatta länderna och folken. 

Analyser och bedömningar gäller systemvalet som ska organisera samhället. Men både samhälle och natur innehåller levande förlopp. 

Ekonomins ursprung är oikonomia – en kristen vision och sammanfattningsom betyder “huset med dess livslagar”. Innebörden manifesterar en skapelse. Oikonomia omfattar hela jorden som ett hus  och hushåll med dess livslagar med alla naturresurser för hela mänsklighet. Allt bildar en familj, en skapande enhet som är samhället.

Marknadsekonomi som en självoptimerande dynamik är ett teorem som saknar giltighet. Marknadsekonomin är ett resultat av den industriella revolutionen på 1700-talet där de  äkta banden till samhälle och natur kapades. Ett sänkt medvetande gör att fel slutsatser dras. Inte heller kan historien tolkas i ett sant perspektiv. Varken sanning eller lögn kan urskiljas. Jordens livslagar och samhällen omformas att gälla efter marknadens lagar och dess etik. 

Vad är då sanning? Den klassiska frågan. Det gäller den ultima sanningen som är källan till allt vi ser, att vi är och finns till. Vi bär det inom oss i vårt innersta djup. Allt har en början och ett ursprung med ett ändamål. Lögnen kan vi se i allt som gått snett, som gett mörker, död och förintelse. Sanningen är motsatsen

Just människans värde håller på att urholkas till att bli ett produktionsvärde, en träl som strider mot den mänskliga värdigheten och rätten. Människan etiska värde står över alla slag av ting i världen. Människan är både orsak och mål. En skapande människa med och för vandra som grundlägger samhällets försorg för det gemensamma bästa. Alla byggnadsverk, produkter och förnödenheter är allt realekonomiska resultat med kapital som ett medel och inte ett mål.

De nya Moderaterna kastar om. De förkunnar det förlovade landet i marknadens paradis som frihetens boning. Moderaternas idéprogram innehåller teserna som om den vore  en  religion.

Vi lever  i en tid i en stor moralisk kris som gett oss bankernas krig, avregelringar, finanskrisernas bomber och skadorna i samhällets och jordens grundvalar. Tiden är politik utan etik för profit. Ett blodsoffer på marknadens altare.

Det här inlägget postades i Ideologiska definitioner, Vinst. Bokmärk permalänken.