The New Deal. Inhemsk utveckling är motorn för utveckling.

NewDealDet finns ett fundamentalt systemfel i Alliansens ekonomiska tänkande när det gäller arbetslösheten och utebliven investering i en inhemsk utveckling.  

Reinfeldt och Björklund reste ragg i Riksdagsdebatten, när det väcktes tal om en utveckling i infrastruktur, näringsliv, vård, skola eller klimatomställningar som skulle ge en realekonomisk utveckling.

Björklund höjde rösten och förkastade allt som Vänsterledaren tog upp. UTGIFTER! UTGIFTER! Allt åt alla.

Arbetsskapande insatser i utveckling och klimatomställning är utgifter. Ett Moment 22.

Utgifter är priset (värdet) av en resursanskaffning. Men S och V talar om investeringar!!! En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Utan det sker ingenting. Pengar på kort sikt blir till förluster.Ekorrhjulet

Vi ser en utarmning på många sätt där människor blir slutkörda i förtid för att öka sin produktivitet och prestationsnförmåga. Vinst- och kostnadsjakt i ett ekorrhjul. Det är nyliberalismens tes för framtidsutveckling.

Utsuget arbete är missbrukat arbete, en utsugen människa är en missbrukad människa. Ju mer medvetandet om den moraliska utsugningen utvecklas, desto klarare blir övertygelsen att arbetet har ett särskilt värde, en »naturlig godhet»

Den ekonomi som Alliansen och nyliberalismen har lanserat är inte en ekonomi till sin definition. Alliansens ekonomi innehåller det som kallas för  Krematistik.Closedsociety

En fokusering och ansamling av pengar utan mänskliga hänsynstaganden enligt plånboksfilosofin. Jobbskatteavdragen hjälper oss inte långsiktigt. De krymper utrymmen. Ökad konsumtion i vanlig mening ökar utsläppen.

Krematistik kommer från grekiskan krematistikos som i de engelska översättningarna betyder wealth-getting eller bringandet av välstånd.

Begreppet ”krämare” kommer härifrån, de som skor sig. Kassaflöden utan FÖRÄDLING ingår i detta. Detta är det fenomen som syns tydligast i fas3:s meningslösa arbetsuppgifter.

Spekulation är pengar utan förädling. Banksystemet “fractional reserve banking” innehåller krematistik. Stöld är också detta. Detta är innehållet i modern nyliberal “ekonomi”.

Alliansens underlåtelse att investera i en inhemsk utveckling stoppar “blodomloppet” och all den avkastning som detta innebär. Sådd ger skörd är ekonomins naturlag. En investering som ger förädling.Freesociety

Ekonomin är intimt kopplat till arbete. Ekonomins hela ursprung innefattar människan som grund, orsak och mål. Den skapande principen. Samhället är skapande, ett samhällsbygge.

Alla ting och allt kapital kommer ur människors händer. Ekonomins yttersta princip gäller hela planeten som ett hus och hushåll. Moderaternas väg är det omvända och orimlig.

Vi ser en plundrande vinst- och kostnadsjakt istället för en äkta ekonomi. Människan blir en utgift och en kostnad. En förbrukningsvara på marknadens altare.

När bankhus och investmentbolag plockar hem sin vinster så sker det på samhällets och människors bekostnad. Krämarnas ekonomi – kremastitik. Detta är vad Alliansen stöder.IMF-kommando

Ett utflöde nerifrån och upp. Inifrån och ut. Från Sverige till finanskapitalisterna. Detta kan endast bli utarmning.

Samma plundring har skett i U-länder. Allt ska vara en exportekonomi som kontrolleras av internationellt kapital. Samma plundring som IMF eftersträvar. Samma plundring som skett i EMU. http://www.redjustice.net/?p=6562

Många av högerns vänner har skriat om kommunism. Ja, den blev fruktansvärd.

Men höger öppnar dörren för den nya. Samma gestalt men med en ny dress som en antites – det monitära systemet, som vill lägga beslag på människor och nationer.

En ny socialism som består i skuldsocialism. EU är en idé som fanns innan Första världskriget. Utvecklat som en nyliberalt affärsprojekt. Alla löften om utveckling och konkurrenskaft sprack. Ett utvecklingsprojekt sedan 1947 med elitens män och kvinna.

Ett systembygge med en falsk ekonomi med IMF som systemhjärta och dess misärskapande “blodsystem”

Hela den svenska epoken byggde på en investering ut ur krisen. The New Deal var detta i 30-talskrisen. Det gällde alla länder. Även Tyskland reste sig. De gick än längre med en ny överlägsen krigsarmé med lån från Basel med BIS. Det är en annan historia.

Lösningen är att investera i en inhemsk utveckling ISTÄLLET en marknadsvänlig  exporterande ekonomi, som vill ha allt utrymme. Inhemsk utveckling är EKONOMINS motor.

Staten satte nu igång stora arbeten så som byggande av vägar, dammar, kraftverk och öppnade även fabriker. Jordbruket reformerades och lån gavs till bönder för att köpa moderna jordbruksmaskiner, som gav nya arbeten. Arbetarna fick laglig rätt att organisera sig och bilda fackföreningar.

Vi har kapitalflöden som går i fel riktning till riskkapitalbolag för utförsäljning, privatisering, hela programmet med vinst- och kostnadsjakten, fas3, sjukvårdsreformen, hydrorna som driver på med spekulation på bostäder, vård, skola, SJ, samhällsnytta.

Målinriktade och skapande insatser. Omfördelning av resurserser. Allt kan inte ske på en gång men inriktningen måste var ett realekonomiskt skapande med arbetsskapande och produktiva projekt på det som föreslagits.

Allianspolitik innebär att makt och välstånd flyttats från offentliga till privata händer. Hela länder har plundrats på företag och naturtillgångar på detta sätt.

Denna chockdoktrin kommer att framkalla mardrömmar hos såväl vänstern som högern. Hos vänstern därför att den mäter nederlagets djup. Det är så djupt att själva politikens möjlighet nu är i fara.

För högern är det problem då den skapar ett system utan mänsklig hänsyn. Görs kapitalismen till politiskt reformpaket blir resultatet därför en hänsynslös politik. Detta är 70-talets erfarenheter.

EKONOMINS KÄRNA OCH UTGÅNGSPUNKT ÄR MEDBORGARE OCH INTE EN PLÅNBOK. DETTA ÄR SJÄLVA SYSTEMFELET – ETT KREMATISTISKT SYSTEM SOM FOKUSERAR PÅ PENNINGAR ISTÄLLET FÖR MÄNNISKOR OCH ARBETE SOM ORSAK TILL ALLA UTVECKLING.

En ny inställning och kurs  måste ABSOLUT TILL.

  • Steg 1 är börja omprioritera pengaflöden.
  • Avbryt privatisering. Utveckla nya former t.ex sociala eller kollektiva företag.
  • Använd reformutrymmen på rätt sätt.
  • Samverka med oppositionen.
  • Reformera bankerna.
  • Låna för de områden som är nödvändiga. Infrastruktur, näringsliv, vård, skola, energi- och klimatomställning. Allt detta måste bygga på en deal.
  • Många år har gått. Vi måste ändra kurs!!

Mer om ekonomins historia finns här 

Det här inlägget postades i Arbete, Effektivitet, Ekonomi, Fackligt, IMF, Infrastruktur, Kapitalism, Människan och värdet, Marknadspolitik, Opinionsbildning, Privatisering, Protester, Samhällsvision, Skatt, Systemfel, Tillväxt, Utveckling, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.