Riskkapitalbolagen, privatiseringen och den oligopolitiska marknaden – fåtalets aktörer

Riskkapitalbolag är bra ägare, säger forskare på Institutet för näringslivsforskning (IFN) i Svd 23/11 i vårdskandalen. “Ekonomiska ”sanningar” får inte etableras utifrån ett enskilt fall”, skriver Henrik Jordahl och Joacim Tåg, Institutet för näringslivsforskning. 

Institutet för näringslivsforskning (IFN) för en tvivelaktig verksamhet. Det talar om forskning. Ett ord för att skapa ett gediget förtroende. Bakom döljer sig en propagandaverksamhet.

Vi ser i Sverige en internationell verksamhet som bygger på skattemedel. Jättar inom vård, skola och omsorg kan skatteplanera och undvika bolagsskatt.

I april 2006 bytte Industrins Utredningsinstitut (IUI) namn till Institutet för näringslivsforskning (IFN).IFN:s styrelse är utsedd av SAF och Indusriförbundent (från 2001 Svenskt Näringsliv) , som driver en stark opinionsbildande verksamhet med stark kopplingar till Moderaterna.

Sigfrid Edström är grundaren och var ledamot i Industriförbundet. Han grundade den sk. direktörsgruppen 1933 med ASEA, Electrolux, LM Ericsson, Separator och SKF. ASG tillkom senareDirektörsklubben blev en påtryckningsgrupp.

1936 togs steget till en mer systematisk opinionsbildning med utveckling av en utredninsverkssamhet av teknisk, organisatorisk och ekonomisk innebörd.De verkade dels genom näringslivet dels genom den akademiska världen.

Marcus Wallenberg ledde styrelsen 1950-1975 och blev den mest inflytelserika personen i INF:s historia. Under 60-talet knöts Assar Lindbeck till INF som är en stor förespråkare för ett nyliberalt samhälle och avregleringar för de fria marknadskrafterna.

Under 70-talet verkade Lars Wollin som senare blev Riksbankschef. Nu kommer strategierna för integration mellan länder och branscher. En internationalism.

1985 kom Curt Nicolin. Han hade angrepp hårt svensk välfärdspoltik länge och ingick i European Round Table 1982 för EU:s inre marknad. Under 2000-talet utvecklas teorier om ägandet av företag som bestäms på oligopoltiska marknader dvs fåväldets ledning. Nu skulle beslutsfattare, tjänstemän och journalister påverkas i globaliseringens namn.

Vi ser vad som hänt inom EU. EU är byggt för den oligopoltiska marknadern. Oligopolistisk konkurrens betyder att det är ett fåtal företag som konkurrerar med varandra. Väljarna  tvingas att finansiera – fogden rider med svärd i hand. Här finns nu riskapitalbolagen med kopplingar till internationella investmentföretag.

Bakom finns finanskrisens aktörer från 2008, som tog hem storkovan.

Carema Holding AB ägs av KKR som är ett värdepappersföretag. KKR investerar främst genom lånefinansierade företagsförvärv. De samverkar nära med Goldman Sachs och Rothschilds Barclay, som blev stora vinnaren i finanskraschen 2008.  Ordf. för KKR Henry R Kravis är medlem i Bilderberg, Sedan 2006 Styckesitter Investors förre vd, tillika tungviktare i Wallenbergsfären, Claes Dahlbäck, i styrelsen för Goldman Sachs. Investmentbolaget EQT grundades 1994 av Investor AB.

De är bl.a. den största ägare i Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia. EQT har nyligen fått kritik för att de använder sig av en lucka i skattelagen där de genom interna lån i utländska dotterbolag kan trolla bort bolagsskatt.

Goldman Sachs har också gjort affärer med Wallenbergsfären. Firman köpte 2005 tillsammans med EQT danska vårdjätten ISS.

Röda Korset ska inte längre ta hand om tortyrskadade – det ska numera ett riskkapitalbolag göra. Det har borgerligheten i Stockholm sett till. Jobbet gick till WeMind AB. Bolaget styrelseordförande är Carl Palmstierna, tidigare partner på Goldman Sachs.

Wallenbergsfärens maktbolag Investor köpte vårdkoncernen Aleris 2010 för 4,4 miljarder kronor. Säljare är en av likaledes Wallenberganknutna riskkapitalbolaget EQT:s fonder.

Triton köpte den lönsamma skånska påstillverkaren Stenqvist 2003, när Wallenbergägda EQT sålde bolaget med god förtjänst 2003. Fyra år senare hade 800 miljoner försvunnit och bolaget såldes till Tyskland. 

Ett par av de första åtgärderna var att höja belåningen från 250 miljoner kronor till 930 miljoner samt driva igenom ett aktieprogram bland bolagets höga chefer, skriver Dagens Industri. 

Det var ingen tvekan om att Triton hade ett tydligt fokus på de finansiella frågorna medan de var mindre hemma på de mer jordnära, operativa frågeställningarna. Vid det första styrelsemötet tog Triton-grundaren Peder Pråhl upp frågan om hur Stenqvist på ett kreativt sätt skulle kunna slippa bolagsskatten.

”Varför inte leasa ett flygplan, det skulle helt radera ut skatten”, föreslog Peder Pråhl men förslaget gick inte att genomföra på grund av koncerntekniska skäl.

Här finns spekulationens mästare och med tillgång till jättelika kapital. Dessa släpper Reinfeldt och Borg in i Moderaternas privatiseringsprojektet. Riskkapitalbolagens investeringar och strategidokument visar att samtliga har kortsiktiga mål med sitt ägande. Det rör sig om mellan tre och sju år.

Vårdbolaget Capio betalar ingen skatt alls driver sjukhus i hela Europa, bland annat S:t Görans sjukhus. Capio ägs av bland annat Nordic Capital. Capio får sin ersättning från landstinget, som ger vårdbolaget i uppdrag att sköta vården.

Nordic Capital och två andra riskkapitalföretag har skapat en fond Opica, som bjudit in investerare. I praktiken är det våra pensionspengar som satsas i vårdbolaget via bland annat AP-fonderna. AB har listat riskkapitalbolag den 19/12

 • Baggium, en skol- och vårdkoncern
 • Academia, Sveriges största skolkoncern. Omsätter 3,5 miljarder. Bolagskatt 22,9 milj
 • Attendo, vård och omsorg över hela Sverige
 • Kunskapsskolan, en skolkoncern med grundskolor och gymnasier
 • Diaverum, en internationell vårdkoncern med specialisering på njursjukvård. Omsättning 220 miljoner. Bolagskatt 0 kr.
 • Capio, riskapitalägd vårdkoncern. Omsättning 3,5 miljarder. Betalar 0 kr i skatt
 • Frösunda, äldreomsorg och stöd för funktionsnedsatta. Omsätter 1,4 miljarder. Bolagskatt 22,5 miljoner
 • Aleris, sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa. Omsätter 2,9 miljarder
 • JB Education, John Bauer-koncernen driver gymnasier. Omsätter 1,3 miljarder
 • Global Health Partner, Svensk sjukvårdkoncern omsätter 585 miljoner
 • PPS, åtta bolag med Cybergymnasiet
 • Olivia, 16 bolag, hemtjänst, personlig assistans mm. Omsättning 958 miljoner
 • Carema, 61 svenska bolag inom sjuk- och åldringsvård, Omsättning 6,2 miljarder. Bolagsskatt 14, 5 miljoner
 • Humana, Sveriges största bolag för personlig assistans. Omsättning 2,1 miljarder. Bolagsskatt 14,9 miljoner

Risken är en ekonomisk maktförtätning i drakernas kamp och urlakning av statsegendomar.

Friskolekoncernen John Bauer får hård kritik i den största koncerngranskningen som Skolinspektionen gjort hittills. Samtliga 18 granskade skolor har så allvarliga brister att skoltillstånden är i fara i fall de inte åtgärdas.

Allvarliga brister uppdagas. Brist på lärare med behörighet, tillgång på läromedel eller koll på elevers närvaro. När ekomin går botten sparkas lärare. Eleverna har inte fått den undervisning de enligt lagen har rätt till i MoveIT-skolor.

Många av Baggiums skolor redovisar låga kunskapsresultat och på vissa skolor kan det vara så att hälften av eleverna inte når målen för utbildningen, säger Bertil Karlhager, enhetschef på Skolinspektionen i UR:s program Världens bästa skitskola.

Moderat miljonär äger Kunskapsskolan med nästan 10 000 elever, Wallenbergs maktbolag Investor är minoritetsägare. Skolan har också den fått hård kritik

Skatteverket gjort en granskning av flera riskkapitalbolag – bland dem friskoleägaren EQT. De konstaterar att företagen använder sig av en lucka i den svenska skattelagen där de genom interna lån i utländska dotterbolag kan trolla bort bolagsskatt. På detta sätt har 10 miljarder skattekronor gått om intet.

Wallenbergägda Investors riskkapitalbolag EQT och Goldmans Sachs samverkar i olika affärer. Goldman Sachs är ökänd i Greklandskrisen att trolla bort statskulder och är hårt kritiserad av amerikanska senaten. Privatisering och det stora bolagen har ingen helgongloria över sig.

Det här inlägget postades i Ägande, Bank och finans, Bilderberg, Casino-banker, Finanskrisen, Opinionsbildning, Privatisering, Propagandans makt, Riskkapitalbolag, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.