ADVENT. KRISTI TVÅ FALDIGA ÅTERKOMST

Nu börjar Första advent som firar Jesus jordiska ankomst. Men den Himmelska ankomsten närmar sig. Den andra är mycket härligare än den första. Den första hänvisade oss till tålamodet. Den andra skall ge oss Guds rikes krona. En tvåfaldiga födelse, den ena före alltid  av Gud. Den andra vid tidens fullbordan av Jungfrun.

Vid en första ankomsten lindades han och lades i en krubba.  Den andra i det fördolda skall han höja sig i ljus som i en mantel.

Vid den första uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, Vid den andra skall han komma i härlighet, omgiven av änglarnas närvaro.

Övernaturliga tecken sker nu på himlen och förändringar uppenbaras i världen. Himlatecken tecken sker runt om på jorden.  Många vittnar om detta Korset och Krucifix visar sig på på himlavalvet.

Kristi återkomst skall ske i snar framtid.

Vi går in i förvarnade tider både i Uppenbarelseboken och genom Jesu och Mari personliga uppenbarelser i vår tid.

Jesus har hänvisat oss  till Daniel som profet i sitt eskatologiska tal , Matt 24:15. Profeten Daniel var bland de första som deporterades till Babylonien 605 f.Kr.

Jesus bekräftar de visioner Daniel haft om ändens tider, om den stora nöd som ska komma över Guds folk innan hans återkomst sker. Därefter skall en fredsera begynna med Kristus.

Daniels bok profeterade i detalj om de stora världshändelserna

Fjärde odjuret” som skulle komma. Det fjärde och sista jordiska riket. Kung Nebukadnessar hade haft en dröm som skrämde honom djupt om en framtid. Daniel förklarade en kommande tid

“Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem.

Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren …”

Detta fjärde riket ska bli starkt som järn. På samma sätt som järn tillintetgöra, slå sönder, krossa, stampa och bryta sönder allt i sin väg och andra riken. Men ett rike som kommer att stå  bräckliga lerfötter

Under dessa kungars tid kommer himlens Gud att upprätta ett annat rike som aldrig ska förstöras som är Guds rike.

Riken i gångna tider har gisslas när de har gått fel.

I Egypten sändes 10 plågor som varade i flera månader som angrep deras avgudar.  Pyramidens Egypten fick möta stora plågor som spred bl.a hordar av paddor, väldiga svärmar av gräshoppor, boskapspesten som spred sigg mm.

Den nionde plågan gällde det stora mörkret (2 Mosebok 10) som segrade över deras solgud Ra.

Herren sade till Mose: “Räck upp handen mot himlen, så skall det komma ett sådant mörker över Egypten att man kan ta på det.”

Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. 2

Ingen såg den andre och ingen steg upp från sin plats på tre dagar. Men där Israels barn bodde var det ljust överallt.

Bibliska scener utspelar sig i vår tid. Fatima 1917 förutsade 1900-talet om vi inte var lyhörda. Jungfru Mari men den en fredskallelse med Gud. Utan den freden finns ingen fred på jorden. Guds moder gav som Rosenkransen och återvända Kristi kyrka.

Om inte skulle ett stort gissel komma som blev kommunismen genom den ryska revolutionen i nov 1917 som skulle spridas runt världen.

Många skulle dö och nationer störtas i fördärv. Kyrkan skulle förföljas Ett nytt världskrig skulle komma och det kom 1939 som Antikrist förlöpare. Konsekvenserna ekar än idag.

Vi erfar vårt nuvarande tids gissel . Covid-19 är vår tids pest.  Det drabbar inte bara människan utan slår samhällets funktioner. Det  Även naturen drabbas. Vetenskapen räcker inte till. Ny våg kommer nu som Omicron.

I ett tidigt stadium gav Herren i nåd ett budskap i True Life in God den 12 mars 2020.

… kalla samman folket och tala om för dem: utan ånger och sanningsenliga böner kommer denna ondska att vara längre än ni tror; vänd er till Mig, er Gud och ångra er; en uppriktig och universell bön kommer att nå Mig, er Gud; fasta jagar bort demoner; vilket offer som helst är acceptabelt för Mig, gör er av med er ljumma ande, avstå från era onda handlingar och sök fred med Mig, er Gud; låt Mig få höra: ”Herre, förbarma Dig över mig syndare!” och Jag ska visa medlidande; och Jag ska låta välsignelser regna över er alla; kom, var inte rädda; Jag lyssnar… ic

Den 18 febr 1993 talar Jesus i ett stort allvar i True Life in God. Som Jesus sagt, detta budskap skildrar även Varningens dag då alla på jorden kommer att få sin själ fullständig avslöjad, det blir en genomlysning av samvetet så att de får se sin själ med Guds Ögon.

Det sjätte sigiller är på väg att brytas och ni skall alla störtas in i mörker och det kommer inte att finnas något ljus eftersom röken som väller ut ur Avgrunden skall vara som röken från en väldig smältugn så att solen och himlen kommer att förmörkas av den;

Detta påminner oss vad som hände en gång Egyptens land. Vår moderna tid liknar ett nytt Egypten.

Vi befinner oss i en viktigt tid. Kristus kommer som den sanne och levande Räddaren.  Den sista tiden är Antikrists tid med gudlösa

Mörkrets välde ska störtas. Vi bör återvänd innan det är försent. Allt ska ske. Kyrkan finns för oss. Kristus själv grundade den som Gud rike på jorden. Den var ämnad som En kyrka för alla folk och länder.  Allt makt är samlade i Kristus den Uppståndne.

Han är segern över döden.Är Makten att förlåta i barmhärtighet. Kristus är den som älskar oss mest. Allt gäller en orubblig kärlek och sanning..

Det här inlägget postades i Gamla Testamentet, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Kultur, Kyrkan, Livet, Maria, Okategoriserade, Profetior, Rättvisa, religion, Rosenkransen, SLiG, Världskrig, Vassula. Bokmärk permalänken.