Från ett närande Sverige till det förtärda

NÄR VINSTEN BLIR DET ENDA MÅLET. VINST I TYRANNI! Alliansens virvelvind består av förtärande vinst- och kostnadsjakt i mycket korta perspektiv. Vinst och kassaflöden är modellen. Kriminalvårdens sparprogram visar på hur långt kräftgången kan drivas.


Pengar utan förädling eller genom plundring blir till en rikedom utan rikedom. I slutändan kan vi alla komma att stå där med papperspengar eller obligationer i handen och säga: “Jag vill ha något att äta.”

När vinst blir det enda målet med en ekonomi UTAN förädling och en vinst producerad genom otillbörliga medel och utan att det gemensamma bästa gällt som det yttersta målet, då riskerar detta att förstöra rikedomar, skapa fattigdom och sönderfall. Det stakar en väg till det giriga och totalitära samhället. Allt detta gäller nu Grekland.

DE SOLIDARISKA EKONOMIN ELLER MARKNADENS EKONOMI?

Det gäller nu även Sverige! Regering säljer ut det offentliga! I ekonomins ursprung är människan den första och viktigaste resursen. En gundsten är också att nationens frihet vilar på en självständig nationell ekonomi. PIIGS-länderna blev skepp utan roder med en centralstyrd ekonomi. Det orsakade för dem ett skeppshaveri.

Offentliga verksamheter finns som en stödjande funktion i samhällets tillväxt. Allt bygger på ett sampel mellan stöd och utveckling. En princip som gäller i alla sammanhand.

De gäller som långsiktig förutsättning för kompetens, realekonomins arbetsskapande stöd för företagande och näringslivets produktutvecklande bedrifter att försörja samhällsbygget. Allt gäller en samhällsnytta.

Alla samhälle inklusive naturen är baserad på SOLIDARIET. Utan detta skulle den falla samman. Vi kan se det i det som beskrivs som ekologi. Eng.”resource” betyder åter till källan.

Förtärande syn är när allt blir kassakor och till en försäljningsvara. Det är som att elda upp vägar och möbler för en billig uppvärmning av huset.

Närsyntheten förstör ett långsiktigt agerande. Upptagenhet i dagsproblem fördunklar rätt rätt prioritering. Kostnadsjakten är inte lika med effektivitet. Vinst- och kostnadsjakt ökar många gånger kostnaderna på andra ställen när man förlorar ändamål, samhällsnytta och etik för människor och miljö. Etik är också det en del av ekonomin. Vi brist kommer förlusterna som ohälsa och kapitalförstörelse.

Allt har en konsekvens. Privatisering av samhället och kriserna består i botten av en plundring av resurser. Samhällsmål ersätts med privatmål.

Carema älderormsorg i Trollängen är ett skandlöst exempel, när vinst går före uppgift och åtagande, när man drar in på mat med resultat i undernäring, när utomhusvistelse kan ske 1 gång/mån, en hygien där patienter kan få ligga i sin egen avföring, många fallolyckor där patienter bryter lårbenshalsen, när medicin för blodförtunning inte ges i rätt tid med påföljd att ben måste amputeras, när kulturen innehåller fusk med utbildningsinsatser och bemanning. Gruppchefer blir delaktiga i bonusprogram när det gällde besparingar. Allt fokus läggs på vinst.

Personal tvingades överge de gamla i tidspress och deras yrkesroll kränktes att bära skuld.

Caremas ägare är långt borta och ser inte. De är riskkaptalobolaget KKR i USA. Bristerna är så omfattade i USA att federala kontrollorgan måste byggas upp som kontrollerar. I Sverige blundar man. Riskbilaget kallar den tidigare vården med familjeföretagen som en “fragmenterad industri”, enligt finansmanen Randy Schwimmer i SVT Dokument inifrån. En industri!!

USA:s riskapitalist  söker därför driva en affärsmässig industrialiserad åldringsvård med patienter som kollin. Kommersiella vårdfabriker med lean production – en mager produktion! Den ultima vinsmaximeringen! Allt blir utsuget och utslitet.

Varifrån kommer Randy Schwimmer? Jo, han kommer från  BNP Paribas Securities, där en av ledarna är Marcia Rothschild. Randy Schwimmer har även arbetat 15 år i JP Morgan Chase in Corporate Banking and Loan Syndications. Där har han arbetat med lån och avkastning på värdepapper.

http://www.churchillnet.com/senior-management-durant-schwimmer.php

Detta ingår i finansimperiet Rothschild. Nu är vi inne i det privata bankväldet som styr världsekonomin. Det är dessa krafter som Moderaterna öppnar dörren för.

Stat och kommun gör sig till en handelspartner ut på Marknaden. Alliansen kallar privatiserignen för “den nya friheten” att medborgarna  får välja. En cynism utan like.

Riskkapitalbolagen rationaliserar sönder vård, friskolor och samhällstjänster och de slussar ut skattemedel ur landet. De prioriterar stabila kassaflöden, sparande genom ett ökat risktagande med en okunnig och lågavlönad bemanning med  i väntan på en vinstgivande försäljning av verksamheten. Utförsäljningen av det offentliga blir en guldgruva.

De magra organisationerna sliter ut människor i förtid i leder eller i utbränning, som ger samhällsförluster i ohälsa och sjukkostnader.

Ett utslitet, sönderdelat och suboptimerat SJ påverkar samhällsekonomin och samhällsnyttan. Brist på bostäder sätter stopp för arbetsmarknaden.

SOS-sparandet kostar människor livet. Ambulanser kommer inte vi larm.

Spekulationsekonomin knäcker hushåll och suger ut samhällsutveckling.

Konjunkturinstitutet uppgav augusti 2009 att vår allmänna sjukförsäkring under åren 2003-2008 frambringat en vinst på 71 MILJARDER kr.

Hela socialförsäkringens samlade överskott var 119 MILJARDER kr för år 2006.

Beräknat överskott 2010 – 2014

  •  Sjukförsäkringen +63 MILJARDER kronor
  • Efterlevandepension +33 MILJARDER kronor
  • Arbetsskadeförsäkringen +23 MILJARDER kronor
  • Föräldraförsäkringen – 30 MILJARDER kronor
  • Summa:+89 MILJARDER kronor

Vi behöver en REALEKONOMISK utveckling i investeringar, i en arbetsskapande utveckling i produktiva projekt i infrastruktur, näringslivets utveckling, kompetensutveckling, vård, skola, bostäder, ny energi, en hållbar och planerad resurshushållning och vetenskapliga projekt. Begreppet “näringsliv”  säger att det gäller “näring” till liv.

Ekonomi består i ett mänskligt förlopp att skapar det gemensamma BÄSTA. Med Alliansen går vägen till det gemensamma SÄMSTA. En samhällsförstörelse!

 VI BEHÖVER MOTSATSEN! EN SOLDARITETSRÖRELSE FÖR SVERIGE!


Det här inlägget postades i Arbete, Arbetslöshet, Effektivitet, Ekonomi, Privatisering. Bokmärk permalänken.