Från EU till EMU-staten. Från bankskuld till folkskuld. Från samhälle till ett monetärt system. Den 65-åriga revolutionen.

SkuldsocialismNu avslöjar förbundskansler Angela Merkel vid Världsekonomiskt Forum i Davos sanningen:

– Jag föreställer mig att Europakommissionen blir mer av en regering i framtiden

Folket i Grekland skuldsocialiseras 2011. Demokratins första nation går in i postdemokratin. Skulden är svärdet mot folkmakten.

EU verkliga syfte har varit dolt i 65 år. Vägen till ett monitärt system. Inte en ekonomi med fokus på ekonomisk rättvisa och människan som grund utan en fokus pengar och en överordnad marknadskapitalism. Kapitalismens andra ytterlighet. Bankskuld blir folkskuld.

Hur gick det till? Genom skuld, spekulationer och avregleringar slås nationer sönder inifrån. Den fria nationen och världsfärdstaten stämplas som en fiende. Frihet och rättvisa blev en fiende. Vägen liberaliseras för marknadens privatisering av samhället. Investeringar till utveckling i samhällsutveckling döps till kostnader. Kassaflöden går från botten till en topp. En ekonomisk och social antiutveckling.

POLITIKER HAR KÄNT SYFTET MEN TALAR OM ETT SAMARBETE OCH EN STÄRKT KONKURRENSKRAFT. FOLKET ÄR FÖRDA BAKOM LJUSET


MonnetquoteŒAllafördrag var ett led i en maskerad väg enligt Monnetplanen för upplösning av nationella självständigheter.

1947 Pariskonferensen
1952 Kol- och stålunionen
1954 Bilderberg
1957 EEC
1970 EG
1992 Mastrichtfördraget
1998 ECB centralbanken
1999 EMU och euro
2007 Lissbonfödraget
2009 EU-president
2011 Grek- & Italinkkrisen blir härdsmältan. Bankskuld blir folkskuld.

– Man säger att de pengar vi satt in i räddningsfonden inte räcker: De måste fördubblas, då kommer vi att tro på er. En del säger att fonden borde tredubblas, då kommer vi verkligen att tro er, säger Angela Merkel.

Tysklands förbundskansler skrädde inte orden då hon återigen tillbakavisade alla propåer om att Eurozonens räddningsmekanismer måste få mer ammunition.

– Men jag frågar mig alltid: Hur länge är det en trovärdig väg att gå. Och hur länge är det trovärdigt. Hur länge dröjer det innan det kommer nya krav.

Merkels eget svar på vad som behöver göras är mer samordning mellan Europas länder, mer samordnade skatter och mer samordnad arbetsrätt. Arbetskraften är ännu inte tillräckligt rörlig mellan Europas länder, sade hon. Allt ett flöde. Ett samhälle och folk i bojor. Ett system. Där människor förvandlas till ett objekt i ett logistiskt system.

– Jag föreställer mig att Europakommissionen blir mer av en regering i framtiden, sade Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Skulden bryter sönder EU från ett samråd till ett monitärt system.

 1. 1971. När  Guldfoten faller för dollarn uppstår valutakaos. Länder skyddar sig med devalveringar
 2. 80-talet. Grekland är i skuldkris. OECD varnar. EG ger frikostiga lån. Mer bränsle på brasan
 3. 1999 EMU. Centralstyrd ränta. PIIGsländer blir skepp utan roder och hamnar i ekonomisk oblans
 4. 2008. Finanskrisen från Wall Street 2008 sätter hela världsekonomin i gungning
 5. Finansorgan spekulerar på obligationer och grekisk finanskrasch
 6. 2011.  Grekisk finanskrasch fullbordas. En härdsmälta för EU
 7. Tillämpning IMF:s SAP-regler. Nedmontering av den sociala välfärden och människovärdet. Ett objekt och kraft i det fria flödet i det monitära systemet.

Senaste toppmötet i Bryssel, dec 2012, lovade man att bankerna inte ska få ta framtida förluster vid skuldnedskrivningar. Krisens nota ska oavkortat gå till skattebetalarna. Bankskuld blir folkskuld. Bankens socialisering. Inga åtgärder är vidtagna för bankers reformering och den spekulativa finanshandel.

Den 21 dec 2011 pytsade ECB ut nästan 500 miljarder euro i nytillverkade pengar i form av lån till bankerna med 1 % ränta. Kan det leda till att skuldkrisen kan bemästras? Kan skuld botas med skuld?

Denna metod är grunden till all skuld genom tiderna. Så har krig och revolutioner finansierats i den moderna världshistorien. 

Bankerna kan sedan låna ut 4-5% ränta till nationer. Pengar som inte finns i verkligheten. Den stora illusionen. Banker tar hem kovan.

Den europeiska centralbanken har nu fyllt sin uppgift att rädda bank- och finansmarknaderna från kollaps genom att förse dem med billiga krediter. Men när ett land som Grekland inte klarar sina betalningar, då krävs också politisk samordning, menar finansmannen George Soros, känd för att spekulera mot valutor som han anser vara felvärderade, lägger nu sig i debatten om Grekland och euron.

Den hårda attityden från Tyskland riskerar enligt George Sorors att kasta in Europa i en ond cirkel, där stenhårda sparkrav leder till kraftigt sjunkande tillväxt. Han liknar det hela vid en bil som får sladd. Så fort de skuldtyngda länderna lyckats häva sladden med hjälp av finansiell disciplin och strukturella reformer, måste de gasa för att undvika deflation. Det räcker inte enbart med reformer, säger George Soros till Di. 

Snart spelar det ingen roll vilka politiker som sitter vid makten, skriver LO-ekonomen Monika Arvidsson i Svd 18/12. Euroområdet går mot en fiskal union. Men det sker till priset av demokratin. Nya regleringar ska se till att ”rätt” politik förs.

http://www.redjustice.net/?p=6336

Världsledare möts nu på ekonomiskt forum i Davos jan 2012 .

Finansmannen George Soros krävde på lördagen en ny internationell mekanism som reglerar finansmarknadernas verksamhet. George Soros är världsmästare i spekulationsaffärer. Han lyckades till exempel på 1990-talet knäcka Sveriges och Storbritanniens växelkurs och tjäna många miljarder på attacken.

Den ungerskfödde USA-miljardären anser att de nuvarande internationella finansinstituten inte klarar kontrollen. Bakom olika analyser döljer sig än mer kontroll. En total kontroll. 

 • George Soros är stark kritiker av hur Europas politiker hanterat krisen inom eurozonen. De har gjort allt för lite och för sent, säger han.
 • – Olyckligtvis vet beslutsfattarna inte hur det finansiella systemet fungerar och de gjorde allting fel, säger George Soros.
 • Det stora hotet är just nu enligt Soros att alltför mycket åtstramning tvingas fram i krisländerna. Det förvärrar i själva verket situationen, säger han.
 • Soros varnar för rövarkapitalism i Ryssland. Staten har överlämnat så mycket makt i dominerande finansgruppers händer.  rubelns stabilitet som värdepappers- och aktiemarknaderna. Soros uppmanade de härskande i Kreml att ändra på det som ändrats och skapa förhållanden som är gynnsamma för utländska investerare.
 • De åtstramningar som Tyskland försöker att tvinga på andra länder leder till att ekonomin pressas samman, priser och löner pressas nedåt och till sist blir det lägre skatteinkomster och då ökar skuldbördan för de euroländer som redan har stora statsskulder
 • Soros talar om tillståndet i USA, där benhårda politiska motsättningar förlamar alla försök att hantera det växande amerikanska budgetunderskottet. Jag står på president Barack Obamas sida i den frågan (ekonomisk rättvisa) , säger han.
 • EU-politikens åtstramning påverkar USA:s, Kinas och övriga världens handel
 • Flera länder i Europa är nu som fattiga länder i tredje världen som tar lån i främmande valuta och sen får svårigheter att betala tillbaka,

Men de närvarande ekonomerna och politikerna från hela världen menade att man i stället ska satsa på de nuvarande institutionerna och göra dem mer flexibla samt skapa ett närmare samarbete med varandra och den privata sektorn.

Enligt Soros skulle finansmarknaderna ha brakat ihop redan om inte Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och Centralbankernas bank – den privatstyrda BIS-banken, som lånade Hitler till krig – hade funnits. Han menar dock att dessa institutioner inte längre klarar sin uppgift.
 

Vi måste gå tillbaka till ritbordet och skissera ett nytt Bretton Woods-avtal, sade Soros.

Han syftade på det avtal som de västallierade ingick i USA alldeles efter andra världskrigets slut 1945 enligt vilket Världsbanken och IMF inrättades och dollarn gjordes till världsvaluta. 

Se tidigare artikel. IMF – finansens och det monetära systemets kommandocentral

Världsbankens chef Sven Sandström sade dock att det redan finns ett omfattande kontrollsystem med internationella organ, och även IMF:s vicechef Stanley Fischer samt Donald Johnston, generalsekreterare i västländernas ekonomiska samarbetsorganisation OECD, instämde i detta.

Det är ett slugt tal. Finansmakten iscensätter spekulationer och finanskriser med arbetslöshet som resultat. De finansierar krig och revolutioner i historien. De skapar överproduktion av sedlar som ger inflation, instabil och kaotisk finansmarknad. Ett krig mot den nationella grunden och självständigheten. Ett krig mot välfärdsstaten och demokratin. 

Finansmakten föreslår nu tack vare detta kaosbringande att ta nästa steg för ett IMF för en världskontroll. En ny världsvaluta den globala privata sektorns frihet. En världsvaluta för att ”förhindra skadlig spekulation”. Hyckleriets hykleri.

Det här inlägget postades i Angela Merkel, Bank och finans, Bilderberg, Breton Woods, Demokrati, Ekonomi, EU, Finanskrisen, Framtid, Grekland, Historia, Island, Liberalism, Makt, Marknadspolitik, Postdemokrati, Spekulation. Bokmärk permalänken.