Romarrikets återkomst? Det världspolitiska spelet.

Militant internationalism och internationell finanskapitalism går hand i hand. En världsmakt.

Juholt har rätt när han nu kritiserar den nya försvarspolitiken som överger allmän värnplikt för professionella insatsstyrkor. Detta sätter den nationella säkerheten i en utsatt position och vår självständighet försvagas med den politik M driver.  

Håkan Juholt pratade om hela samhällets säkerhet och inte bara den begränsade uppgiften att räkna stridsvagnar och skydda ­territoriet. Insatsstyrkorna är steget till en världspolis. Nationer syns underordnas en framtida finansmakt.

911 innebär starten för en internationell mobilisering i kriget mot världsterrorismen.

Kommunismen som världsfiende avslutades 1989. En ny världsfiende utses för att katalysera förändringar.

Bakom finns ett upptrappat kristillstånd. Många frågetecken finns runt 911. Hur äkta var det? Hålet i Pentagon är för litet.

World Trade Center 7, Salomon Brothers Building, kollapsar på ett onaturligt sätt inåt i en enda hög.  En granskande video finns med många vittnen. Men slutsats blir lite knepig.

 


Denna taktik med konfliktplanering med tes-antites är ett mönster som finns under hela 1900-talet.

Konflikten mellan tes och antites bryter ned regeringar, kulturella, ekonomiska och social strukturer. Finanskriser föder detta.

Detta bygger på den tyske filosofens Friedrich Hegels materialistiska dialektik om två ytterligheter, tes och antites som sammansmälter i syntes.

En officiell biografi om USA:s tidigare ambassadör i Moskva Averell Harriman visar att han under flera decennier var väl förtrogen med USA:s politiska syften. Han måste har enkelt känt till Sovjetunionens beroenden av den västerländska teknologin.

Det paradoxala är att här skapar väst en fiende som sedan bekämpas. Ofattbart på alla sätt logiskt och moraliskt. Den maximala lögnen och illusionen. Detta har styrt världen. Båda sidorna har spelat med samma mynt. Endast en liten krets visste spelet.

Målet är inte fred för världen utan makten över den.

Sovjetunionen har inte kunnat göra några ekonomiska framsteg utan tillgång till de västerländska teknikföretagen. Faktum är att Stalin själv sade detta till Harriman 1944. Här är ett utdrag ur en rapport av ambassadör Harriman i Moskva till State Department, daterat den 30 juni, 1944:

“Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretag i Sovjetunionenhade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd.”

Stalin kunde ha lagt till att den sista tredjedelen inom sovjetiska industrin hade byggts upp av brittiska, tyska, franska, italienska, finska, tjeckiska och japanska företag. Detta avslöjar prof Antony Sutton i sin bok.

Väst sökte olja och rikedomarna i Ryssland.  Tyskland vill stänga östfronten i Första världskriget. Trotsky fanns i New York och Lenin hämtades från Schweiz våren 1917. Bankirer samverkade.

Kalla kriget innehåller detta världspolitiskt spel. Kapitalism (tes) och kommunism (antites) är de två sidor av samma mynt förenade i Kina 1989. EU-projekt innehåller båda aspekterna i det tänkta monitära system.

Afghankrigen historien går långt tillbaka i tiden för en väster- och österländsk kontroll.

Den säkerhetspolistiska zonen gäller hela kontrollen över Euroasien med jordens rikaste oljekällor. Eurasien är en kritisk fråga. Den makt som dominera Eurasien kontrollera 2/3 av världens mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Detta spel pågår. Nationella stater är hinder för det internationella kapitalets kontroll.

Under 1800-talet styrdes Afghanistan av det brittiska imperiet. Landet uppnådde självständighet efter det tredje anglo-afghanska kriget. Landet skiljdes helt från Storbritannien den 19 augusti 1919. Under 1900-talet har Afghanistan härjats av inbördeskrig och utländska ingripanden. 1933 till 1973 var en politiskt stabil period då landet styrdes av kung Zahir Shah. 1946 blev landet medlem av FN. 1973 grep kungens svåger Mohammed Daoud Khan makten genom en militärkupp. Kungen avsattes och republik utropades 1977. Daoud och hela hans familj mördades 1978 då det afghanska kommunistpartiet tilltvingade sig makten genom ytterligare en kupp.[

Efter det kommunistiska maktövertagandet förbjöds alla andra politiska partier än det kommunistiska PDPA.

Kriget i Afhganistan skildras som en fredsaktion och kriget mot talibanernas förtryk mot sina egna. Bakom finns även andra motiv för kriget.

Talibanerna (=studenter) utbildades under Sovjetinvasionen. Genom en statskupp 1978, kallad aprilrevolutionen, kom det afghanska kommunistpartiet, till makten. Jihad-grupper gör motstånd och utbildar rebeller. Sovjet rycker in till försvar 1979.

Presidenten Jimmy Carter förklarade omedelbart att invasionen äventyrade vitala amerikanska intressen eftersom Persiska vikens områden “hotas nu av sovjetiska trupper i Afghanistan. Afghanistan och Pakistan blev terrorskolor. Mängder med vapen och pengar pumpas in. Från vem?

CIA blev den stora samordnaren att köpa och starta en vapentillverkning av sovjetiskt vapen från olika länder för att maskerar operatton. CIA-operationella officerare hjälpte pakistanska utbildare att inrätta skolor (madras) för mujahedin för en säker kommunikation, gerillakrig, stadsabotage och användning av tunga vapen.

En av de första icke-afghanska frivilliga att ansluta sig till raden av mujahedin var Osama bin Ladin. Bin Ladin rekryteras bland 4.000 volontärer och utvecklat nära förbindelser med de mest radikala mujahidin-ledarna.

Han arbetade också i nära samarbete med CIA och samlade in pengar från privata saudiska medborgare. I själva verket har CIA skapat terrorskolor och utbildat en hel generation av terrorister. Sovjet faller 1984.

Går vi än länge tillbaka i tiden så skildrar globaliseringen är detta en förberedelse  för ny ekonomisk ordning. Bit för bit plockades nya utvecklingsekonomier bort i Latinamerika och Asien.

Sverige omstöptes 1982-1992 för att gå till höger. Alla skulle indoktrineras i nyliberalism. Sverige avrustar sig socialt och militärt. Professionella styrkor ska ingå en global milis. EU-arrangemanget ingår i detta.

Vi står inför internationalismens utmaning. Vilket motto gäller?

  • Ett internationellt solidariskt världssamfund?
  • Ett internationellt monitärt system under en enda finansmakt?

Ett sådant skepp med en styrhytt blir som ett romerskt galärskepp under befäl av en ny romarmakt.


Vilka framtidsbilder hör vi från högersidan? Allt det som är en plånbok, kvanitifierbart, %, marknadsanadelar, det kalkylerbara och  det som ges i den ekonomiska matematiken. Vinster i en digital värld. En hel värld blir osynlig. Moderater vill avsocialisera människor. Relationer förstörs i en individualismens töcken i ett falskt världsbygge.

Nationell självständighet äger själva grunden till en internationell solidarisk samverkan. Självständighet är inte egoism utan en enhet som kan respondera med sin omgivning. Varje cell i vår kropp är en enhet som svarar upp mot sin omgivning.  Den verkliga syntesen äger rum i oss.

Det här inlägget postades i Bank och finans, Demokrati, Ekonomi, Fördelningspolitik, Försvaret, Framtid, Fred, Frihet, Globalisering, Internationella relationer, Kapitalism, Liberalism, Makt, Privatisering, Samhällsvision, USA, Utikespolitik, Utveckling, Välfärd. Bokmärk permalänken.