Casino-bankernas återkomst. Spelet med folkets pengar.

Affärsbanker som spekulatörer. Banksystemet består av komplexa nätverk med affärsbanker och investmentbanker i samverkan. Kriserna kom genom en väldig spekulation på äkta och falska värdepapper. En stor bank kan idag knäcka en hel nation. Europapolitiken är hårt kritiserad. Spanien är Europas största arbetslöshet. Borg och högern sprider myter om ond välfärd, nationer som lever över tillgångar och att folk är lata. Bankernas del i kris är ofantlig och förljugen.

Anders Borg omhudlar kamrerekonomi och är inget annat än en “krämare-ekonomi” i linje med IMF:s strypsnara. En bromskloss i 6 års tid. Bankernas medverkan mörkas. Det är upprörande att se Borgs negligering. Svenska hushållsskulder är rekordhöga år 2010

 • 39,8% i statsskuld
 • övrig skuld 266 %
 • totalt 305 %
Lån för bostadsrätter ökar med 121 %. Sedan 2006 har den totala bolåneskulden ökat med 72 procent, enligt ny statistik från UC. Storbanker skördar miljardvinster.

Europas finanspolitik kritiseras hårt utifrån att den saknar en sannfärdig moral och där nationer ska beskäras och transformeras till en marknadsanpassad demokrati. 

IMF:s SAP-program och europakt spärrar av en självständig inhemsk utveckling för att ersättas av en transnationell överstatlighet. Vart för folkvalda sina nationer?

Börskraschen 1929 och 2008 består av samma aktörer på Wall Street. De är nationella avrättare för att sedan bli rådgivare och uppköpare.

De skördade enorma vinster när en hel värld gungade i skuld. Upp reses argument att det demokratiska samhället har spelat ut sin roll.

Folk är slösaktiga och lata i revisionen. Fruktansvärda förenklingar och myters sprids för att genomföra en nyliberal ideologi. Vi såg hur Hedgefonder hårdspekulerade. Vi vet hur Goldman Sachs fifflade med Greklands statsskuld och hur EU öste in pengar i Grekland under 30 års tid tills det brast fullständigt.

EU-projektet har pågått sedan 1947 i 65 år (!) med hela eliten och detta är resultatet.

Det kan jämföras med Marshallplanen som tog 10 min att förklara. Planen var i drift i fyra år med början i april 1948. Ett nytt Europa byggdes ur ruinerna.

EU är till sitt innehåll och syfte fullständigt obegripligt. Inga demokratiska processer finns mer än på ytan. Allt delades upp i en rad fördrag som ingen kunde förstå i dess byråkratiska utformning. Hur har våra folkvalda skött detta??? Idag talar man om nationell upplösning för att bilda Unionen. En skuldsocialism råder i Grekland och Spanien. Folken ska betala banknotor.

Allt skildrar nu Casino-bankerna återkomst.

Glass-Steagall-Lagen upphävdes av president Clinton 1999, som många anser skapade världskrisen 2008. Denna lag delade upp affärsbanker från investmentbanker som blev lösning på den stora depressionen på 30-talet samt att man genomförde en rad stora investering i infrastruktur, industri och jordbruk.

Sammalunda gjorde Sverige i “kohandeln” mellan Socialdemokrater och Bondeförbundet, som grundlade den svenska modell.  Idag är krislösning åtstramning. Ett huvudlöst tänkande.

Affärsbankens uppgift att ge  kortsiktiga lån för att stödja produktion och handel. Investmentbolag är en långsiktig förvaltning av kapital. Spekulationsekonomin är en stöld från framtiden.

Att driva “casionobanker” är en form av bankaffär som innebär att en affärsbank bedriver otillbörligt spekulativa eller en riskfyllda finansiell verksamhet med syfte att uppnå mycket höga vinster på folkets bekostnad. En svindel.

Alla sparar sina pengar i banker eller har lån i banker. De blir vinnare eller förlorare i ett stort casinospel. Förlorarna förlorar mer än vinnarna vinner. Banken blir garanterat vinnaren genom våra skattemedel. Mängd pengar i insats ökar. Skulderna växer  i ett stigande tempo.

Banker spekulerar i olika formera av värdepapper, lån, obligationer eller tar försäkringar i Hedgefonder i en handel om risker. Man säljer grekiska statsobligationer till ett lägre pris i tron på en grekisk kollaps.

Hegdefonder fabulera om vinster trots förlust. Ett pyramidspel. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv.

För att systemet skall fungera krävs att det hela tiden kommer nya och ännu fler insättare. Vid en given tidpunkt brukar därför initiativtagaren hoppa av med det som finns i kassan. Det ekonomiska kedjebrevet har nått vägs ände.

Storbanker som Santander, RBS, HSBC och BNP Paribas har placerat kunders tillgångar hos Bernard Madoff. Spaniens Santander anförtrodde Madoff 2,3 miljarder euro, närmare 25 miljarder kronor.

Amerikanska hedgefonder står för ännu större belopp. Fairfield Greenwich Group skall ha slussat över halva sitt kapital – eller 7,5 miljarder dollar, cirka 60 miljarder kronor – till Madoff. Bernard Madoffs pyramidspel kollapsade 2008 visar att placerare och myndigheter har noll koll.

Det var inte de amerikanska myndigheterna med SEC i täten – SEC är en motsvarighet till Finansinspektionen – som av egen maskin avslöjade Bernard Madoffs häpnadsväckande bedrägeri, avslöjar Svd 2008.

Istället var det Madoffs två söner som gick till polisen sedan pappan hade berättat för dem att spelet var slut och att verksamheten egentligen var en enda stor lögn. När placerare ville ta ut miljarder kunde skenet inte längre upprätthållas.

Sönerna arbetade själva inom företaget, men inte inom en del som hölls avskild från övriga. Det var denna som på ytan framgångsrikt placerade pengar för hedgefonder och besuttna främst från New York och Florida men även från andra delar av världen.

I finanskrisen blev de till hämningslösa skuldenheter. Om en storbank går i konkurs kan en hel nation dras med.

Vi ser hur internationella företag tar över Greklands framtid. Vi ser hur Sverige säljs ut under groteska och odemokratiska former villkor. Allt hör ihop.

I England väcks en frågan om de stora bankerna, som anklagas för casinospel som spekulerar med folkets pengar. Krisen 2008 orsakade att banker som fick räddas med folkets pengar.

Förslag går ut på att krympa bankerna till mindre delar och skilja ut affärsbank från investmentbankerna (casino-bankerna). Ingen enhet får så stor att en krasch kan fälla en nation

DE 4 STORBANKERNA I SVERIGE är 4 GÅNGER STÖRRE ÄN HELA DEN SVENSKA EKONOMIN OCH ALLT SOM HÄR PRODUCERAS.

Dessa banker drev ett farligt spel i fastighetsaffärer i Baltikum 2008, som kunde ha knäckt Sverige. Anders Borg vill inte dela upp bankerna.

Nordbanken föll 1992 i bankrisen. Banken blev sedan räddad genom skattebetalare och blev jätten Nordea i Norden som ingår i banknätet Inter-Alpha Group vill med Nordea bl.a. ta kontroll över gruvmarknaden och fastigheter. Bakom finns en bankallians som Inter Alpha Group:

Inter-Alpha Group  bildades 1971 som grundades av Lord Jacob Rothschild, när guldfoten för dollarn försvann. Inter-Alpha är en grupp banker, ett anglo-venetianskt oligarkiskat imperium. som identifieras som ett nätverk av oligarkiska finansiella intressen runt Banco Santander / Royal Bank of Scotland. Banco Santander var en Rothschild-bank från dess början år 1857. En an de sex grundarna är son till en Rothschild-agent i staden Santander. Desaa två är djupt inflätade i eurokrisen och styr bankutvecklingen i ingår stora banker i 

 • Italien
 •  Frankrike
 • Tyskland
 • Nederländerna
 • Belgien
 • Skandinavien
 • Grekland
 • Irland
 • Portugal.

De har styrt bankutvecklingen i Europa. En annan mäktig institution är Barclay.  Euro är en kraftmätning mot dollarn som världsvaluta.

Härifrån kom valutkriget och spekulationen under 70-talet som leder till valutaormen och sedan euron. Miljardären George Soros var här en agent i valutakriget både mot England och Sverige. Han fällde kronan och blev paradoxalt nog en hjälte. 

Liknande metoder finns i Spanien att röva genom att skapa obestånd. Som ett resultat av Banci Santander kunnat suga blodet ur alla och alla lönsamma tillgångar i banksystemet kan erövra genom fusioner och förvärv till billig penning

.

Tack vare krisen 2008 från USA  kunde  “bankalliansen”säga att de gå under” utan EU:s ekonomiska räddningspaket på 750 miljarder euro. Räddningspaketet gynnar banker såsom de i Inter-Alpha-gruppen, men att paketet samtidigt stöpa om Europa att bli en kassako och föra folk till träldom i en skuldsocialism

Grekerna har utmålats som syndabockar för eurokrisen men ”de riktiga skurkarna är spekulanterna, hedgefonderna i skatteparadisen och deras beskyddare i den brittiskstyrda Inter-Alpha-gruppen”. 

Med dessa operationer rör vill de röra sig mot avskaffandet av den nationella suveräniteten, att bygga ett gränslöst europeiskt finansiellt system. I snabb följd kom utvecklingen av euroobligationer och Euro-marknaderna Dessa banker var syndikat eller joint ventures-huvudsakligen baserad i London-länkning brittiska banker med banker baserade i Europa, Asien och Amerika. 

Inter-Alpha-gruppen har spelat en avgörande roll i förstörelsen av den industriella basen i USA, och den därpå följande omvandlingen av vår ekonomi till en jätte, och hopplöst bankrutt system som fungerat som ett kasino.

EU, M och Borg anstränger i sig att hålla bankfrågan från sig. Denna åtgärd med bankreformen var lösning på den stora depressionen på 30-talet.

Glass-Steagall Act upphävdes 1999 av president Clinton, som många anser var början och som skapade krisen 2008. En affärsbank fick tidigare endast ha 10 % vinst på sina värdepapper. Deras uppgift var att endast upprätthålla och finansiera utvecklingen av produktion och handel. De skulle då aldrig kunna spekulera på företag eller t.o.m på nationer. Det är så märkligt att detta har fått gälla.

Anders Borg vill att banker ska ha en buffert, en högre kapitaltäckningsgrad mot krascher. Pengar måste tas från folket. Folket blir mjölkkor. Bankväldet är ett hot mot folkrätten.

De fem största bankerna i USA har tillgångar värda 56 procent av BNP. För fem år sedan 2008 när kraschen kom var motsvarande siffra 45 procent. Kvintetten ägde då tillgångar på 6 000 miljarder dollar, vilket kan ställas mot BNP på 13 400 miljarder dollar.

JP Morgan Chase som har tillgångar värda 2300 miljarder dollar – den högsta noteringen av de fem storbankerna. Relativt sett till BNP-utvecklingen har bankerna dessutom blivit nästan dubbelt så stora på blott tio års tid, uppger Bloomberg. Bankerna bara blivit större sedan krisen, vilket gör att de lättare kan motstå just krav och åtgärder från myndigheterna.

Stresstestet tittade på hur bankerna kommer att klara sig om

 • arbetslösheten stiger till 13 procent
 • bostadspriserna faller med 21 procent
 • aktiemarknaden rasar med 50 procent.

För att få godkänt krävdes att man hade en kapitaltäckningsgrad på minst 5 procent även efter utdelningar och återköp. Storbanker skyr inskränkningar och följande samlade sig till en protest mot kraven

 • Lloyd Blankfein, vd på Goldman Sachs,
 • Jamie Dimon, vd på JP Morgan Chase
 • Brian Moynihan, vd på Bank of America,
 • James Gorman, vd på Morgan Stanley

Allt som gensvar till det senaste stresstestet, på vilket Wall Street har ansetts har lite för höga krav. Bankirerna skrev

”Enligt oss är den attityd som grundar sig på att ”too big” eller ”big is bad” är ett koncept som inte bara står i rak motsats till kongressens vilja. Dessutom vilseleder det och skadar ett starkt och välmående banksystem.

Bank of America anses vara en av de aktörer som står sämst rustade för framtiden. Även kring Goldman Sachs finns stora orosmoln. Bankerna är den stora olösta och framtidsfarliga frågan. Barack Obama har en klar åsikt som blev Volcker-regeln 2010

Aldrig någonsin mer ska de amerikanska skattebetalarna hållas som gisslan av banker som är för stora för att falla.

Det var den 21 juli 2010 kom en bakreform som omsluter just Volcker-regeln och vars huvudsyfte är att garantera att USA:s ekonomi aldrig ska trasas sönder och samman igen för att rädda krisande företag – avkrävs nu därför bankerna krisplaner för hur de kan minska sina tillgångar och exponeringar utan att för den skull kasta upp hela finanssystemet i luften.

Europakten speglar inte detta synsätt utan sätter press på folket. EU-historien med Grekland och EMU-länder visar snarare en uppmuntran till en nationell skuldsättning.

EMU:s centralstyrning gjorde PIIGS länder finansiellt manöverodugliga. Spanien hade i flera år en god ekonomi fram till 2007 När finanskrisen kommer så finns inga marginaler kvar.

EMU:s låga ränta skapade en inflation och bobubbla. Arbetslösheten är nu uppe i 25 %. Spanien tvingades till att privatisera sina banker. EMU som ekonomisk styrmedel blev för Spanien fatal.

Senaste toppmötet i Bryssel, dec 2012, lovade man att bankerna inte ska få ta framtida förluster vid skuldnedskrivningar. Krisens nota ska oavkortat gå till skattebetalarna. Bankskuld blir folkskuld. Bankens socialisering. Inga åtgärder är vidtagna för bankers reformering och den spekulativa finanshandeln. 

Varifrån kommer denna finansfilosofi? Här finns ingen bankreformering! Denna väg tillhör tydligen Inter-Alfa-gruppen. Därför kommer kritiken från USA på finanspolitiken inom EU-länderna som kan sprida en repression. De efterlyser t.o.m. keynaismen som en utvecklingsväg. En socialdemokratisk väg. Den som Anders Borg är motståndare till.

EU ställer sig på bankernas sida över folket. En paradoxal förändring. Vad kallas detta system? EU talar om det monetäras systemet. Bankernas revolution att förtrycka folkets välstånd??? Varför dominerar Tyskland ännu en gång? Bankhistorien har faktiskt sina rötter i Ingolstadt i Bayern.

Bilden nedan visar hypoteksinstitutet Notherns Rocks i England, som började storspekulera med sparkundernas medel, som startade finanskrisen i England 2007. Bakom allt finns de superstora bankerna som Barclay som tar över konkursbon för en billig summa.

Rothschild Barclays PLC Bank i London var också den bank som tog över Lehman Brothers efter kraschen på Wall Street 2008.  Barclays förgrening är stor och kontrollera bl.a Englands fotboll Premier League. Hela fotbollen är en stor- business.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Ägarskap, Anders Borg, Bank och finans, Bank- och finanskriser, Casino-banker, Ekonomi, EU, Finanskrisen, Framtid, Grekland, IMF, Kapitalism, Makt, Okategoriserade, Privatisering, Spekulation, Vinst. Bokmärk permalänken.