GENOMBROTTET FÖR DEN TREDJE VÄGEN TILL SAMHÄLLSNYTTA

Vi står inför något nytt. Tyskland godkänner 1,9 gigawatt vindkraft till havs och är på tredje plats i vindkraftsektorn till havs, efter Kina och Storbritannien.

Den marknadsekonomiska modellen är otillräcklig. Det som blir överordnat utvecklingen är “samhällsnyttan” i en demokratisk samvaro.

Kriserna bryter väg även på det ekonomiska planet.

Med kriget i Ukraina ser vi hur demokratin är hotad. Närvaro av solidaritet, samvaro och etik saknas. När människovärde faller då går samhället mot det totalitära.

En ekonomisk rännsnara har gällt som en “svart ekonomi”. Rötterna är mycket gamla

Men under 70-talet skedde en dramatisk förändring som utmynnade ur Vietnamnkriget och den amerikanska dollarns kollaps när guldfoten föll 1971.

Oljekrisen begynte. Globaliseringen tog fart. De stora företagens expansion. De privata intressena kommer först över nationsgränser och demokratiska principer, och nationell självständighet.

Milton Friedman från Chicagoskolan pionjären för chockterapi och stålbadsekonomier myntades En milstolpe är Chilekuppen 1973.

”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”.

Många länders ekonomiska politik svalde den nyliberala vägen. En ekonomisk polförändring har skett.

Mål och medel byter plats.

Målet är nu pengar, vinst och sänkta kostnader kortsiktigt. Människor, nationer och naturen blir medlet.

Själviskhet, egna intressen och oligarker fräter sönder livsviktiga villkor för samhällets och naturens framtid dvs vår egen existens.

Informationskriget med desinformation har pågått länge.

Kapitalism eller kommunism äger ingen lösning till sin grund och härkomst. Båda sätter kapitalet högst upp som mål.

Privatisering saknar norm för mänsklighetens utveckling.

Rådande banksystem i privat ägo har i sekler försörjt krig och revolution som en lönsam affär. Intäkter bygger på skuldsättning.

Utan den relationen kunde Hitler aldrig startat VK II. Västmakter deltog även i bygget av krigsindustrin.

Ja än värre har skett. Efter 1917 kunde Sovjet byggas upp med lån och teknik från väst.

Kommunismen i östländer utformades till en statskapitalism och byggde enväldet och autokratin. Människovärdet dräptes.

Folket förvandlades till ekonomiska kreatur med socialt förfall och fattigdom och förnedring som följd.

Med pengar som motor skulle förändringar av världens strukturer ske via konflikter och kaos. Vägen gällde inte en högre civilisation utan en ett ekonomisk och globalt maktvälde.

“Ekonomi” kommer av grekiskan “oikonomia” som kan översättas till “huset med dess livslagar” eller “huset att bruka”.

Så fick människan en gång ansvaret att förvalta och råda över jorden.

Den tredje vägen gäller en fördelning och användning av resurser för samhällsnytta och en cirkulerande ekonomi med återvinning.

De små och större företag finns för att tjäna och skapa samhällsnytta. Kapital är här medel för att uppnå goda lösningar för människor, samhälle och natur

Alstring av pengar tillhör statens roll villket är ursprunget för nationens utveckling. Då kan räntekostnader för statens lån undvikas. Affärsbanker finns för att realisera företagens mål och utveckling.

Jorden ger oss all försörjning genom all växtlighet och allt i havet. Allt det vackra.

Allt är förenat i livsprocesser med klimatet. Jorden är vårt hus. Även samhället är hus. Allt blev inte till av sig själv. Allt har en begynnelse. Den stora omsorgen.

Det här inlägget postades i 70-talskrisen, Bank- och finanskriser, civilitet, Demokrati, Ekonomi, Eliten, Energi, Existens, Fattigdom, Framtid, Fred, Geopolitik, Globalisering, Hat, Hedendom, Historia, Informationskriget, Kapitalism, Klimatförändring, Konspiration, Kortisktighet, Krispolitik, Kristendom, Kultur, Kyrkan, Makt, Människan, Materialism, Milton Friedman, monopol, Nyliberalism, Pengar, Politisk union, post-Sovjet, Postdemokrati, Privatisering, Putin, Rättvisa, Samhälle, sekulariseng, Självständighet, Skapa pengar, Solidaritet, Suppereliten, Systemfel, Tyranni, Ukraina, USA, Väffärdsstaten, Verklighetsbild, Vinst, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.