Den flerdimensionella ekonomin. Det massproducerande eller det mångfaldiga samhället.

Marknadsekonomin bygger på tillgång och efterfrågan som visar att viktiga band förlorats.  Det finns såväl sociala lagar som naturlagar som styr men ersätts av marknadens lagar, villket skapar  de ohållbara frågorna.

Figuren visar.

 1.  Naturen ger föda och naturresurser i sol, vind,vatten djur, växtlighet, mark, hav och mineraler,
 2. Mänsklig försörjning och livsuppehälle
 3. Samhällebygget och välfärd

Begreppet om marknadens mekanik tillkom under 1700-talet under den industriella revolutionen, som nu styr en hel civilisation. Den har skapat välstånd men också kriser. Många pristagare till Nobels minne är marknadsekonomer sedan 1968, då priset instiftades av Riksbanken som en inte nationell ledstjärna istället för keynaismen.

Ekonomins ursprung tillhör helt hållet naturen och omfattar hela jorden med dess folk. “Ekonomi” betyder “huset med dess lagar”.

Ekonomi innehåller  5 olika områden 

 1. naturprocesser genom ekologin
 2. människan som kreatör att utveckla resurser, föda och produkter mmm
 3. samhällets sociala funktion för samverkan i samhällsbygget, omsorg, utbildning, forskning, kultur, kommunikation och rättvisa
 4. samhällets ekonomiska kretslopp med skatter att utveckla, fördela, prioritera och planera framtida samhälles resurser
 5. det samhällsfinansiella processen med centralbank, rätten att skapa pengar och sätt ränta i självständighet
 6. näringslivet för försörjning och utveckling av produkter och tjänster

Alla ekonomiska  handlingar har etiska effekter och yttrar sig på alla dessa områden.

Åtstramningens effekter visar sig på det sociala området i arbets-öshet, klyftor, fattigdom eller t.o.m i våld. Samhällsklimatet kallnar. En klick  dominerar som gör vinst med spekulation. Det långsiktiga effekterna når ut i miljön och klimatrubbningar. Den ekonomiska frågan kan inte stanna vid mer i plånboken eller högre BNP. Den marknadsekonomiska modellen är alltför begränsad.

Den sociala lagarna bestämmer ordningen och relationerna mellan människor och till vår omgivning. De förklarar alla samband i samhällsbygget och hur det ska fungera..

Regeringen skall ombesörja för befolkningen vad den behöver och vad den inte kan åstadkomma själv eller, lämnad ensam, inte kan åstadkomma lika bra. Allt det som människorna själva kan göra skall regeringen inte blanda sig i.

Dessa radikala ord uttalade Abraham Lincoln och ingår i deklaration från 1854.  En sådan uttalande hade 2012 hade varit en revolt mot Alliansens samhällssyn, där välstånd och samhällsansvar håller på att minimeras.

Det liberala upproret gäller solidaritetstanken. Tjänandet gäller inte gemenskapen. Tjänandet gäller marknaden.

Det rationella tar överhanden och samhället organiseras för en marknadsanpassning. Vi ser  hur varuflöden koncentreras för stordriften. Vi ser tjänstearbete och förvaltning följer samma väg. Masslogiken gäller.

Genom EU sker en strukturomvandlingen av produktion och distribution i en exportorienterad ekonomi kontrollerad av storföretagen.

Sverige hade tidigare under VK II och senare  en mycket hög självförsörjningsgrad. Livsmedelsbranschen är nu internationaliserad och mycket annat.

En omfattande industrialisering och centralisering har skett sedan för en storskalighet drift, där t.o.m potatis kan transporteras från Belgien till  Sverige eller äpplen som Golden Delicious som kommer från Spanien för det fria varuflödet.

”Klimatsmarta” kostråd stoppas av EU. Sverige ska inte främja en marknadsföring  av närproducerad föda på bekostnad av andra varors konkurrens från andra länder. Allt ska fjärrtransporteras och massproduceras från centrala anläggningar. Det gynnar de fria marknadskrafterna och finansägarna. Den inhemska ekonomiska utvecklingen och hållbart ansvar hämmas. Ekonomi växer på plats flyter inte omkring.

Allt blir exportinriktad med långa avstånd, som gynnar storföretagen. Samtidigt ska vi lösa energifrågan och utsläppen. Detta avslöjar en orimlig ekonomi. PIIGS-länderna sätts dessutom på svältkost och arbetslöshet.

En fragmenterad ekonomi. drivs fram. Regionala nedläggningar föder arbetslöshet

Europeiska kommissionen vill låta trafikanterna betala för utsläppen, buller och andra skador de orsakar som en del av förslagen är ett utkast till vitbok om transporter av EurActiv. Problem skapas som betalas av folket.

Ekonomen Paul Krugman har betonat faran med geografisk koncentration av rikedom och talar istället om en mångfald och variation som den nya ekonomins och den internationella handelns motor istället för storskalighetens filosofi som

 • standardiserar produkter och arbeten
 • byråkratiserar samhället
 • utmattar med de magra organisationerna
 • hämmar hållbara miljölösningar
 • köper upp en livsmedelsindustri i en centralisering osm  alstrar fjärrtransporter
 • ökar CO2 och  transportkostnader om produktionen förläggs till ett fåtal länder
 • skapar en masslogik och specialiseringi inom länder till en centralproduktion av ett fåtal märken istället för en unik mångfaldig produktion, kortare transportavstånd och mer självsförsörjnng

Geografisk mångfald och variation skulle kunna förverkligas genom informationssamhällets möjligheter. Fysisk transport av varor skulle kunna delvist ersättas av kunskapsöverföring av information för en mångfaldig produktion utifrån stödjande principer – ett tjänstesamhälle som tjänar befolkningen. Det internationella samhället stöder här det lokala samhällets utveckling.  Det omvända till marknadens unionstanken.

EU skulle därför  istället stödja lokal och regional utveckling som den verkliga subsidiaritetsprincipen istället det toppstyrda. Ett sådant fredsinternationellt samhälle skulle stoppa flyktingströmmarna där frihet och ekonomi finns där människor bor. Fred och frihet hör ihop.

Monokulturer förstör den biologiska mångfalden. Urskogen blir mindre och mindre. Förlusten av växt- och djurarter hotar ekosystemets balans och framtid. Sverige är med liberaliseringen inte längre i täten att driva miljöfrågan. Även detta tycks bli ett särintresse.

På samma sätt verkar  den ekonomiska monokulturen förstörande på samhället.  EU är ett omodernt och storskaligt projekt. Byggt på felaktiga ekonomiska, ekologiska och sociala principer. Dessa liberala tänkare suboptimerar fria flöden av pengar och kapital i en vinstmaximering. Människor förminskas till flöden av arbetskraft.

Det här inlägget postades i Arbete, Ekonomi, EU, Miljöpolitik, Okategoriserade, Samhälle, Självständighet, Solidaritet, Spekulation, Strategisk utveckling, Värderingar. Bokmärk permalänken.