Den internationella solidariteten? Moderaterna går till angrepp

NCB”Sorgligt”, säger försvarsminister Sten Tolgfors om Socialdemokraternas ställningstagande  att Sverige inte ska leda NBG 2014. Partiet överger en svensk tradition av internationell solidaritet, skriver han i Svd 9/11

 ”Jag undrar vad Olof Palme skulle säga.” Detta är ett nytt skamgrepp av Moderaterna. Dunkla syften råder.

Vår svenska utrikespolitik har gått från styrka, rätt och frihet till undfallenhet. Svensk solidaritet byggde på nationers frihet och rätt att råda över sin ekonomi och framtid.

Carl Bildt gör oss till ett åtlöje i världen om rättvisa där han talar om demokrati i den svajigaste av form av retoriker som går att framföra. Vi minns från febr 2011 – Carl Bildt om Libyen: ”Det handlar inte om stödja den ena eller andra”.

I ett annat fall är vi USA:s vapenbröder i ett krig med terror och tortyr som redskap för att skapa fred. Har kan demokrati och försvaret av Lundin Oil förenas?

Sedan 911 ser ser vi en ny samhörighet i världen som består i en militäriserande internationalism. Misärskapande strukturer byggs upp. Hur kan misärskapande strukturer skapa demokrati och rättvisa för framtiden?

TaktiveringWUSA kunde dra igång ett krig Afghanistan 1 mån efter attacken som borde ta flera månader att förbereda.

Kriget i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, en månad efter 911, med USA:s väpnade styrkor tillsammans med Storbritannien, och den afghanska United Front (Norra Alliansen). Detta lanserades som Operation Enduring Freedom, som svar på 11 september-attackerna mot USA med det uttalade målet att eliminera al-Qaidas terroristorganisation.

USA sade också att det skulle ta bort talibanernas regim från makten och skapa en livskraftig demokratisk stat.

Tragedin är att under 5 års tid sedan Sovjetinvasionen 1979 har en hel generation fostrats, drillats och utbildats i rebellverksamhet och genom religiösa fanatiska skolor. Allt organiserat av CIA! Dessa studenter, talibaner, kom aldrig att kunna blir något annat än att vara yrkesrebell. De har ingen yrkesutbildning att falla tillbaka på. Vet inget om jordbruk, hantverk eller ekonomi

Afghanistan och Pakistan blev terrorskolor  och CIA pumpade in vapen för att piska fram konflikten. 10 000-tals utländska muslimska radikaler kom för att studera. En av de första icke-afghanska frivilliga att ansluta sig till raden av mujahedin var Osama bin Ladin.

Detta la grunden till al-Qaida. I sambandet rättegången 1998 om bombningen av den amerikanska ambassaden i Kenya, framkom det att CIA levererat kraftfulla krypskyttegevär direkt till bin Ladins verksamhet 1989.

Tragedin är att detta har eskalerats ur en makropolitik om Persiska viken. Det rör fria vägar till oljan runt Kaspiska havet. Världens rikaste oljefyndigheter.

Fd. CIA-chefen Robert Gates har senare erkänt i sina memoarer att stöd till rebellerna inleddes i juni 1979. I en intervju med Zbigniew Brezinski, Carters nationella säkerhetsrådgivare, bekräftar han 1998 att USA:s stöd till rebellerna började före invasionen: “Vi ska inte tvinga ryssarna att ingripa, men vi ska medvetet öka sannolikheten att de skulle.”

Denna hemliga operation var en utmärkt idé. Det fick till följd att dra ryssarna i den afghanska fällan. Samma dag som Sovjet officiellt passerat gränsen, skrev Zbigniew Brezinski till president Carter: “Vi har nu möjlighet att ge till Sovjetunionen sitt Vietnamkrig.” 

Världen över råder samma fråga som gäller ekonomisk plundring genom internationella marknadskrafter. Social oro och fattigdom ska botas med Nordic (American) Battle Group.

USA skapade en fiende som de sedan skulle bekämpa och få västvärlden att ansluta sig till för den internationella kampen. Terrorismen hotar världen. Tillsammans med kris är detta med en gemensamma fiende en metod som gällt under 1900-ta att omforma världen. Kalla kriget gällde detta.  Fokus läggs på herravälde istället lösningar. En kamp som kan växa.

KONTRAMisärskapande strukturer blir en antifaktor i oro och förfall. En ond cirkel. En kontraproduktion. Ungdomars kamp i fattigdom skildras som nationella rebeller. Yttrandefriheten i Etiopien kallas för terrorverksamhet.

Den amerikanska världpolisen har röjt på ett ohyggligt sätt med sina insatsstyrkor och sin vetenskapliga tortyr. Varför skapas inte istället “Nordic Empoverment Group” för infrastrukturbygge när så mycket bombas sönder och samman?

Vad är lärdomen i Afghanistan? Ser vi en stabil blomstrande framtid tryggt samhälle för afghanisaterna? Varför blev det inte så??? Fanns förutsättningar och en förankring. Alla handlingar har sociala och etiska följder. Allt ger ett eko. Sheriff-modellen som fredsmetod är en synnerligen primitiv modell för utveckling.

Eller var det rentav så att syftet har aldrig gällt detta? Bygget av “världsdemokratin” ser oroväckande ut.

“Vapnet” för fred borde vara den internationella solidariteten. Utvecklingen av det solidariskt världssamfund för det gemensamma bästa.

Källa: Phil Gasper professor i filosofi vid Notre Dame de Namur University, 2001, http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Afghanistan_CIA_Taliban.html

Det här inlägget postades i Fred, Globalisering, Internationella relationer, Nato, USA, Utikespolitik. Bokmärk permalänken.