EU – den tysta revolutionen.

EurobrakReinfeldt och Borg har gjort många resor till EU men de har inte förklarat och upplyst om konsekvenserna med den nya budgetmodellen. Inte heller medier.  Hemlighetsmakeriet är stort. Kulturjournalister stiger fram till försvar för en hotad demokratin. SE UPP SVENSKA FOLKET. SE UPP!

Eurointro

Medier skapar dimråder  i en krisartad tid med drev, skandalberättelser och kulturförstörande information. Drevet mot S skadar Sverige. Ett drev utan dess like i Sverige.

Anklagelserna mot Carl Bildt är i jämförelse hårresande, eftersom där före­kommer insinuationer om att han är medskyldig till folkmord i Sudan genom hans medansvar som styrelsemedlem i Lundin Oil 2000-2006, skriver Jan Guillou i Aftonbladet

Juholt har en enig och samverkande borgerlig medieapparat emot sig som utvecklar en förskräckande blodtörst

När det gäller Bildt är det för närvarande bara enstaka kulturjournalister som är på hugget. Det är en västanfläkt jämfört med den enigt samverkande journalistkår som ­ville fälla Juholt.

Reinfeldt triumferar och kommer med en modererad historiebeskrivning där M framställer sig själv i lånta fjädra som den nya välfärdens utvecklare och samhällsbärare.

Vad händer då bakom kulisserna? Hur många vet innebörden av “Euro-plus-pakten”? EU genomför den största förändringen i Europas historia – den postdemokratiska revolutionen i det tysta för den nya superstaten. Frilansjournalisten Jon Weman ger viktiga avslöjande i AB Kultur:

”Det som pågår är en tyst revolution – en tyst revolution i termer av starkare ekonomisk styrning i små steg”

Detta säger EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso förra året, då han just presenterat det så kallade ”sexpakten” av EU-lagar som parlamentet antog i september 2011 ovanför vår huvuden. Ord som påminner om Jean Monnéts plan till att förändra utan att folket skulle veta innebörden.Monnetquote1

 

Väger till superstaten. Manuel Barroso säger vidare med en dold innebörd.

”Regeringarna har accepterat, och jag hoppas de förstår det exakt, att lämna ifrån sig mycket viktiga ekonomiska befogenheter …”.

Redan i jan 2011 granskar EU-kommissionen medlemsstaternas utkast till budget innan parlamenten eller någon annan sett den.

Kommissionen utfärdar ”rekommendationer”. Frankrike rekommenderas exempelvis ”se över” sitt pensionssystem och Italien sin anställningstrygghet.

Fokus är att statsskulden inte får överstiga 60 procent av BNP och att den måste bantas i viss takt. Även makroekonomiska obalanser övervakas. Vad betyder detta?

EU-kommissionen kan tillsammans med ministerrådet  i princip utfärda en bindande order till stater utan budgetunderskott, men som uppvisar ”makroekonomiska obalanser” som räknas fram av anonyma tjänstemän vilket får konsekvenser i framtiden.

Innehållet är diffust. Kommissionen kommer nämligen att avgöra själv år från år vad som sak gälla – efter det att lagen har antagits. De bedömer vad som får gälla.

När lönerna i offentlig sektor skadar konkurrenskraften och prisstabilitet, kommer landet att uppmanas att ändra sin policy. EU styr då medlemsländernas självständiga ekonomier. EU blir en Ekonomisk Union.

Euro-plus-pakten” säger ordagrant att budgetunderskott ska åtgärdas i första hand genom nedskärningar i

  • Pensioner, sjukvård och socialförsäkringar
  • Löner ska sänkas till en ”konkurrenskraftig” nivå

Från och med nu kan kommissionen utfärda mångmiljardböter till olydiga länder. “Skärpta lagar mot EU:s budgetsyndare”, skriver DN den 28/9.

Marknaderna kräver ett förenat Europa. Detta ska ske i små steg, avslöjade Manuel Barroso:

”vi måste förena vår monetära union med en ekonomisk union”

Manuel Barroso ser att ”Europas ekonomiska regering” är  i framtiden EU-kommissionen. Detta råkar vara den institution som undertryckte de besvärliga väljarnas anslutning.ERT-grupp

Den mäktiga näringslivsgruppen European Round Table of Industrialists, affärs- och industriledare från USA och Europa, krävde ett liknande system redan 2002.

En grupp med amerikanska och europeiska industrimän med Pehr Gyllenhammar som ordförande och som började 1982 med möten bl.a på Volvo. Även Henry Kissinger syntes syntes i församlingen.  Anställda såg.

ERT presenterade senare en hemlig vitbok för EU-kommissionen.

Om detta berättade Pehr Gyllenhammar i Sveriges Radio i januari 1994. Allt sker hemligt. EU-projekt är hemligt förankrat i Bildberbergruppen sedan 1954. EU saknar en demokratisk historia. Att se deltagarlistan  åren 1954-2008 är chockerande. Hela svenska etablissamanget finns med. Detta icke-demokratiska forum träffas varje år. Carl Bildt som är kärnmedlem nämner senaste mötet i juni 2011 på sin blogg.

USA:s ledande affärsmän samlades vintern 1982 på Waldorf Astoria för den årliga middagen vid The Harvard Business School Club. Huvudtalare var en europé, Volvos chef Pehr Gyllenhammar som presenterar en vision och strategi:

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och nationell självständighet. Den ekonomiska och politiska förlamning kom genom  finanskriser

Barrosos kabinett-sekreterare, Johannes Laitenberg kommenterade den demokratiska processen till superstaten med orden

”en tyst majoritet stödjer den ekonomiska styrningen”!

EU revolterar mot samhället högsta princip som mänsklig gemenskap för gemensamma bästa. Social nedskärning är ett resultat genom IMF. EU är format efter att gynna de fria marknadskrafterna med  de 4 fria flödena som högsta princip:

  • varornas fria flöde över gränserna (centralisering och utslagning av regional infrastruktur. Därför växer fjärrtransporter av bl.a livsmedel)
  • arbetskraftens fria flöde över gränserna (människan blir ett medel)
  • tjänsternas fria flöde över gränserna ( främja t.ex läkarvård utomlands)
  • kapitalets fria flöde över gränserna (privatisering)

Den tysta majoriteten kommer med all sannolikhet förbli tyst och NEJ inför frågan om folkomröstningen. Metoden till förändring sker genom kris såsom Milton Friedam formulerade

”Bara en kris, verklig eller påhittad, gör riktiga förändringar möjliga”.

Finanskrisernas orsaker går långt tillbaka i tiden när de privat centralbankerna etablerades i Europa under 1700-talet.  En långvarig skuldsättning begynner genom revolutioner, krig och framställning av pengar ur intet, som dessutom  belastas med ränta. Den privata supermakten styr t.o.m USA.

Medvetet har länder skuldsats i gränslös och vettlös profit genom IMF och privata banker, som pantsätter nationella tillgångar och tvingar fram misärskapande strukturer i en successiv skuldsocialisering att stiga på finansen ”Titanic”.

Det ohållbara är att skuld kan inte bota skuld, när båtskrovet läcker genom den korrupt spekulationen och valutakriget som börjar under 1970-talet när dollarns guldfot försvinner oljekrisen begynner.

EU löser inte grundorsaken. Bankerna måste reformeras och avgiftas från de spekulativa giftiga drogen och investmentbolag. Centralbanker behöver komma under nationell kontroll för att stoppa utflödet till den skuldsättande spekulationen med värdelösa värdpapper och digitala marknadsvärden utan istället för en realekonomisk utveckling.

Steg för steg har en hel civilisation skuldsats. Krisen odlar antitesen om ett solidarisk ansvar i skulden för att rädda Euro och banker genom bankakuten! Med rider på valutakriget när hela valutasystem gungar genom valutaspekulationer från 1970 -1990. Sverige attackerades som knäckte kronan.

Detta blir motsatsen till solidaritet mellan människor, nationer och en nationell självständighet!

Den förljugna friheten och den liberala konflikten. Liberalismen framhäver individens frihet för sitt eget bästa men står i konflikt till sig själv då den också säger ja till marknadens frihet, som överordnas människan och den nationell självständigheten.

Liberalism = individens frihet för sitt eget bästa = materiell frihet om val = marknadens frihet och aregleringar = liberala konflikten = den mänskliga och nationella frihetens upplösning = skulden som svärdet = den solidariska gemenskapen att bära skulden = folket som skuldbärare att rädda Euro och banker = skuldsocialisering = postdemokratins plutokrati

Den tidigare Goldman Sachs-medarbteraren och EU-kommissionären  Mario Monti, som nu är Italiens konseljpresident 2011., uttalade sig öppet som Chockdoktrinens anhängare på en konferens i mars 2011, då han utropade :

”Tack, Grek-krisen!”

Enligt anti-lobbygruppen Corporate Europe Observatory fick han ihållande applåder av de församlade byråkraterna, berättar Jon Weman. Greklands skuldsitutation är känd sedan länge.

Ett grekiskt medlemskap hade diskuterats sedan 1960-talet, men förhindrats av den grekiska militärens maktövertagande år 1967. En annan faktor var Greklands svaga ekonomi, vilken var betydligt mindre utvecklad än EG-ländernas. Grekland blev medlem år 1981. 

OECD har kritiserat Grekland i sina landrapporter åtminstone sedan tidigt 1980-tal. I fallet Grekland beror problemen på en långvarigt oansvarig politik av underskott och lån, och uteblivna tillväxtreformer. Nu – en minut i tolv – kommer reformerna. 

EU är därför medansvarig i krisen. EMU blev för PIIG-länder blev djupt bristfälligt då länderna tappade styrförmåga. Spanien hade före EMU en ordnad ekonomi.

BARA SEDAN ÅR 2000 HAR DEN GLOBALA SKULDEN DUBBLERATS FRÅN 78.000 MILJARDER TILL 158.000 MILJARDER DOLLAR.

HUR HADE VÄRLDEN SETT UT OM DESSA PENGAR HADE GÅTT TILL EN REALEKONOMISK OCH MÄNSKLIG UTVECKLING!

Demonstranterna på Wall Street lanserade slagordet ”Vi är de 99 procenten”. Den gäller demokratins försvar. Occupy Wall Street är en opolitisk rörelse.

I EU skapas en ny ordning, en postdemokratisk ordning för en nyliberal europeisk superstat, som när en tjuv kommer om natten.


Det här inlägget postades i Bank och finans, Bank- och finanskriser, Bilderberg, Ekonomi, EMU, EU, Fattigdom, Frihet, Grekland, Kapitalism, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, Privatisering, Propagandans makt, Samhälle, Utopi, Vinst. Bokmärk permalänken.