Vad finns i materian?

Varje molekyl har här sin egenskap eller sitt ändamål. Varifrån kommer då dessa egenskaper? Finns de inne i atomernas värld?

Varje atom är ett slag av ämne som järn eller guld. Antalet protoner och neutroner avgör vilket ämne det rör sig om. Men vad är då dessa kärnpartiklar? Då når vi in i ett mikroskosmos om materians och energins beteenden.

En värld där händelser inte längre kan förutses. En elektron kan uppträda i ett fall som en partikel och ett annat fall som en vågrörelse. I ett ‘fryst’ ögonblick blir det en partikel. Är det så att man tappar en dimension och inte längre kan se rörelsen?

Vi erfar processen men kan vi inte direkt observera inne i kvantvärlden utan att påverka resultatet. Vi kommer aldrig ifatt ögonblicket.

En värld i djup växelverkan med varandra, där observatören blir en deltagare och påverkar utgången.
En verklighet där alla tänkbara möjligheter närvarar samtidigt i en superpostion som överskrider tid om rum.

En ‘tennisboll’ i denna kvantvärld studsar inte mot rummets väggar utan kommer att finns på alla tänkbara platser och möjligheter samtidigt. Oändligt många beslut där ett kommer att gälla. Hur då? Finns det en vilja bakom detta?

Superpostion skildras som två vågor som överlappar varandra i tiden och rummet kan förstärka eller släcka ut varandra.

Superpositionering betyder helt enkelt att man lägger samman flera vågor för att skapa en större (eller mindre) resulterande våg. Superpositionsprincipen ger upphov till fenomen som interferens och diffraktion.

Är det då detta fenomenet vi ser i rökens, vattnets och universums virvlar? Allti en enda stor process, en enda verklighet.

Vad är det partikelforskarna ser i en partikelkollisionen? En begynnelse eller ser de in i en tunnel? Ja eller en “port” till Orsakens verklighet?.

Ett mysterium!

Om det nu är så att själva orsaken finns i det inre rummet, hur ska då vetenskapsmän kunna finna svar den i det yttre utan även kunna skåda in i oss själva?

2 svar på Vad finns i materian?

  1. Johnny Olofsson skriver:

    Intressant!
    Idag laborerar kvantfysikerna med den så kallade strängteorin. Varje molekyl är uppbyggd av strängar som i sin tur är uppbyggda av ren energi. (=Guds skaparord..)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.