Så skapas en finanskris. Naturliga eller skapade brister på marknaden alstar spekulation.

Skapar bankernas jakt på högre vinster en ny finanskris, frågar sig en nyligen publicerad forskarrapport? En finanskris uppstår när 
lånade pengar flödat ur bankerna pga att räntan stigit och värdet på 
låntagarnas fastigheter sjunkit. En värdeminskning med tillhörande förluster … blir kännbara för ett helt land. 

Forskare i Tysland har sammanställt en rapporten “The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics”  som säger bl.a.

“Nationalekonomerna har misslyckats med att kommunicera ut begränsningar och svagheter i de rekommenderade ekonomiska modellerna och även farorna med dem till allmänheten. Denna form av affärer som nu gällt väcker nödvändigheten av en omfattande omorientering av forskarnas nuvarnde fokus samt att etablera en etisk kod för alla ekonomer att  förstå och kunna kommunicera ut för att begränsa det potentiella missbruket som har  utspelat sig.”

Vi ser förlopppet t.ex under 70-talet med oljekrisen. När guldfoten försvann för dollarn 1971 börjar en spekulation på dels oljan dels valutor, som fick återverkningar på hela världsekonomin som  skapade en finansiell instabilitet.

Uppköp av ris och spannmål har skett bl.a i Asien, som har skapat onaturliga brister och prisökningar med svältsitutioner och regeringskriser som en följd.

Riksbankens avreglering 1985 i Sverige ökad hushållens skuldsättning med stigande marknadspriser på fastigheter. Skulldvoten ökade 1970-2009 från 78 % till 155 % av disponibel inkomst enligt SCB

Parallellt ökar bankernas tillgångar enligt  SCB-studien.

Förr att undvika nya krascher har nu bankerna i Sverige p
ålagts ett högre avkastningskrav. De måste därför ha mer pengar på banken. Men ju mindre pengar de får låna ut desto mindre pengar kan de tjäna.

Därför hålls tillväxten uppe till priset av ökande privata och offentliga skulder

En ekonomisk modell, som i praktiken orsakar en ekonomisk kris. Självaste Strindberg ifrågasatte vad ekonomi var. Han ansåg det var en vetenskåp för att komma åt frukten av underklassens arbete.

De sjuka gömmer sig skapa nya pengar genom ökad skuldsättning. Banker spelar med folkets pengar i en Casinoekonomi Kriserna kom genom en väldig spekulation på äkta och falska värdepapper.

37 miljoner företag och investerare över hela världen. Av alla dessa bolag är drygt 43 000 transnationella med verksamhet i flera länder. Uppgifter som är publicerade i Affärsvärlden. 147 bolag dominerar världens ägarskap och tar hem 40 % av vinsten. Genom ökade monopol minskar konkurrensen med en högre prisbildning.

Banker finner sig knappast i att bli påtvingade en lägre avkastning. Jakten på högre vinster får finansiärerna att kasta sig över råvaror och nya tillväxtmarknader. Risktagandet kan skapa en ny bubbla.

För att att minska risk sker även en spekulation på värdepappar i en derivathandel Sådan handel syftar till att spekulera i kortsiktiga kursändringar, i stället för att göra långsiktiga investeringar.

 

Den amerikanska federala polisen FBI bekräftar att förundersökning inletts om JP Morgan Chases mångmiljardförluster. Se Svd

JP Morgan är USA:s största bank som avslöjade i maj 2012 förluster på 2 miljarder dollar i förlust nyligen i en avancerad handel med derivater och att ytterligare 1 miljard dollar i förlust med anknytning till handeln väntas i slutet av juni.

Det här inlägget postades i Bank- och finanskriser, Finansmakten, Spekulation. Bokmärk permalänken.