Regeringens välfärdsrådgivare i privata händer. Valfrihetssystem ger rätt att sänka löner. Den privata internationalismen.

Fredrik Reinfeldt (M) och Maria Larsson (Kd) i Lov-propositionen:

”Regeringens bedömning är… att det inte föreligger möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna kollektivavtal i ett valfrihetssystem.”

Globala kapitalbolag finns bakom Alliansen!

Den riskkapitalbolagsägda omsorgsjätten Attendos VD Henrik Borelius har gällt som officiell rådgivare till regeringen i vård- och omsorgsfrågor

Borelius har ingått i det så kallade Välfärdsutvecklingsrådet, som ska vara regeringens opartiska råd.

Regeringens direktiv är rådet ska ge stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn.

Hans Borelius föreslår att alla kommuner ska ha obligagatorisk utmanningsrätt för alla vård och omrorg. Det betyder att lägga entreprenadbud på all kommunal verksamhet. Han råkar vara bror till det förra moderata statsrådet Maria Borelius.

Välfärdsutvecklingsrådet olika förslag styrs helt av de privata bolagens egna intressen, anser Kommunals ordförande Annelie Nordström. 

Välfärdsutvecklingsrådet domineras av vårdföretagare. Där sitter även riskkapitalbolags-ägda Capio S:t Görans sjukhus vd Britta Wallgren.

I rådet sitter även fack, arbetsgvare och sjukhusdirektörer. Det kom med en delrapport i juni. Den handlade nästan uteslutande om att underlätta fler privata lösningar

Attendo är ett av företagen i  vanvårdsskandalen inom äldreomsorgen, med ägarsäte i skatteparadiset Jersey. Attendo Care förlorade i våras uppdraget för Vintertullens äldreboende i Stockholm efter missförhållanden.

Beslutet att Attendo ska överta driften av Katarinagården har överklagats av två av de företag som förlorade upphandlingen. Förvaltningsrätten, som är överhopad av överklaganden, flaggar för att det kan ta tid att behandla ärendet. Övertagandet skulle ske den 1 mars 2012, men kommunen fortsätter att driva Katarinagården tills den juridiska processen är klar.

Både Carema och Attendo Care ägs av riskkapitalbolag och är störst i landet  De ägs av KKR i USA resp Industrikapital, som ägs av Björn Savén. Hans kontakter med finanseliten är väldokumenterad. Han är bland annat ledamot i styrelsen för Nordea. En bank som ingår i den Rothschildstyrda Inter-Alpha gruppen.

Detta är tydligt att det globala kapitalets kopplingar ingår i och främjas av den borgerliga Alliansen.

Bolagen ett avancerat skatteupplägg som gör att de inte betalar en krona i bolagsskatt i Sverige enligt Skatteverket.

Attendos ägarsäte finns i skatteparadiset Jersey. De

  • omsätter 2,6 miljarder
  • finns i 65 kommuner
  • har 9000 anställda

Regeringens lag om valfrihetssystem (Lov) innebär inte bara konkurrenskrav, utan även laglig rätt att i alla kommuner och landsting dumpa lönerna inom välfärden. Det framgår av propositionen.

I Lov får alla samma ersättning, som den egna verksamheten. Det innebär att det blir en konkurrens om kvalitet, sa äldreminister Maria Larsson (KD) till AiP efter vanvårdsskandalen inom äldreomsorgen.

Men Lov-lagen innebär ändå att priset blir en konkurrensfråga. Detta eftersom personalen är den överlägset största kostnaden för entreprenörerna.

Lägre löner, innebär inte bara en möjlighet till ökad bemanning, utan även till högre vinstmarginal. Erfaren personal är dyrare  än outbildad personal, säger Aktuell i politik

I Täby kan de privata hemtjänstbolagen producera billigare hemtjänst. Att priset medför sämre villkor för de anställda, är inget kommunen kan ha synpunkter på enligt Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande i Täby .

Detta problem var regeringen fullt medveten om. Det skriver också Fredrik Reinfeldt (M) och Maria Larsson (KD) i Lov-propositionen:

”Regeringens bedömning är… att det inte föreligger möjligheter att ställa krav på att leverantören ska teckna kollektivavtal i ett valfrihetssystem.”

Samtidigt som regeringen skrev på sin Lov-lag, granskade Kommunal i Stockholms län 2008 företagen inom hemtjänst och barnomsorg i kundvalets blåa pionjärkommuner Täby och Nacka. 60 procent av bolagen saknade kollektivavtal. 

De handlar om företag som etablerat sig när Filippa Reinfeldt (M) var kommunalråd i Täby. Resultatet var alarmerande och väckte frågor om företagens lämplighet, bristande kontroll och de anställdas arbetsvillkor.

  • 10 av 19 företag i Täby
  • 7 av 58 företag i Nackas hemtjänst

Thomas Nilsonne (M), socialnämndens ordförande i Täby, anser att krav på samma lönevillkor för alla entreprenörer är diktatur. På detta vis beskär M utvecklingen

Om man kräver hög kvalitet kommer det också att kosta. Då kan man inte säga som Täby kommun att vi har inte råd. Då förutsätter man alltså att man kan göra det billigare.

Men vi vet ju att billigare är lika med sämre kvalitet, säger Margareta Bohman, ordförande i Kommunal Stockholm. På ett vårdhem skulle personal komma på förslag till besparingar t.ex sänka matkostnader och förbrukning av blöjor. Detta är den horribla konsekvensen.

Att vi har nått hit efter 1000-tals år och efter att vi även uppnådde en civiliserad tillvaro och demokrati, är detta en fullständigt sanslös utveckling. Hur är det möjligt att ett folk vänder på klacken?

Sjuka människor tvingas ut på arbetsmarknaden där dom inte kan arbeta och inte heller få a-kassa. Dom tvingas söka socialbidrag, men innan dom får det så måste dom tömma sina eventuella tillgångar så att dom inte bara är sjuka utan även fattiga. Allt medan jag som har jobb får lägre skatt och mer flis i plånboken. Moderat rättvisa i dess renaste form, kommentar Mikael Öberg, AB 8/1

Gunilla Thorgren gjorde en intervju 1985 för Pockettidningen R (nr 5 1984) med Gösta Bohman. I denna intervju säger Bohman.

“Ett regeringspartis uppgift är att sitta kvar vid makten så länge som möjligt. Ett oppositionspartis uppgift är att komma till makten så fort som möjligt. När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige, så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda graden. Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider sanningens gräns. (…) Hade vi haft kunniga väljare, som visste vad det var frågan om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör.

 

M-bloggen kan vi läsa den omvända logiken:

 

 

Det här inlägget postades i Äldreomsorg, Arbete, Avregleringar, Casino-banker, Effektivitet, Fredrik Reinfeldt, Konkurrens, Offentlig sektor, Okategoriserade, Privatisering, Riskkapitalbolag, Utsatta yrken, Välfärd, Vård, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.