SkuldUnionen

EUfreeflowPakt till makt. Vart leder EU? I 65 år har det pågått. Europa skulle bli konkurrenskraftig. EU blev en SKULDUNION. Ett drakbo med IMF och marknadskrafternas systemmän. Folk och regeringar ska tjäna de multinationella bankerna och företagen.

På detta vis ska vi bli en tjänstehjon i 4 fria bisarra flöden över gränserna  att överföra ekonomi från folken i botten till finansens topp och göra folk till trälar med dessa “världsbyggare” som herrar och som har skapat en  “skuldunion”, en “marknadsunion” som ödelagt och skuldsatt nationer.

Ett ekonomiskt fiasko som syns som en samhällsrevolution gömd i decennier som nu fodrar att kosmiska belopp med $ 7 biljoner förs in i systemet för att lägga till rätta och skapa en brandvägg mot kriser, om det överhuvudtaget går att genomföra. Varifrån kommer pengarna? Från centralbankers sedelpressar eller från folken? 

Förutom Sverige är det Storbritannien, Ungern, Danmark och Tjeckien som i nuläget inte har anslutit sig till “europakten”.

I likhet med Sverige vill Danmark och Tjeckien första konsultera sina parlament innan de bestämmer sig. Storbritannien har däremot hårdnackat sagt nej.

Den nya finanspolitiska pakten innebär bland annat att EU-kommissionen ska granska ländernas budgetar innan de godkänns i de nationella parlamenten. EU-ledarna enades om en ekonomisk brandvägg för att hindra att krisen sprider sig vidare.

I den ingår att europeiska centralbanker ska låna ut 200 miljarder euro till Internationella valutafonden, IMF. IMF ska i sin tur stärka de två krisfonderna EFSF och ESM för att bistå euroländer. Den permanenta krisfonden, ESM, ska börja fungera redan i juli nästa år.

Sverige har nu tio dagar på sig att besluta om man vill låna ut till IMF. Än så länge finns inga siffror om hur mycket Sverige i sådana fall kommer låna ut.

FRÅGAN ÄR. KAN SKULD BOTA SKULD???

EU-nämnden gav klartecken för att Sverige ska förhandla vidare med att Sverige ska bidra med ett nytt stort lån till IMF som sedan ska lånas ut till EU:s krisfonder. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gick emot.

Utan en förändring i EU-fördraget är det osäkert om automatiska sanktioner kan införas för de länder som bryter mot budgetreglerna. Något som många ansett vara nödvändigt för att lugna marknaden.

Tysklands Angela Merkel har orubbligt hållit fast vid sitt krav på fördragsförändring. Ett steg till en federation. Några länder, framför allt Storbritannien, blockerade det tysk-franska kravet på en fördragsförändring.

De länderna som lovat att följa med euroländerna i den nya pakten är Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien.

Planen för de marknadsvänliga reformerna (marknadsrevolutionen) till systemstaten utformades under 80-talet av industrimän genom European Round Table for Industrialist (ERT) som tillsammans Bilderberg är kända frimurarorgan.

Nedanstående strategi la grunden till ERT:s uppdrag 1982 att forma EU:s inre marknad. PG har själv berättat om det i ett svenskt radioprogram. Anställda såg ERT-möten på Volvos gamla huvudkontor.

PG-citat


ERT-Paris

Här finns alla direktörer med från storföretag, som Philips, Fiat Siemens m.fl. Curt Nicolin från SAF var med.

Tillväxt blev missväxt!

Vi fick en politisk och ekonomisk förlamning såsom det sas som nationella chockterapier.

Den kom till Sverige under 80-talet och gav 90-talskrisen. Asienkrisen kom 1997. Världskrisen 2008.

Samma mönster återkommer. Olika spekulationer börjar med bostadsbubblor, spekulation på valutor eller värdelösa värdepapper, ryktes-spridning om en nationell brist i valutareserver, erbjudande av frikostiga lån under långa tider och sedan en manipulering av räntor. Alla nationer  kan fällas inkl USA. Till detta kommer de rikas skatteflykt.

TorpedenDärefter kan IMF träda fram för en sanering. Efter detta kan billiga konkursbon eller banker tas över av finansjättar eller ett låta multinationella företag ta kontroll över privatiseringar, nationella branscher, mineraltillgångar eller koncerner. Detta har skett i U-länder i långa tider.

Nya kapitaltäckningskrav i banker formas enligt Basel III, som kommer från den privatstyrda jätten BIS-banken i Basel. Den kontroller 165 centralbanker i världen.

Bankkuppen

Bakom finns samma aktörer som iscensätter kriser, skuldsätter och tar hem de enorma vinsterna. De kunde offra jätten Lehman Brothers 2008 och för att sedan ta låta finanshuset i London ta över när räddningspakten ställs till förfoganden genom skattebetalarna.

Finansväldet är sitt eget rike, inte nationellt utan globalt. Ett organ dit ingen offentlig insyn finns. BIS har internationell immunitet sedan 1930.

Den 16 september 2008 offentliggjorde Barclays sitt samtycke till köp, villkorat av myndigheternas godkännande, att över Lehman Brothers verksamhet och deras kontorskrapa i New York.

Denna meta-ekonomi tillhör de laglösa utanför alla nationella lagar. De genomför världens största stölder. Det kan sitta  vid sin  tangentbord och genomföra det hela.

Politiker och ledare verkställer reformprogrammen i sin hemländer. Onsdagen den 25 maj 2010 besökte statsminister Fredrik Reinfeldt den årliga ekonomiska konferensen Wirtschaftsrat der CDU i Berlin. Han tar där emot Ludwig Erhard-medaljen i guld samt håller ett anförande om Sveriges reformpolitik för jobb, tillväxt och välfärd.

Det var en stolt svensk statsminister som, efter att ha trotsat isländska askmoln, på onsdagen tog emot Ludwig Erhard-medaljen vid en ceremoni i Berlin, i närvaro av förbundskansler Angela Merkel.

Han får medaljen för sin “MARKNADSVÄNLIGA REFORMPOLITIK”.

Så formas en ny ideologi i neo-liberal anda. Begrepp för den nya friheten klätt i nya språkdräkt som “neo-svenska”.

Island visare en motsatt väg och valde att sätta demokratin och samhörighet första rummet. De har kunnat repat sig snabbt. Banken i Island är nu nationaliserad.

Denna fråga som också borde absolut väckas inom i Sverige och EU är bankernas reformering och frikopplande från den besudlade spekulationen och göra dem tillgängliga för nationerna och samhällets realekonomiska utveckling. Banken ska finns för nytta och inte på spekulation på boende.

Det finns en lösning som frikoppar centralbankerna från finansens spekulationshydror till att bli de nationella bankerna för samhällets allmänna bästa. Lagen finns utformad redan 1933 som Glass-Steagall-lagen

glass-steagall-insider

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Antisociala reformer, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Bilderberg, Effektivitet, Ekonomi, EMU, EU, Fackligt, Framtid, Frihet, Island, Konkurrens, Lågkonjunktur, Makt, Marknadspolitik, Opinionsbildning, Postdemokrati, Privatisering, Protester, Riskkapitalbolag. Bokmärk permalänken.