Moderaterna modererar historien för en politik i lånta fjädrar

Moderaternas nya idéprogram väcker stark kritik från tidigare S-statsråd. Där ges intrycket att partiet byggt upp svensk välfärd och gick i bräschen i kampen mot apartheid.  M tillgriper ytterligare anti-demokratiska metoder i propagandan.

Det där är en historieförfalskning, säger Lena Hjelm-Wallen (S).

“Vi var med och genomförde fri och lika rösträtt”, säger Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten i en intervju med DN.se

“Ni var emot fri och lika rösträtt för 90 år sedan, frågar DN.se

– Nej nej nej, det där är inte korrekt. Vi var ju med och genomförde det, säger hon till DN.se.

Det var ni inte. Ni var inte med och genomförde lika rösträtt för 90 år sedan.

– Vänta ett tag så ska vi se här.

– Jag kan ha … Det går ju en del olika Youtubefilmer och liknande med fullständigt osanna argument. Vi har naturligtvis fakta på det. Låt mig skicka det till dig så kan vi ta ett samtal efter det.

Jag har inte sagt något om Youtubefilmer. Jag säger att ni för 90 år sedan inte var med och drev fram den lika rösträtten. Dåvarande Högerpartiet (rätt ska vara Allmänna valmansförbundet, det som senare blev Högerpartiet och därefter Moderaterna, reds anm) tyckte inte att kvinnor skulle få rösta.

– Jag kan konstatera att jag jobbar på nya Moderaterna. Jag kan ge dig en hemlighet: vi har förändrats väldigt mycket.

Ni har förändrats väldigt mycket. Men nu sa du att ni var med och genomförde rösträtten och det är helt fel.

Tystnad.

– Så här. Socialdemokrater och liberaler har drivit detta och jag kan konstatera att vi i vårt idéprogram också har en väldigt tydlig skrivning om att vi vilar på en grund av liberalism och konservatism.”

Demokratiutredaren och förre kulturministern Bengt Göransson häpnar och säger i Aip

“Det är otroligt. De är fräcka. De satsar på okunnighet.”

Har Moderata samlingspartiet läst och tagit intryck av historieskrivningen i George Orwells roman 1984?

Där arbetar huvudpersonen på Sanningsministeriet, med uppgiften att skriva om historien så att den gynnar partiet och dagens situation.

Det var 1979–1987 som Sverige införde investeringsrestriktioner och sedermera handelssanktioner gentemot mot Sydafrika. Vid den avgörande sanktionsskärpningen 1985 röstade alla partier för utom Moderaterna.

Moderaternas nya idéprogram i Örebro vill ge sken av partiet varit pådrivande i kampen mot apartheid.  Moderaterna skyr inte en retroaktiv historieskrivning. Kanske är det därför Moderaterna kallar sig moderater, som modererar och anpassar historia och verklighet för sina syften att vilseleda svenska folket mot antidemokrati och med propaganda.

Lena Mellin på Aftonbadet besriver  statsministern Reinfeldt på Örebromötet som “kejsaren”. Ja, kejsaren med lånta fjädrar. Moderaterna modererar och manipulerar historien, som maskerar deras identitet och avsikter för sina väljare med andra rötter än vad som är verkliga. Det går att spåra bakåt i tiden.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sa sig 2010 i valrörelsens inledning vara socialdemokratiske statsministern Tage Erlanders politiska arvtagare. Detta är i särklass ett av det mest häpnadsväckande utspel som Reinfeldt tillgripit.

Sverigemötet i Karlstad i maj 2011 sker i samma anda. Fler och fler borde bli fundersamma på M:s dubbelkostym som en färgad “vänsterorienterade” högern i Karlstad. Sofia Malfoy-Arkelstens definition av rättvisa är ett samhälle där ALLA får chans att komma till sin rätt i livet. ALLA!!!

Är sjukförsäkringen rättvis?

– “De reformer vi genomfört är det. Men vi har varit tydliga med att den inte varit perfekt.” säger Arkelsten. 

M kan då anse att det är rättvist att cancersjuka ska tappa sin sjukpenning!

Genom okunskap ska svenskar, utlandsfödda och ungdomar matas och styras med felaktiga sakförhållanden. Vår historia utgör en sådan viktig källa för en demokratisk framtid. Detta är ytterst allvarligt som leder till tankarna till extrema partiers propagandamaskiner. Reinfeldt behöver ställa till svars för sina uppfattningar och sin historieförvanskning och be honom förklara sig i detalj. Detta är ett steg i en manipulering.

Hela M-politikens ryggrad bygger på en krispolitik och en deformerad historia.

1982-1992 innehåller för Sverige en högst omstörtande tid. Den största någonsin i modern tid. Valutaspekulationen, fastighetsbubblan, avregleringen av finansmarknaden genom Riksbanken (medlem i BIS-banken), den falska ubåtsaffären (ubåten från USA/Nato) och inte minst mordet på Olof Palme som blir som “bombkratrar” som om en krigsoperation hade genomförts. 

 “The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO “stay-behind” network deployed in Sweden. See Strategy of tension and Operation Gladio.” Psychological Operations (United States).

Även Ola Tunander, svensk professor vid fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo bekräftar detta. Regeringen visste ingen men några i marinens ledning medverkade. Operation Gladio är kodnamnet för en hemlig Nato-operation sedan 1951 med ett militärt icke-officiellt nätverk i Norden.

Vad är effekten av tiden? Sverige ansluter sig till EU 1995, till vilket vi tidigare hade varit motståndare. Var då denna politiska och ekonomiska demolering organiserad? Denna fråga går inte att undvikas att EU-anslutning var själva målet för operationen.

Allt detta omvandlar Reinfeldt,  år 1993, till att Sverige led välfärdsdöden och medier slog ann detta. Milton Friedmans Chockdoktrin klingar : ”Bara en kris, verklig eller påhittad, gör riktiga förändringar möjliga”.

Reinfeldt rider sedan på massarbetslösheten som ett individproblem genom välfärsdöden och den påtvingade nedmonteringen offentlig sektor. S-regering sanerar och halverar skulden från 1994 efter Bild-regeringen fram till 2006. Ett bäddat bo för Borg.

Statsministern Reinfeldt sprider falska myter i en anklagande form för att genomföra sin högerideologi. Medier tar emot dessa myter utan en saklig granskning om den så omstörtande och egendomliga tid:

 • Myten om det sovande folket och välfärdsdöden
 • Myten om det mentalt handikappade folket
 • Myten om det fuskande folket.
 • Myten om det sjuka folket.Borgsbok

År 2005 intervjuades Anders Borg i samhällsmagasinet Arena. Där framgick det att Anders Borg låg bakom ansiktslyftningen på Moderaterna från det gamla högerpartiet till det nya arbetarpartiet. Borgs strategi var att Moderaterna skulle framstå som “sossigare än sossarna”. De red på finanskrisen från 1992.

Borg skriver sin bok och säger: “Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, …”

Moderaterna tog över ”Vi är det nya arbetarpartiet”, ett slagord från Silvio Berlusconis tidigare parti Forza Italia!Sovandefolk

Nu tillgriper Reinfeldt okunskapen och vill förvränga vår historia. Okunskap är makt och kunskapen ska hållas i ett mörker. En taktik som tillhör högerns korrupta tankesmedjor. Reinfeldt skriver om folket i sin bok “Det sovande folket”, 1993. De kallades “sovhjärnor” och de  kunde tala, läsa och skriva.

Reinfledt ser sig  ingå i “de upplystas och utvalda krets att forma framtiden” och tar upp mötet med “Mästaren” för hans upplysning.  Reinfeldt ser på folket med sin skarpa blick och säger om de oupplysta bl.a.:

Alla i välfärdsstaten var dåliga på historia. Kunskap om historien ledde bara till en vilja att bevara saker som det varit.

Gösta Bohman sa i en intervju 1985 i tidningen R  till Gunilla Thorgren:

När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda graden. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns. 

Det nya moderata idéprogrammet som antogs på stämman i Örebro i helgen ska skriva in de nya Moderaternas ”förnyelse” i partiets politiska berättelse. Men det gör mer än så. Det tar även upp den svenska välfärdsmodellen och de små ekonomiska klyftorna på ett sätt som framställer Moderaterna som arkitekter i detta samhällsbygge.

Det står väldigt mycket om den svenska välfärdsstaten som Moderaterna byggt upp under årtiondens kamp för frihet? Partisekreteraren Sofia Arkelsten säger till AiP att Moderaterna vill visa att de är ett brett parti. Hon säger:

Ja, Moderaterna har konsekvent varit ett parti som agerat för frihet. Det tycker jag är rätt och bra. Vi har förnyat oss på många sätt och vi har utvecklats hela tiden. Om du läser idéprogrammet så ser du också att det finns en del om att vi alltid har varit i rörelse.

Moderaterna skriver i sitt program bl.a:

”I Sverige har våra idéer fått ett stort genomslag. Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i.

Med det välstånd som följt friheten har vi kunnat öka tryggheten och genom utbildning, sjukvård och omsorg till alla skapa ett av världens mest sammanhållna länder.”

Den klyvna tungan. De nya Moderaterna består av ett dubbeltänk för att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna. Ja och nej samtidigt. De kan ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att de talar sanning.

En politisk språk utvecklat i en “neosvenska”, ett lappkast i innebörd för en skenvärld.

Människans första plats i samhälle och ekonomi ersätt med Marknadens suveränitet i sken av den bibehåller frihetens verkliga innebörd. När etiken om människans värdighet och rätt kränks, grusas samhällets grundval och vi glider mot det totalitära systemet. Teser för framtiden innehåller motsägelser:

 • Tack vare öppenhet, individualism och marknadsekonomi har Sverige blivit ett av världens bästa länder att leva i 
   •  Att på rationellt och humant sätt nedmontera generell välfärd ..,  Citat Anders Borg
 • När vi tar oss ann samhällsproblem och strävar efter en bättre framtid gör vi det som en del av en lång idétradition (se nedan)
 • Moderaternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidé
   • Upplysningstidens 1600-tal är tiden med slavhandel, kolonialism, det nya paradigmet om en mekanisk världsbild, det rationella paradiset och vägen till samhällsrevolutioner.
   • Marknadsekonomin kommer med den industriella revolutionen på 1700-tal som klipper av banden till natur och samhälle och bildar vägen till världens skuldsättning. Sedeln kommer i bruk och massproduceras som en skuldsedel
 • Våra starkaste traditioner och värderingar kommer från upplysningstidens uppbrott mot överheter och dogmer (kolonialism, slaveri, industriella revolutionen mm.)
 • Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingarsom många känner igen som typiskt svenska 
   • Korståget mot välfärden började på 70-talet
 • Solidaritet utan gränser 
   • Fas3 utförsäkring mm
 • Moderaterna är en röst för att EU ska vara ett samarbete för rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital
   • Marknadens rätt frihet och överhöghet
 • Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstaten 
   •  En historia i nej, se nedan

Moderaternas frihetssträvande och arbete för välfärd består i:.

1904–1918: Nej till allmän rösträtt. 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet. 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag. 1919: Nej till kvinnlig rösträtt. 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige. 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag. 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige. 1927: Nej till folkskolereform. 1931: Nej till sjukkassan. 1933: Nej till beredskapsarbete. 1934: Nej till a–kassa. 1935: Nej till höjda folkpensioner. 1938: Nej till två veckors semester. 1941: Nej till sänkt rösträttsålder. 1946: Nej till fria skolmåltider. 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring. 1947: Nej till allmänna barnbidrag. 1951: Nej till tre veckors semester. 1953: Nej till fri sjukvård. 1959: Nej till ATP. 1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC. 1963: Nej till fyra veckors semester. 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka. 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63. 1976: Nej till femte semesterveckan. 1983: Nej till löntagarfonderna. … 2003: Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom just moderaterna. 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning. 2006: Nej till gröna jobb. 2006: Nej till sex timmars arbetsdag. 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn. 2006: Nej till höjd a- kassa. 2006: Ja till sänkt a-kassa. 2006: Nej till höjd sjukersättning. 2007: Ja till sänkt sjukersättning.

Citat från moderater

 • ”Det handlar inte om stödja den ena eller andra”. Carl Bildt febr 2011 om Libyen.
 • Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Fredrik Reinfeldt, 1993
 • Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. Fredrik Reinfeldt 1993
 • Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken… Anders Borg 1992
 • “Ett regeringspartis uppgift är att sitta kvar vid makten så länge som möjligt. Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda graden. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns. (…) Hade vi haft kunniga väljare, som visste vad det var frågan om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör. Gösta Bohman 1985 i tidningen R
 • En skamfläck för svensk arbetarrörelse. Sven-Otto Littorin, partisekreterare (m), om byggnadsarbetarnas kamp för kollektivavtalen i Vaxholmskonflikten  2004–2005
 • De arbetslösa kommer att anstränga sig mer för att få jobb om ersättningen sänks och därmed skapas nya jobb.” Bo Lundgren, ekonomisk talesman (m) 971006
 • “För oss står människan i centrum för samhällslivet.”,  Gösta Bohman 1978.
 • “A-kassan är den största fallskärmen vi har i landet, som ger folk betalt för  att göra ingenting. Det bästa vore att avskaffa a-kassan. Det skulle vara ett bra sätt att få fram ett eget engagemang hos folk att skaffa sig en ny utkomst.” Miljardären Peter Wallenberg, Expressen 980421 i vågorna efter finanskrisens bostadsbubblor och skuldsättningar
 • …en rakryggad fritänkare som är värd vår beundran Charlotte Cederschiöld, EU-parlamentariker (m), om Silvio Berlusconi
Det här inlägget postades i Anders Borg, Försäkringskassan, Fredrik Reinfeldt, Gösta Bohman, Historia, Historierevision, Ideologiska definitioner, Korståget mot välfärden, Liberalism, Myter, Opinionsbildning, Orättvisa, Propagandans makt, Riksbanken, Socialförsäkringar, Värderingar. Bokmärk permalänken.