Vi har det åtminstone bättre än andra!

Så kan vi förleda och anpassa oss. Vad är målet? Bättre för varandra eller för vissa?  Borg får pris. “Häxmästaren bakom en av Europas bäst presterande ekonomier”, skrev AB. M talar om plånboksfilosofin som en samhällsutveckling! Men vart bär det hän? 

Går det att här att tala om en kollektiv intelligens eller ett samvete? Vad är det för politik som klär sig i en ädel dagordning och för en anti-mänsklig samhällsutveckling?

Vi ser en penningpolitik, individualism och cynism sprida sig i landet. Vi ser ett Sverige i avrustning i det offentliga och i samhällsservice, där riskkapital- och investmentbolag skördar miljardvinster. Svenska folket hålls på mattan genom EU-retoriken att vi mår bättre än andra EU-länder. Skandaler förvillar.

Är allt olyckliga omständigheter? Råkar det bli så här? Eller är det avsiktligt med förblindade PR-trick, som för oss bakom ljuset? Om vi går till Anders Borgs bok från 1993 så gör han där en avsiktsförklaring.

Anders Borg skriver sin bok “Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992. Då var han en ung rådgivare åt den dåvarande Bildtregeringen.

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre- fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.” 

Vad menas med “alllmän välfärd.” Det är liberalismens omskriva nedrustningen:

Allmän välfärd innebär att alla i samhället garanteras en VISS NIVÅ av grundläggande välfärdstjänster som skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning. 

I praktiken innebär det en minimal nivå, exitensminimum. Vi ser att SOS begränsar  sin utryckning som lett till att skadade och svårt sjuka avlider.

Ett alternativ till detta är SELEKTIV VÄLFÄRD där dessa tjänster endast är VISSA förunnat.

En stegvis nedmontering för en ökad privatisering och ett internationellt inflytande. Varför måste det ske? Och för vem? Ett nytänkande att gå baklänges in i framtiden??? Väg till ofrihet och misär för människor.  Politikens grundmening är ett samhällsbygge och en välfärd genom att investera i en arbetsskapande utveckling och samhällsnytta!  En motor! Revolutioner sker i världen i brist och förtvivlan. Ett måste om det gäller vinst- och kostnadsjakten för den internationella finansen. Ett kapitalflöde till toppen ut ur landet. Detta är inte bara en fråga om en skattepolitik.

Bakom finns en kamp som gäller hela demokratin och vår nationella självständighet. En kamp som vill odugligförklara demokratin som samhällsgrund och dess välfärd. Globalister talar om internationalism. EU är en del i detta.

En maktstruktur växer fram med dolda förtecken. En hierarki med hemliga karteller utanför demokratin, som bedrar människor med lögner, som hävdar den ädla dagordningen.

Grundläggande begrepp vänds upp-och-ned med ett nytt innehåll om samhälle, människor, frihet, framtid och ekonomi i schablonartade epitet genom tankesmedjor, medier och forskningsinstitut.

Opinionsmätningar talar om svaret. Experter uttalar sig om retorikkonst och kroppsspråk. Innehållet kommer i andra hand. Historia blir till dagsproblem. I närsynheten försvagas vi.  Schabloner tar plats. PR-trick där vi inte länge kan bedöma vägen.  Är kunskap makt? För makthavare är folkets okunskap makt. Det vet M. De vill t.o.m skriva om historien för att fånga de ovetande.

Auktoriteter från banker som ekonomer, krönikörer och samhällsexperter upphöjs. De vet och kan bedöma.  Ändå fladdrar partierna i sina värdegrunder. Kärnfulla uttalanden saknar bärighet. Allt blir till motsägelser i liberalismens religion. En frihet på kollisionskurs med sig själv. Mellan människans och marknadens frihet Helheten försvinner.

Denna bild ingår som en del i ett experiment med 2 miljoner TV-tittare 1983, som skulle berätta vad bilden föreställer.

En uppdelad eller enad verklighet? Det är frågan. Ser du vad bilden förställer? Ett svartvitt foto utan gråzoner. Det finns en helhet som döljs. En ledtråd finns här nedan.

Rupert Sheldrake, en forskare ville med detta testa sin teori om vårt gemensamma medvetande.

Testet genomfördes i olika länder efter varandra i snabb följd. Fenomenet är att varje gång bilden visas publikt så ökar antalet rätta svar. Första gången var det någon procent rätt. Sedan steg det. Varför? Experimentet genomfördes i olika världsdelar utan varandras vetskap. Fenomenet verifieras historiskt och genom andra liknande undersökningar.

En ny upptäckt av en forskare, en uppfinning som elden eller hjulet spreds i ett gemensamt medvetande. Vem är först är många gånger frågan?

I denna teori kan tänkandet och kunskapen om andra människor påverkas av ditt eget. Med andra ord, när många människor vet vad den här är bilden föreställer, kommer du känna igen den lättare. Resultatet är överraskande. Det finns ett kollektivt medvetande där människan inte längre är en ensam individ. Det finns en förening. Insikt är en väg.

Tänkandet är en verksamhet som påverkar vår omgivning. Våra ord påverkar omgivningen. Ett ord framkallar en process som ringarna på vattnet. Det goda föder harmoni och det som är ont skapar splittring och sönderfall. Människan skiljer sig här från djuren, som lever enligt sitt mönster. Men människan påverkar sin omgivning med tal och handlingar genom sin fria vilja. Medvetande är just ett med-vetande. Summan påverkar hela jorden.

Allt cirkulerar. Det som ges kommer åter som en bumerang. En sådd. Ont föder ont. Svärd föder svärd. Vi ser hur naturen reagerar i protester. Fred är därför ett förhållande med en stor innebörd. Allt är inflätat i vartannat.

Vår verklighet är så mer än en materiell verklighet. Universum består inte av fasta strukturer. Allt förbinds i relationer och i en växelverkan. Detta sker även i materians innersta. Vi kan se historiens utveckling i olika steg och grader med dessa ögon.

Platon talade om en idévärld som bär på ursprunget som en projektion in i vår värld och verklighet ungefär som vi ser på en film på bio. En verklighet som finns över vår fysiska verklighet. Allt vi ser är en reflektion av denna högre verklighet såsom solen lyser på månen.

Aristoteles studerade naturen för att erfara denna återspegling. Ekonomi är här inte bara pengar utan “ett hus med livslagar”- oikonomia. Lagar som är inbäddade och som bildar samhället med människorna. Allt fungerar som ett kollektiv och en social intelligens. Men vi  ser istället i denna tid ett kollektivt vansinne. Istället för enhet gäller splittring. Individualismen är ett förljuget begrepp.

Det onda är en realitet.  En indoktrinering har skett som förmörkat. Detta belystes i föregående artikel. När sker detta? Det växte fram särskilt under 1600-talet som kallades för “upplysningstiden”. Här hämtar M sin inspiration som står omnämnd  i deras nya idéskrift.

Moderaternas idéutveckling hämtar kraft från många håll. Upplysningen, marknadsekonomin, globaliseringen, europatanken och välfärdsidén

Under denna tid  föddes ett nytt paradigm om ett rationellt paradis. Här omstöptes en rad uppfattningar om vår verklighet.

 

  • Den mekaniska världsbilden.   Världen kan rationellt delas upp i ett system av delar i ett förutbestämbart maskineri som en väldig klocka. Allt kan förklaras materiellt. En rad tänkare träder fram.
  • Den mekanistiska ekonomin. Den kallas idag för marknadsekonomi med en ständig tillväxtekonomi som fungerar enligt “fysikens” lagar om tillgång och efterfrågan. Detta är inte sant. Vi ser idag att samhällen istället organiseras som monetära system – “mer i plånboken” – för vissa
  • Den rationella människan.  All kraft kommer från människan att råda över sig själv och över naturen. Förnuftet är sanningsbärare. Hon beskrivs enbart som en biologisk varelse som ett förädlat djur.
  • Den industriella revolutionen. Med ångtekniken kom ett tekniksprång och en ny era. Men arbetet ställs under kapitalet. Människan blev till en träl en tid.
  • Naturvetenskapen kommer som skänkte nytta i hälsa, hygien, läkedom, boende, teknik till stöd och kommunikation. Men vägen till ett rationellt paradis sökte även med teknikens hjälp ta kontroll över liv, natur, folk och samhällen. Massförstörelsevapen utvecklas.  Gener byggs om. Människan vill bli världsherren.
  • Revolutionstänkandet kommer mot nationella, ekonomiska och sociala strukturer, moral och religion. Liberalismen, rationalismen och modernismen angav vägen till framtiden för en materiell frihet  All förändring kom att gå via kaos mellan världens materiella ytterligheter mellan tes vs. antites. 1900-talet är uppbyggt på detta i konflikten mellan öst och väst; norr och söder. Man löser inte kriser. Man rider på krisvågen. Skuld är idag ett svärd som hugger av grenar i vinst- och kostnadsjakt.
  • Kolonialismen kom genom erövring och behärskande av främmande territorier och införande av den egna kulturen och civilisationen.

Vi kan se nu vad detta har fått för konsekvenser.  Är det förnuftigt och rationellt? Högerns världshistoria tränger nu fram som den nya tidens världsbyggare format under sekler.

Vi ser ett uppror som  strider mot samhällets och ekonomins inneboende lagar. Vi ser en rationalism som förkrymper verkligheten. Vi ser en liberalism som förkrymper friheten till träldom när marknadens bulldozer drar fram fjärrstyrda av girighets män. Vi ser ett förnuft som bär på en lögn. Istället för en social intelligens till bättring för varandra och ett samvete som gör att vi kan kalla oss för människor, blir vi odjur i en mänsklig dräkt.

 

 

Det här inlägget postades i Anders Borg, Arbete, Framtid, Frihet, Kapitalism, Liberalism, Myter, Opinionsbildning, Privatisering, Propagandans makt, Samhälle, Samhällsvision, Sociala strukturer, Utveckling, Värderingar. Bokmärk permalänken.