Bankväldet – den skuldsatta ekonomin och världspolitiken

Terrorn och kriserna finns som politiskt instrument för att förändra stater och regeringars självständiga politik. Fenomenet terrorism har funnits som en extrem höger som har påverkat den historiska scenen lång tid tillbaka.

 

Abraham Lincoln mördades av John Wilkes Booth 1865 som tillhörde terrorgruppen ”Röda handen”.

 

För att finansiera Nordstaternas armé i inbördeskriget 1861, närmade sig Lincoln de europeiska bankerna som kontrollerades genom privata händer. De var intresserade av ett inbördeskrig som skulle splittra den nya fria nationen. Ett enat USA skulle frånta dem en ekonomisk kontroll över USA. Krig skuldsätter nämligen och ingår i att öva kontroll på nationer.

De krävde 24 – 36% ränta. Lincoln vägrade och istället kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862.

 

Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade presidenten $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen. Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget.

 

Denna skuldfria dollar var för staten räntefri som hade gett väldiga besparingar om det hade fortgått.

”Regeringen bör skapa, ge ut och cirkulera all den valuta som behövs för lån och för att uppfylla köpkraften hos regeringen och köpkraften för konsumenterna … Privilegiet att skapa och utfärda pengar är inte bara ett högsta privilegium för regeringen. Det är även regeringens största kreativa möjligheter.

“Genom antagandet av dessa principer, på lång sikt vill vi ha ett enhetligt verkande medium som tillgodoser oss. Skattebetalarna sparar enorma summor genom att räntan tas bort … ” (Abraham Lincoln)

 

Den privata bankvärlden var rasande och förlorade makten att skapa pengar för utlåning. Dessa brittiska finansmän som höll till på City of London var både bankirer och revolutionärer. Inbördeskriget var en revolution. Därför behövde Abraham Lincoln undanröjas. Det skedde.

 

Efter mordet antog kongressen National Bank Act 1863,  där alla pengar i USA som var i omlopp som bestod av skuldfripengar ”greenbacks” från banker genom att de köpte amerikanska statsobligationer i utbyte mot de fria dollar sedlarna. Så blev USA skuldsatt. Efter 1865 hade de nationella bankerna i USA 83 procent av alla sina banktillgångar i utländska privata händer. Denna modell styr världsekonomin

 

Där uppenbaras en makt som verkar över supermakten USA och som påverkar världspolitiken. När välutbildade personer gör karriär till politiska poster, juristämbeten eller in i affärsvärlden finns ett väldigt nätverk av sociala klubbar.

 

Detta är allmänt vedertaget och naturligt. Det ingår i en tradition och har med hela den amerikanska historien att göra. Det finns en stark koppling mellan bankvärlden och denna rekryteringsverksamhet för att få ”de rätta” på rätt plats.

 

Dessa klubbar ingår i ett system som styrs av en hemlig order, Illuminatiorden, där illuminaterna kallar sig för de upplysta. Orden  bildades en gång i Bayern 1776 av finansgeniet Meyer Rothschild, samma år som USA grundades.

Han byggde upp en enorm förmögenhet bl.a med bankirverksamheter runt om i Europa och genom opiumhandel med Kina under 1800-talet, så mäktig att han kan kunde låna ut pengar till krig och revolutioner och därmed styra världen.

 

Droghanteringen blev även en exportvara och vidgad affärsverksamhet. När dessa affärsidkare bygger USA:s järnvägsnät så importerar man beroende kineser som slavar  och sprider därmed drogmissbruket till USA. “Business as usual” kallas denna affärsmetodik.

 

Det är denna modell och filosofi som danat den fria ekonomins utveckling att vägleda världen.

City och London är en stat i staten för detta finansvälde. Likaså är Wall Street en världens finans- och affärsborg.

 

Den amerikanska revolution 1775 och 1783 mot det brittiska imperiet skuldsatte en ny och fattig nation. First Bank of America kom i klorna på Rothschild. Så begynner en historia som påverkar en verkligt fri ekonomi världen.

 

I Sverige omtalas inte detta, men detta är en verklighet som råder och styr amerikanska ämbeten, amerikansk politik och finansmakten. I Sverige omtalar vi endast den politiska aktionen genom partipolitiken. Vi har kritik mot höga bonusar, men bankernas historia okänd.  Historien är väldig.

 

Tryckningen av pundsedeln av Bank of England, kunde generera bankens ägare  en veritabel världsmakt. Världens listigaste svindel 1695. Endast bråkdel av sedelvärdet fanns i guld; runt 10-15% . Resten var luftpengar med ränta! Därför fick det inte finnas nationalstyrda riksbanker i världen. Ekonomin styr.

 

USA:s centralbank Federal Reserve Banks (Fed) är inte en nationell bank utan privatstyrd sedan 1913 efter vad man får kalla för en bankkupp. Huset Rothschild och andra finansjättar på Wall Street är aktieägarna och de tjänar fabulösa summor genom att trycka dollarn som skuldsätter nationen USA.

 

Detta är en dold makt bakom politikens aktioner. Finanskapitalismen har här sina rötter och kopplingar till de multinationella företagen.

 

Dollarn var fram till 1971 baserad delvist på en guldreserv. Nixon upphävde detta efter Vietnamnkriget. Guldreserven var helt enkelt slut, trots att USA hade 80% av alla reserver i sin ägo efter Andra världskriget genom erövrat guld. Men USA blev knäckt av sitt eget banksystem att betala ränta på nya krigsskulder till privata krafter.

 

Dollarn är nu baserad på statsobligationer, som är lån från folket. Genom att basen upphörde begynner på 70-talet valutaspekulationen. Valutorna flyter mot dollarn. De korrupta Fed kan producera pengar som inte finns utan äkta arbete av kapital och tas ur tomma intet. Dollarvärdet rasar och framkallar inflationen. Fed kan skapa en konjunkturuppgång genom att styra räntan. Den kan även skapa motsatsen.

 

Nationen USA äger en fri författning men styrs av sin ultrareaktionära, antireligiösa, politiska och ekonomiska Orden, som en bläckfisk. Den är djupt hemlig och står utanför all offentlighet.

 

President Kennedy. varnade i ett tal om den korrupta makten.

 

Den finns symboliskt avbildad i det amerikanska statsvapnet och 1-dollarsedelns baksida. Huvudparten bland de amerikanska presidenterna tillhör orden. George Washington, Roosevelt, Truman och hela familjen Bush tillhör Orden.

 

Truman syns här i sina regalier om sitt sektiska broderskap. Han förklarar hur amerikanska politik styr världen genom att skapa konflikten, rida på konfliktvågen och förändra genom kaos.

 

Denna extrema högerpolitik bygger på Hegels dialektik. Tes, Antites och Syntes. Två ytterligheter står i konflikt med varandra. Detta leder till syntesen. Extrem höger mot extrem vänster leder till en ny situation och ordning.

 

Kris och krig skapar den nya förändringen och bryter sönder strukturerna. Krisen är motorn att styra världen för makt och pengar. Inte för att lösas utan för att förändra. Krig är lönsamt för supereliten. Finanskriser har ingått i detta. Ekonomins vapen är mäktigare än krig. Genom att styra räntan och skapa spekulation kan uppgång och fall skapas.

 

Andra världskriget gällde Hitler (tes) mot Stalin (antites) och ur detta föddes ett nytt Europa samt Israel (syntes). I den amerikanska Orden finns en gren som heter Förbundet söner, grundat 1847 i New York, som gäller sionismen. Sambandet mellan USA och Israel är därför mycket starkt.

 

När Hitler kom till makten 1933 fick han stöd från västmakter och genom den då nybildade superbanken BIS 1930 i Basel. Tyskland var utblottat av sin enorma krigsskuld från 1919. En video Banking with Hitler skildrar spelet.

 

Hitlers förintelse orsakade miljoner människors död. Dessa aktörer har ingen lojalitet mer än till sig själva. De kan offra sin nation eller sitt folk. Så är även folket i USA nu drabbat. Profiten och makten är det mest övergripande.

 

Vem styr  BIS? Samma som för Federal Reserve Banks och Bank of England, som är huset Rothschild. Affärsmän för de stora företagen deltog i uppbyggnad av krigsindustrin i “profit über alles”. Även Sverige deltog i det fördolda.

 

Kalla kriget gällde öst mot väst. Samma konfliktmodell. En gemensam fiende har alltid gällt.

 

Nu är världens gemensamma fiende världsterrorismen liksom Frankensteins monster. Det lömska är att denna fiende är skapad och finansierad såsom för Hitler.

 

Detta skedde under tiden 1979-1984 i Afghanistan. En politisk fälla lades ut som lockade fram Sovjetinvasionen. Sedan börjar en systematisk uppbyggnad av en terrorverksamhet mot Sovjet. Ett konfliktspel kallat ”The Great Game”.

 

Tre finanskriser har styrt oss. Det som hände i Sverige 1982-1992 genom nyliberalerna, Asienkrisen 1997 och Finanskrisen 2008.

 

Genom detta skedde en ekonomisk omställning för oss och i världen. Sverige tog steg mot högern och steg in i EU.

 

Utländskt näringsliv kom under de multinationella företagens kontroll. Nationell välfärd bantades. Banker kom under kontroll av Fed-eliten. Nytt kapital pumpades in för nya ägare. Man kom över billiga banker och företag genom konkurser.

 

Nordbanken räddades 1992 genom ett räddningspaket med svenska skattemedel. Banken togs över och blev Nordea som ingår i Inter Alpha Group, som kontrolleras av huset Rothschild. Asien blev nu en ny ekonomisk investeringssektor med sina låga löner.

 

Affärsekonomin förskjuts öster ut.

Det här inlägget postades i Abraham Lincoln, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Globalisering, Historia, Kapitalism, Kontrollsamhället, Utrikespolitik. Bokmärk permalänken.