Ideologi, ledarskap och partikultur hos Moderaterna

“Naturligtvis förstår Moderaterna att försäljningen av försvarsmateriel till diktaturer saknar folkligt stöd, annars skulle dess ministrar inte ljuga om den. Men såväl Reinfeldt som Bildt har uttryckt att man vill låta avtalet vara”

Ledarkommentar till den så kallade Saudiaffären, Dagens Nyheter, 8 april 2012.

Moderatpolitik har blivit en affärsverksamhet och affärsverksamheten har blivit den nya svenska politiken.

Att vara en “ny” moderat är enligt Reinfeldt i grunden en fråga om just lyssnande.

“Lyssna är något annat än att prata och tro att alla håller med”, sa Reinfeldt.

Att lyssna betyder att vara beredd att ta in andras synpunkter och att rucka på sina egna fördomar och uppfattningar. De nya Moderaterna satsar kort sagt på att bli Sveriges första uttalade ideologilösa parti. Det är en rationell fortsättning på den första utgåvan av nya Moderaterna som togs fram för att överhuvudtaget kunna vinna val. Reinfeldt resonerar som så att ideologier är till för partipolitiker av den gamla skolan.

 • Widar Andersson i en ledarkommentar till Reinfeldts tal vid Moderaternas stämma i Örebro, Folkbladet, 21 oktober 2011.

“Jag går sida vid sida med folket, vars förtroende jag bär.” 

“Vi har en kraftig sysselsättningsökning och de lägsta arbetslöshetssiffrorna på 15 år. Vi har också en glädjande framväxt av jobb i grupper där det är svårt att lyckas: ungdomar och utrikes födda, säger Fredrik Reinfeldt. Jag är mån om att det kommer fram.

Ekonomin går bra men svenska folket vägrar styvnackat att ge uttryck för någon tacksamhet. Siffrorna i opinionsmätningarna är genuint usla, särskilt med tanke på den goda ekonomiska utvecklingen.” (Detta efter A-kasse- och sjukfärsäkringsreformen).

Fredrik Reinfeldt och hans finansminister tonar fram som kontrollerat svala teknokrater men de är också hårdföra ideologer, inriktade på att efter decennier av socialdemokratisk hegemoni utkräva grundlig borgerlig revansch. För den sakens skull bygger de med framgång en allians ovanifrån. Till den räknas runt två tredjedelar av befolkningen; den sista tredjedelen lämnas utanför: socialt marginaliserade och lågavlönade som utför servicejobben åt ”samhällsbärarna”. Rut-modellens herrskap och tjänstefolk kan stå som symbol för högerns dröm om den lyckliga samhällshierarkin.

De flesta i Sverige har mer pengar än någonsin tidigare. Samtidigt ställs allt fler utanför. Det kallas ”två-tredjedelssamhälle”, när två av tre har det gott ställt på övrigas bekostnad. Nu har det kommit till Sverige. Så kan man bygga en politisk majoritet, det har Fredrik Reinfeldt visat. Men man kan inte bygga ett gott samhälle.

Fredrik Reinfeldt varnar för visioner, men för många är just visioner vad politiken ska och måste handla om. Förvaltning ska lämnas till tjänstemännen, politikens uppgift är att ställa upp visioner för vart samhället ska ta vägen och hur vägen dit ser ut. Ytterligare ett jobbskatteavdrag kan inte vara svaret på allt.

 • Per Pettersson, Sofia Arkestål och Markus Kylberg, Dagens Nyheter, 2 mars 2012.

Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt har valt att inte delta [i Sveriges Radios intervjuserie om riksdagspartiernas ideologier]. Vi har varit i kontakt med Moderaterna flera gånger och de sa att vi kunde ha den här diskussionen med någon av deras riksdagsledamöter. Men det ville inte vi, vi ville prata med partiledarna, så därför blev det ingen intervju med Moderaterna.

 • Louise Epstein, Sveriges Radio, P1, 22 mars 2012. Samtliga partiledare för de övriga riksdagspartierna deltog i dessa intervjuer

Intressant i sammanhanget är statsministerns frånvaro. När så det åttonde mordet på kort tid inträffar, vad gör Fredrik Reinfeldt? Han tronar upphöjd i sitt Rosenbad. Han antar betraktarens kyliga blick och med bister min i tv konstaterar han att

”Malmö själv måste skapa förutsättningar för människor att göra andra livsval än kriminalitet”.

Jaha. Varje annan statsminister skulle efter det senaste mordet direkt ha satt sig på planet till Malmö och visat sitt engagemang. Varje annan statsminister skulle tillkalla en kriskommission, hålla presskonferens om det allvarliga läget och genast fundera på samhällsreformer. Men inte Reinfeldt.

Han som kom till makten på att bekämpa utanförskapet vill nu inte befläckas av ett Malmö där regeringens misslyckande visar sig i den skyhöga ungdomsarbetslösheten, i den ökande fattigdomen, i nedmonteringen av A-kassan och sjukförsäkringen samt i en skola som för länge sedan slutat vara samhällets jämlikhetsmotor. Morden i Malmö har inte bara en förklaring utan bakom finns ett helt band av samhällsfaktorer som med statsministerns språkbruk kan kallas utanförskap. På detta område är regeringsmisslyckandet totalt.

Partikulturen inom Moderaterna präglas av makt och misstänksamhet. Särskilt bråkiga ledamöter möts av öppen utskällning från partiledaren Fredrik Reinfeldt, enligt Pålsson. Hennes bok heter Knapptryckarkompaniet och skildrar Pålssons erfarenheter som riksdagsledamot under två mandatperioder.

 ”Vi ledamöter fungerar mest som statister, som något vackert att visa upp när demokratin behöver ett ansikte”, skriver hon.

Pålsson kom in i riksdagen 2002 och upplevde redan under oppositionsåren att det var lågt i tak i partiet med begränsade möjligheter för enskilda ledamöter att komma till tals och påverka. Men det var ingenting mot hur det blev den andra mandatperioden när Fredrik Reinfeldt blev statsminister.

”Då sänktes ribban ytterligare. Frihetsgraden var noll och utrymmet för egna ställningstaganden obefintligt”, skriver Pålsson.

Hon beskriver ett tillfälle när den moderata riksdagsgruppen försökte hävda sin mening i samband med beslutet om FRA-lagen. Då möttes den av statsministerns ord:

”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan? Som får tycka vad ni vill? Ni är här för att genomföra regeringens politik och inget annat”, hävdar Anne-Marie Pålsson att Fredrik Reinfeldt ska ha sagt.

Anne-Marie Pålsson beskriver hur Reinfeldts ord gjorde henne bedrövad.

”Det jag misstänkt länge och det som många hävdat – att vi bara är ett lydigt transportkompani – fick jag nu svart på vitt på av min egen partiledare.” Hon beskriver hur den tidigare så positiva inställningen till Reinfeldt fick sig en rejäl törn. Många i gruppen gav uttryck för sin besvikelse.

”Det var som om förtrollningen hade brutits, och efter det handlade det bara om att stålsätta sig mot nya maktuttryck från partiledarens sida”, skriver hon.

Statsminister Fredrik Reinfeldt avböjer att kommentera kritiken.

I Anders Pihlblads reportagebok ”Ett ­partis fall och uppgång” uppges Moderaterna ha samlat in drygt 50 miljoner ­anonyma kronor mellan 2004 och 2006.

I boken medger förre partisekreteraren Sven-Otto Littorin att Moderaterna tagit emot anonyma, icke spårbara bidrag.

Men det är inte det egna partiets hemliga finansiering som Arkelsten genom lag vill offentliggöra. Hon vill förbjuda ideella organisationer att ge bidrag till politiska partier och hon vill förbjuda politiska partier att sälja lotter.

Varför? Därför att Socialdemokraterna säljer lotter och därför att LO – helt öppet – skänker pengar till Socialdemokraterna.

När försvarsminister Sten Tolgfors avgick i slutet av mars stod Fredrik Reinfeldt vid hans sida och öste beröm. Men på pressträffen där det meddelades att Sofia Arkelsten lämnar sitt jobb som partisekreterare fick hon inte ens medverka.

 •  Pär Karlsson  Lisa Röstlund, Aftonbladet, den 21 april 2012

SKATTEPOLITIK

Landets vanligaste miljonär är en pensionär. Dina största skattesänkningar går alltså till den grupp i Sverige där vi har flest miljonärer.

 • Fredrik Reinfeldt, i debatt med Mona Sahlin, argumenterar mot oppositionens förslag om skattesänkningar för pensionärer, SVT Aktuellt, 1 september 2010.

De flesta i Sverige har mer pengar än någonsin tidigare. Samtidigt ställs allt fler utanför.Det kallas ”två-tredjedelssamhälle”, när två av tre har det gott ställt på övrigas bekostnad. Nu har det kommit till Sverige. Så kan man bygga en politisk majoritet, det har Fredrik Reinfeldt visat. Men man kan inte bygga ett gott samhälle.

Nu har moderaterna styrt i fyra år, och vi kan se facit. Sanningen är att regeringen Reinfeldts skattesänkningar blivit ännu mer orättvist fördelade än de skattesänkningar som Bo Lundgren förespråkade. De genomförda skattesänkningarna på 100 miljarder kronor har inte bara gått ut över kvaliteten i vård, skola och omsorg, där 25 000 jobb försvunnit. Dessutom har merparten tillfallit de högst avlönade.

Vi lät oberoende Riksdagens Utredningstjänst räkna på såväl Lundgrens som Reinfeldts skattepolitik.

 1. De “gamla” moderaternas politik innebar att den halva av befolkningen som tjänar mest skulle ha fått cirka 72 procent av de föreslagna skattesänkningarna. Den halva av befolkningen som tjänar minst skulle ha fått cirka 28 procent.
 2. Under den här mandatperioden, med de s k “nya” moderaterna, så har den rikaste halvan av befolkningen fått hela 80 procent av skattesänkningarna. Den andra halvan har fått hålla tillgodo med 20 procent.
 • Morgan Johansson i Newsmill, 8 juli 2010

Från 1 januari 2012 ges 25 procents skattereduktion på gåvobeloppet till privatpersoner som skänker pengar till organisationer som godkänts av Skatteverket – unikt i svensk historia, förutom under extraordinära förhållanden vid Andra världskriget då liknande regler tillfälligt infördes. Vadå? Låter väl bra? Mer pengar till Frälsningsarmén, Röda Korset, Diakonia och Svenska Kyrkan!

Ja, å ena sidan, det förtjänar de. Å andra sidan är det förfärande. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg slår ännu en spik i folkhemstankens kista. Redan gör välgörenhetsorganisationer statens arbete.

Från varje landsände strömmar vittnen om hur socialtjänsten numer skickar fattiga till kyrkan eller till annan välgörenhet. […] Det är häpnadsväckande att myndigheterna i välfärdslandet Sverige hänvisar sina medborgare till välgörenhet. Sverige är återigen ett land där svaga medborgare ska förväntas känna tacksamhet om de får vad de har rätt till.

Det är en omodern klasspolitik, det är som att gå till brukspatron med mössan i hand. […] Jag uppmanar ingen att sluta idka välgörenhet. Jag uppmanar makten att se till att det inte behövs. Tiggaren som jag går förbi varje dag ska inte ha pengar från min hand, hon ska ha pengar via min skattsedel. Ett land som inte kan ta hand om sina svaga är ett land som det är synd om. En regering som gör det till affärsidé är otäck.

När Fredrik Reinfeldt tillträdde som moderatledare kritiserade han sin tidigare kollega Bo Lundgren för att hans skattepolitik skulle gynna höginkomsttagarna. I mars 2004 skrev Reinfeldt en artikel på DN Debatt om att låg- och medelinkomsttagarna borde prioriteras. Han kritiserade att den rikaste tiondedelen av svenska folket skulle få 50 procent av alla skattesänkningar, vilket den tidigare moderata politiken skulle ha inneburit. Sedan gjorde Reinfeldt precis tvärtom mot vad han sa. Med hans skattepolitik har i stället den rikaste tiondedelen fått 60 procent av alla skattesänkningar. Och en enda procent av befolkningen – de som verkligen redan är allra rikast – har fått 25 procent av alla skattesänkningar.

SOCIALPOLTIK OCH VÄLFÄRDSPOLITIK

Vad betydde orden när Fredrik Reinfeldt som statsminister i sin regeringsförklaring sa:

”Vi vill att vår vård även i framtiden ska vara solidariskt finansierad genom den skatt vi betalar och fördelas efter behov. Plånboken får aldrig styra rätten till vård.”

Samtidigt hade regeringen systematiskt öppnat upp och stimulerat fram privata lösningar och försäkringslösningar som gjort att just plånboken fått styra möjligheterna till bra vård, och skapat gräddfiler i vårdköerna.

 • Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen: Bokslut Reinfeldt, Stockholm: Ordfront 2010, s. 19.

Regeringen kände till att de nya sjukreglerna skulle skapa problem, men körde över ministern som ville rätta till dem. Det hävdas i en hemlig PM, 2009-12-22, från socialdepartementet .

Den dåvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (M) och hennes departement varnade för att en del av de föreslagna reglerna skulle få orimliga följder. Exempelvis förutsågs problemet med de ”nollklassade”, som blev helt utan ersättning.

 • GP, 30 juni 2011

Om Rädda Barnens rapport

Den är vänstervriden i sina utgångspunkter.

 • Fredrik Reinfeldt i en kommentar till en rapport från Rädda Barnen, enligt vilken barnfattigdomen ökat i Sverige från 2006 till 2009. Svenska Dagbladet, 14 mars 2012

 I en intervju i Moderaternas medlemstidning Medborgaren (3/2010) betonar Anders Borg och Fredrik Reinfeldt vikten av trygghet. Jag blir fortfarande överraskad när jag ser ordet trygghet i deras munnar, det som tidigare var så löjligt. Och deras hantering av sjukförsäkringen, a-kassan, liksom skattesänkningar och privatiseringar brukar inte betecknas som trygghet utan som otrygghet, eller frihet om man så vill.

Är det hederligt att låta orden byta plats så här? Kanske är det inte vad de gör. När de var unga nyliberaler fanns i deras världsbild ingen trygghet alls. Hur liten trygghet de än erbjuder väljarna nu är den ofantlig jämfört med då. I deras personliga politiska tänkande har inriktningen på trygghet helt enkelt blivit kolossal.

I intervjun förklarar statsministern:

”Moderaterna kommer att spela oerhört stor roll för alliansens förmåga att bli omvald och det bygger mycket på vår kraft att fortsätta markera vår förnyelse.”

Att markera förnyelse är något annat än att förnya. Det låter faktiskt precis som att man ska finslipa förändringen av språket. Det mest väsentliga begreppet att skärskåda i den nya betoningen är ”välfärdens kärna”.

Genom att framhålla att den ska värnas verkar det som om moderaterna blivit ett välfärdsparti. Det är en lingvistisk villa. Vad de säger med begreppet är inte att de satsar på välfärden. De säger att det räcker med kärnan. Detta skiljer sig inte från gamla moderaters strävan.

Men de presenterade otaktiskt saken som att stora delar av den allmänna välfärden skulle tas ifrån medborgarna, vilket var korrekt. Reinfeldt får samma sak att framstå som om medborgarna ska få något, en kärna. Det är inte lögn, inte oärligt. Det är motståndarnas sak att genomskåda det.

Den svenska a-kassan har under de senaste åren gått från OECD-toppen till OECD botten. I dag är den inledande ersättningsnivån för medelklassen sämre än i USA! Sedan alliansens a-kasseslakt 2006 har den svenska a-kassan försämrats snabbare än i något annat OECD-land. Hårdare kvalifikationskrav, kraftigt höjd avgift och lägre ersättning är bara en liten del av alliansens försämringar av a-kassan.

Fredrik Reinfeldt om sjukförsäkringen och politik för alla

– Vi kan inte ha stora grupper av arbetsföra människor som vi skattefinansierar ersättning för. Det tynger de offentliga finanserna och deras arbetsförmåga används inte. Det gör att vi inte får in resurser och då klarar vi inte våra välfärdsambitioner.

 Vi tror på jämlikhet och rättvisa och har rejäla skyddsnät…,

Fakta. Våra socialförsäkringar genererar miljardvinster till statskassan varje år.  Senaste prognosen; 89 miljarder plus under perioden 2010-2014 (varav sjukförsäkringen +63 miljarder). A-kassan har under flera år skapat stora mångmiljardbelopp till staten. För att ta ett par exempel; 2007 var överskottet 28 miljarder , 2010 drygt 23 miljarder.

Socialförsäkringarna och a-kassan “tynger” inte de offentliga finanserna. Övervinsterna i dessa system har istället betalat för skattesänkningarna.

Fredrik Reinfeldt i “Det sovande follet”

Den offentliga sektorn är en omöjlig konstruktion om det reses krav på effektivitet. Antingen blir det dyra ineffektiva monopol eller också blir den offentliga sektorn en aktör på fungerande marknader. Inget av detta är en utveckling som bör uppmuntras.

Men istället för att bygga bostäder vill den borgerliga regeringen förenkla uthyrningen av bostadsrätter i andra hand och göra det mer ekonomiskt lönsamt. Enligt regeringens förslag ska andrahandshyresgästen också betala ägarens räntekostnader. Förslaget kommer inte på något sätt att förbättra situationen för de som i dag saknar en bostad. Däremot kommer det att gynna de grupper som den borgerliga alliansen värnar om. Välbärgade personer kommer att investera i en eller flera bostadsrätter som de sedan kan hyra ut med god förtjänst.

Det ska också bli fritt fram att ta ut ockerhyror för hyreslägenheter, eftersom regeringen tänker avskaffa möjligheten att retroaktivt pröva hyran i hyresnämnden – något som hittills hjälpt en del hyresgäster att få rätt mot orimligt höga andrahandshyror.

Ann Marie Engel,  ledamot koncernstyrelsen Stockholms stadshus Ab, Svd, 18 april 2012

Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, Reinfeldt TT 15/5 2011

Faktakoll: Rött ljus för Reinfeldt

Statsminister Fredrik Reinfeldt får rött ljus av SvD:s faktakoll för sitt uttalande om ”etniska svenskar”.

Det var i samband med besöket på Växjöbagarna i måndags som Reinfeldt uttalade sig om låg arbetslöshet bland ”etniska svenskar mitt i livet”.

15 maj 2012 kl 21:24, uppdaterad: 15 maj 2012 kl 23:32

Påstående:

Under ett arbetsplatsbesök hos Växjöbagarn reagerade Fredrik Reinfeldt i en intervju med nyhetsbyrån TT 15/5 2012 på att Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven talar om massarbetslöshet.

Fel, tyckte statsministern, och försökte nyansera frågan:

– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.

Faktakollen granskar:

Faktakollens uppgift är att granska huruvida statsminister Fredrik Reinfeldt hade rätt i sitt uttalande.

Går det att tala om ”etnisk svenskhet”?

Statistiska centralbyrån (SCB) är den myndighet i Sverige som producerar statistik över arbetslösheten. Generaldirektör Stefan Lundgren konstaterar att SCB inte använder sig av begreppet etnicitet.

– Vi har uppgifter om var människor är födda, i vilket land man är född, och medborgarskap. Men vi har inga uppgifter om etnicitet och det är inte något vi presenterar i statistik, säger han till SvD.

VISION

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjör-skonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre- fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.” 

 • Anders Borg skriver sin bok ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992. Då var han en ung rådgivare åt den dåvarande Bildtregeringen.

”Det finns de som ropar på visioner. Jag vill varna för det. Några säger stor vision, men glömmer att notan går på 100 miljarder för skattebetalarna”.

 •  Fredrik Reinfeldt på Moderaternas årsstämma i nov 2011

ARBETSLÖSHETEN

Varje steg för fler jobb är ett viktigt steg. Alla jobb behövs på vägen mot full sysselsättning. Nästa år sänks restaurang- och cateringmomsen. Det skapar jobb och stimulerar till företagande.

 • Fredrik Reinfeldt om varför regeringen satsar en stor del av reformutrymmet på att sänka krogmomsen. Regeringsförklaringen, 15 september 2011.

Arbetslinjen har misslyckats. Hårdare krav på sjuka och arbetslösa gjorde inte folk anställda och friska. Arbetslösheten är sju procent, socialbidragen har ökat, antalet unga förtidspensionärer har exploderat och Fas 3 sysselsätter i dag fler personer än Volvo i Sverige. […] Enligt OECD är Sverige ett av de länder där ojämlikheten vuxit som allra mest under 2000-talet. Det är en direkt effekt av regeringens politik. Och inte vad alla de som röstade på de nya Moderaterna i tron att de hade förändrats i grunden, trodde att de skulle få. Allt detta borde ge statsministern en rejäl huvudvärk.

UTRIKESPOLTIK

Jag sitter framför ”Skavlan” och hör något förvånande. En av gästerna, Carl Bildt, säger något som inte går att tolka på annat sätt än att det är en myt att företaget Lundin Petroleum verkat i Etiopien. Den mytbildningen har i så fall företaget självt deltagit i, för på hemsidan har det vid upprepade tillfällen publicerat uppgifter om verksamheten, som till exempel dokumentet ”Exploration – 2007 and beyond”, där det står om blocken 2 och 6 i Ogaden, som råkar vara just den region som journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson besökte när de fängslades…

… Utrikesministern säger också att han inte gjort affärer i Etiopien. Men han var i alla fall med i styrelsen när företaget förhandlade om kontraktet. Om han inte reserverade sig mot beslutet att satsa på Etiopien var han alltså med om den etiopiska affären även om han avgick ur styrelsen strax innan kontraktet undertecknades. Beslutet att satsa togs med Carl Bildt som styrelsemedlem. Det var om detta Skavlans frågor handlade. Men utrikesministern lyckades vrida bort frågan och ludda till språket, så att fel blir rätt och rätt blir fel, utan att omgivningen riktigt märkte vad som skedde.

 • Kerstin Lundell, författare till boken ”Affärer i blod och olja. Lundin Petroleum i Afrika” (2010), i Dagens Nyheter, 11 oktober 2011.

Jag har svårt att förstå hur frågorna hänger ihop.

 • Fredrik Reinfeldt, Svenska Dagbladet 20 oktober 2011, i sitt svar på frågan om det är besvärande att hans utrikesminister kritiseras för att eventuellt vara jävig i frågan om de fängslade svenska journalisterna på grund av Carl Bildts engagemang i det bolag som journalisterna åkte till Etiopien för att granska.

CARL BILDT

Det är inte så att världen saknar pansarvärnsrobotar. Hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället?

 •  Carl Bildt motiverar varför Sverige säljer vapen till Saudiarabien. Dagens Nyheter, 4 april 2012.

Jag har alltid varit rätt skeptisk mot sanktioner.

 • Carl Bildt i sitt svar på Tomas Rambergs fråga: ”Står du fast vid den ståndpunkt Moderaterna hade då [1985] att det var fel att bojkotta Sydafrika och apartheid-regimen där?”, Ekots lördagsintervju, 26 november 2011.

”Det handlar inte om stödja den ena eller andra”

 • Carl Bildt om Libyen febr 2011

”Europa kan ta sitt ansvar (och dela bördorna med USA). Att Europa kan leverera och kan vara en verklig partner för USA. Det är vad som händer nu i det globala uppdraget i Afghanistan. Det är viktigt att Amerika erkänner sina partners i denna kritiska tid.”

 • Carl Bildts meddelande i Washington Post den 8 januari 2010 tillsammans med Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen

Jag ser ingen annan historisk möjlighet att säkra fred och frihet än att successivt bygga en federation av nationalstater mellan Ryssland och Atlanten, Ishavet och Medelhavet.

 • DN Debatt 19/8 2003

“Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst.”

 • Vid utrikesnämndens möte den 20 maj 1983 gick Palme till angrepp på ledamoten i kommissionen Carl Bildt (m) som rest till USA i april och där diskuterat den svenska säkerhetspolitiken med bland andra företrädare för CIA.
 • Carl Bild hävdar att ubåten är från Sovjet utan att bevis finns. Det visar sig att ubåten kom från USA i en militärtaktisk och politisk aktivitet mot Sverige

Det är för mycket Carl Bildt i partiet. Ett parti som skall vara stort måste ha flera olika företrädare. Det finns i andra partier och det måste finnas i moderaterna också.
Jag är nog den ende inom partiet som vågar säga att Carl Bildt på ett sätt är ett problem. Hans dominans tar ibland över. Det kommer alltid en stund då man måste ha olika profiler att arbeta med.

 •  Fredrik Reinfeldt, om Carl Bildt, under sin tid som MUF-ordförande. Källa: Hedin, Oscar, Utmanaren, Sveriges Television, 2006.

DET SOVANDE FOLKET 1993.

REINFELDT SAMHÄLLSANALYS EFTER FINANSKRASCHEN 1992.

”Blott 28 år gammal dog han […] i vad som snart skulle komma att kallas 2000-talets farligaste och dödligaste epidemi. Fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller AIDS. Han dog välfärdsdöden.” (sid. 12) 

För sovhjärnorna fanns inget meningsfullt, inga utmaningar och ingen nyfikenhet. De var trygga och omhändertagna, det var huvudsaken. sid 35.

”Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.” (sid 52)

”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” (sid. 52).

”Till detta kommer marknadsekonomin i den stora världen, som det överlägsna ekonomiska system vilket förmår utnyttja knappa resurser på bästa sätt och ger största möjliga medborgerliga påverkansmöjlighet. Det skapar tillsammans det Allsidighetens samhälle som gett det moderata handlingsprogrammet sitt namn (sid 49).

”Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion.” (sid. 111).

”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” (sid. 112).


Det här inlägget postades i Allianspoltik, Anders Borg, Arbete, Arbetslöshet, Barnfattigdom, Carl Bildt, Demokrati, Ekonomi, Fattigdom, Försäkringskassan, Framtid, Fredrik Reinfeldt, Investeringspolitik, Ledarskap, Makt, Myter, Orättvisa, Pensioner, Riskkapitalbolag, Samhällsvision, Sjukskrivningar, Skatt, Sociala strukturer, Solidaritet, Utikespolitik, Välfärd, Värderingar, Vision. Bokmärk permalänken.