Ekonomi med fokus på människan är absolut nödvändigt. Skilsmässan mellan ekonomi och samhället. Från välfärdsstaten till informationssamhället.

friamarknadskrafterVi ser ett Europakaos. Oavsett höger- eller vänsterregeringar så faller de. Något mer styr än politik. Man kan inte öka människors ansvar genom att plundra dem. Ungdomar som inte finner arbete är ingen framtid. Ett samhälle som inte investerar i inhemsk utveckling är en väg till resursförfall. 

Vi ser en grupp som reduceras att inskränka sina liv till villalån, subventionerade hushållstjänster och skattesänkningar. Samhällsbyggen upphör.

De allra flesta av dem som räknas hit tillhör “medelklassen” som måste sälja sin arbetskraft för att överleva.

Tekniker, lärare eller programmerare har lika lite som sjukvårdsbiträden eller industriarbetare har något intresse av storbolagens miljardvinster, att riskkapitalister tar över vården eller att gemensamma trygghetssystem ersätts med privata försäkringar. En politik som jämkar sin politik med nyliberalism  blir en surdeg.  Det har visat sig både i England som Europa i övrigt och även i vårt land. Den vägen måste socialdemokratin lämna.

Vi ser det även i de små borgerliga partierna hur deras värdegrund vacklar. Carmeskandalen avslöjar ett systemfel med fokus på kapital. SJ borde aldrig ha privatiserats den hör till ett av det mest fundamentala i vår infrastruktur inte minst med tanke på den omställning som måste ske vad avser miljön. Avregleringen på elmarknaden var också det ett misstag då elen i likhet med SJ hör till vår absolut mest fundamentala inrfrastruktur som vi har inte bara för medborgarna utan särskilt vad avser företagens expansion. Energin, vatten och mark är basresurser

Gårdagens välfärdspolitik byggde på en stark industrikapitalism som kunde utvecklas och konkurrerar med en kompetent personal och en stabil arbetsmarknad. Samförståndslösningar kunde ta oss ur kriser som Suezkrisen 1956.

På denna tiden var stabilitet och långsiktig utveckling en förutsättning för industriutvecklingen och tillväxten. Det är allmänt känt att företagen föredrog en arbetarregering före en borgerlig regering. Det var inte bara folket som var trogna S-regeringar. De borgerliga regeringarna som gällde underefterkrigstiden, skapade skuldsättning och instabilitet.

Idag har en annan kapitalism trätt fram som tillhör en finanskapitalism, som inte är intresserat av detta. Vi ser ansiktet av en spekulativ finanshandel som orsakat finanskriserna. Varför kompromissa när man kan diktera villkoren och få arbetarrörelsen att backa.

En nyliberal politik kuvar tanken om en gemensam välfärd genom en ny fokus som bygger på kapitalets intressen och kräver ett minskat inflytanda av fackföreningar – både för arbetare och tjänstemän. Vi ser en nedmontering av nationer. Kriserna sker oavsett om det är vänster- eller högerregeringar som är vid makten. Vi ser ett EU som växlat från vänster till höger eller vice versa. Det är inte en intern nationell politik som gäller utan överstatlig globalisering.

Konflikten består i en övergång från industrisamhälle till informationssamhället.

Samhällets rötter under 1900-talet hade sin utgångspunkt i en ekonomi med människan i centrum som resulterade i välfärdssamhället och den nya vägen ur 30-talskrisen. Under 1970-talet sker ett trendbrott när det internationella valutasystem kollapsade som orsakade valutakriget och finansspekulation. Det skedde när guldfoten försvann från dollarn 1971.

Här sker den stora skilsmässan mellan ekonomi och samhälle. En ekonomi med fokus på kapitalets intresse, herrar, makt och mål.

Detta är Socialdemokratins och Vänsterns främsta utmaning. En ekonomi som återför sitt fokus i människorna för den sociala och ekonomiska samhällsutvecklingen.

IT-bubblan eller IT-boomen kommer och är en beteckning som i efterhand givits den tidsperiod från den senare delen av 1990-talet. Informationssamhällets revolution.

Tidens logik. Digitalisering. En affärsidé skulle förverkligas så snabbt som möjligt (time to market) för att vara först ut på marknaden inom sin nisch. Att överinvestera i teknisk kapacitet.

Eftersom den genomsnittliga uppkopplingshastigheten skulle komma att öka med tiden var det viktigt att bygga tekniska plattformar som dels kunde hantera många produkter på flera språk och i flera valutor för olika marknader vilket behövdes för den geografiska expansionen.

Vi ser här att ur detta kommer en digital och automatiserad börshandel som ingångsätter spekulativ handel. En manipulering av det som hyllats som de fria marknadskrafterna. Den verkliga efterfrågan sätts ur spel. Ett globalt hasarspel utvecklades. Vi ser även en imaginär värld komma genom datorspel.

Bostadsbubblan 2008 i USA är frukten av att blanda stora skuldrisker och värdelösa värdepapper med säkra lån. En spekulation på allt! På obligationer och nationers betalningsförmåga. Surdegen spreds över en hel värld och gäller än idag. Inget av detta är tillrättalagt. Skuldbördan läggs på folket.

Efter terrordådet 2001 kommer även en digitaliserad vapenteknik för kirurgiska operationer. Vi ser en världspolitik fokuserad på en gemensam fiende för internationell samverkan. Även detta lösgör en nationell självständig politik.

Informationssamhället har kommit. Nyliberalisternas paradis. Fria kapitalflöden ska gäcka och söndra nationerna.

Det här inlägget postades i Arbete, Avregleringar, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Ekonomi, Finanskrisen, Försvaret, Globalisering, Marknadspolitik, Offentlig sektor, Privatisering, Riskkapitalbolag, Samhälle, Spekulation, Systemfel, Välfärd, Vänster/höger. Bokmärk permalänken.