FRI ELLER KONTROLLERAD SAMHÄLLSGRANSKNING?

SVT agerar på ett nytt sätt att neutralisera samhällskritiken. SKOP blev ett led. Övriga TV är kanaler för det ovettiga och det sovande medvetandet.

SVT, SR och UR har alltid kunnat verka med en fri samhällsgranskning och programutveckling utan att politiker lagt sig i innehållet. En förändring har skett  som döljer en lobbying. Statstelevision är moderaternas önskedröm om en mer “regerings- och marknadsvänlig” public service.

Regeringen lagförde 28 dec. 2010 SVT med den av SVT så kritiserade sk. ”förhandsgransknings lagen” som då kommenterade att ”det ta är ett allvarligt avsteg från yttrandefriheten”!

Efter detta har hela SVT omorganiserats och nya medarbetare och programledare har placerats. ”Censuren” har sen inte dröjt och därefter drabbat kritiska personer som Sven Wollter. I dagarna var tex. Jan Guillou bortklippt ur Palmes ”dokumentär”.


HAR PUBLIC SERVICE OCH TV BLIVIT ETT “GOVERMENTAL SERVICE & INTELLIGENCE”?

Moderaterna vill ha public service som regerings-, väst- och marknadsvänlig och främjar det privata flödet.

De vill stoppa sponsring i SVT och vill att SVT ska sluta sända egenproducerad underhållningsprogram och andra progam som kan konkurrera med kommersiell TV.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ser också behovet av en överordning styrning av Svenskt Filminstitetet SFI.

Den goda TV som vi  hade en gång hade med TV-teater, tillgängliga upplysningsprogram eller indrottsevenemang i allmänhetens intresse tillhör nu en svunnen tid då välfärdsstaten gällde. Fria marknadskrafter gäller. Massproducerade program i Sveriger kommer från den australiske mediagiganten Rupert Murdoch med bolag som  Shine Groups och tv-produktionsbolaget Metronome Film 

Metronome Film & Television är en brittisktägd skandinavisk koncern för film och TV produktion. 2009 köptes bolaget upp av brittiska Shine Group för 764 miljoner som i sin tur ägs av amerikanska News Corporation, som är kontrollerad av Rupert Murdoch. Inom koncernen finns bland annat tv-nätverken FOX och My Network TV i USA, Sky i Storbritannien samt STAR i Sydostasien. News Corporation äger även Twentieth Century Fox, en amerikansk filmstudio med bas i Los Angeles, Kalifornien.

I dessa nätverk gömmer sig en kontroll av nyheter och påverkan av opinioner som samlas in via några agenturer där de centraliseras från alla världens hörn. Digitalisering ökar kontrollen.  Försvinner det tryckta ordet och ersätts med digitala medier är det fria ordet lika fritt. Det nya pressstödet som kulturministern främja det digitala mediet. Från tidigare regimer i världen ser vi hur regeimer ska betraktas om ofelbara. Detta anslag har gäller nu. En elit skyddas från insyn.. I det liberala tricket är att byta fokus att söka det nya och moderna.

Här finns också alla TV-såpor, nedbrytande värderingar att väcka passioner eller egoistiska attityder. Att forma ett sovande medvetande för folket.

Bonde söker fru, Svenska Hollywoodfruar, Så ska det låta, Stjärnorna på slottet, Ensam mamma söker, Farmen, Expedition: Robinson, Big Brother, Idol, Körslaget, Färjan, Jeopardy, Bygglov, Lyxfällan, Vem vill bli miljonär, allt som Filip och Fredrik någonsin gjort, alla Beck-filmer och Alex Schulmans skämtsajter på internet

Sedan 2009 är public service-företagen Sveriges Radio, SVT och UR med i Svenskt Näringsliv som medlem i arbetsgivarorganisationen Medieföretagen, som är en del av Almega. Här finns nyliberala propagandaorgan som  styrt opinionen i Sverige under många år.

Svenskt Näringsliv (SN)  är tidigare SAF som drivit sedan 70-talet kampanjen mot den svenska samhällsmodellen. Timbro  blev ett organ för ett nyliberalt inflytande. Det finns andra arbetsgivarorganisationer för SVT, som Arbetsgivarverket, KFO. och Arbetsgivaralliansen.

Mediaföretaget är en arbetsgivarorganisation som täcker hela medie- och informationsområdet; tidningar av olika slag, public service, filmbolag, reklambyråer, informationsföretag och nya medier.

Eftersom SN förespråkar marknadsekonomi och fri företagsverksamhet, krävdes det att Medieföretagen i sina stadgar skulle skriva in en paragraf där tryck- och yttrandefrihet, oberoende nyhetsförmedling och upphovsrätt betonas. Detta  står inte under någon paragraf  utan i en ingress som kan anses inte vara bindande.

SVT:s vd Eva Hamilton säger att Svenskt Näringsliv (SNS) gett

tydliga försäkringar om att organisationens politiska kampanjer inte finansieras av avgifterna från medlemsföretagen utan av fonder”.

Var hamnar licensspengarna? I praktiken hamnar public service-företagens medlemsavgifter in i Svenskt Näringslivs kassavalv, oavsett under vilken kolumn ekonomiavdelningen bokför dem. Det betyder medverkan i en lobbying.

Detta tar talespersoner upp från Opinion för ett fritt public service  i Debatt 9/1 i AB.

Public service, som finansieras av lagstadgad licensavgift, avser : ”att stå fritt och oberoende från både politiskt och kommersiellt inflytande”

SVT är alltså ansluten till en organisation som i sina stadgars ändamålsparagraf anger att de ska verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi.

Tanken med public service går stick i stäv med tanken med SNS. Det är ett problem. Och det gör Svenskt Näringsliv till en olämplig arbetsgivarorganisation åt just public serviceföretagen.

Hur många av landets licensbetalare vet om att de med sin licensavgift är med och finansierar arbetsgivar- och lobbyorganisationen Svenskt Näringsliv?

Att SR:s vd Mats Svegfors tidigare varit chef på Timbro och är före detta chefredaktör för obundet moderata SvD är inte heller detta okontroversiellt.

Vi har sett en gallringar och vinklingar av nyheter.

När CIA:s verksamhet i Norge avslöjades den 3/11 2010 nämndes inget i SVT:s nyhetssändningar under de första dagarna.

USA har under de senaste tio åren systematiskt låtit före detta norska säkerhetspoliser övervaka norrmän. Norska UD rasade.

SVT och svenska UD var tysta och undfallande. TV4 hade en kort rapport, så fort det blev känt. En USA-övervakning i Sverige är trolig, ansåg Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

En talesman för USA:s ambassad i Stockholm bekräftar senare för TT att det finns ett “tätt” samarbete med Sverige i säkerhetsfrågor.

Hur kommer det sig att al-Qaida hade tillgång till de modernaste vapnen i Libyens inbördeskrig 2011-2012 och nu Syrien? Varför säger man så lite i om detta på SVT och i medier? Dessa analyser görs inte om hur dessa rustas och har rustats och vem som har utbildat dem i ny vapenteknik? Det finns grå zoner i nyhetsflödet.

Den 8 juni 2011 offentliggjordes SCB:s stora väljarsympatiundersökning och Socialdemokraterna kom ut som den stora vinnaren. SVT Aktuellts programledare Anna Hedenmo såg riktigt upprörd ut när hon i Aktuellt ställde frågan till statsvetaren Jenny Madestam.

”Vi och tidningarna kritiserar Juholt nu och samtidigt kommer de här siffrorna… Varför då?”

Vi betalar licens för en oberoende public service i allmänhetens tjänst. Våra licenspengar ska inte gå till att finansiera en organisation som står för det rakt motsatta. Det hotar demokratin. Om vi inte vill vakna upp i ett nytt Berlusconiland bör SR, SVT och UR lämna Svenskt Näringsliv omgående, skriver  Opinion för ett fritt public service:

Natasja Mrdjanov, Andreas Lundh, Anna Arvidsson, Terés Eriksson, Petter Gustafsson, Jan Zetterqvist, Gustaf Järsberg och Johan Sjöstrand

Det här inlägget postades i Censur, Demokrati, Kultur, Liberalism, Lobbying, Makt, Opinionsbildning, Propagandans makt, SVT. Bokmärk permalänken.