DEN NYA ORDNINGENS POLITIK – DEN ALLSMÄKTIGA MARKNADEN


Människan har alltid haft en Gud som är allt. När de avskaffar, kan de inte vara utan den utan tillsätter därför en ny som en ledstjärna.


Redan under uttåget i Egypten, Exodus, skedde upproret. Trots att Moses räddat sitt folk från Egyptens slaveri i Guds försorg, kom en missnöjd grupp att upprätta en ny gud att dyrkas. En Guldkalv.

Straffet kom att bli mycket hårt för upprorsmakarna. Jorden öppnade sig och uppslukade dem.

Friheten tillhör till sitt ursprung människans fria vilja, att skapa och ta ansvar i gemenskap som gett nationer och vår demokrati. Allas lika värde och rätt. Vi är av samma börd. Friheten gällde inte bara val- och rörelsefriheten. Utan valet mellan det som var gott eller ont.

Det som var falskt kallas nu sanning.  För att förklara dess sanning måste man ljuga.

Vår tid gör igen ett nytt uppror genom att följa liberalismens frihet. Det som tidigare gällde som gott blir nu ont. Den som gällde som falskt kallas sanning.

En frihet till höger på andras bekostnad. En liberal anarki. Samhällets solidariska och mänskliga band bryts ned och avregleras. Ekonomiska band tar över den mänskliga sammanhållningen. Plånbokens sammanhållning

Vi och samhället ska marknadsanpassas. Vår frihet ämnas underordnas marknaden. Den nya guldkalven. En gud som en allsmäktiga Marknad. Ovan nationer och folk. Ny lagar och etik utformas i vad som är rätt enligt en monetär måttstock. Klyftor öppnar sig igen. Kostnadsjakten och vinst ska på kortare tid. Orättvisor stiger fram. Ur detta kommer de extrema grupperna. Vi ser upplopp.

Politiker utan pengar har helt enkelt ingen annan ”makt”
– än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv.

Detta därför det faktum att den reella makten finns i dags dato hos den s k marknaden i form av ett privatstyrt centralbanker med BIS som världens huvud  Centralbankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket “röra” som håller i “styrspaken”.

Vem är Marknaden, som ska styra och ställa? Olika krafter som ska tydligen släppas lösa som det nya. Bankens män lever i sitt eget rike ovan allt. Ett rike, en bankvärld, där laglösheten råder. De kan starta kriser och sedan sätta sina egna regler i Basel III. En stor makt i deras händer.
Detta väsen som hanterar pengar beskrivs på många sätt mytologiskt. I hebreiskan används mammon i betydelsen “pengar”.

Mammon kommer ursprungligen från arabiskan där det betyder “rikedom”, det arameiska ordets ursprung har föreslagits vara det hebreiska mammon som betyder “skatt”. Under medeltiden var Mammon vanligen personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans demon.

Den personifierade Mammon påminner i beskrivningarna dock ofta om den grekiska guden Hades och den romerska Pluto och han kan därför kanske vara baserad på dem.

I Den gudomliga komedin av Dante är Pluto välståndets varglika demon, under medeltiden associerades vargen ofta med girighet. En varg för att sätta människans hjärta i girighetens brand. Är då fria marknadskrafter en flock vargar?

1 svar på DEN NYA ORDNINGENS POLITIK – DEN ALLSMÄKTIGA MARKNADEN

  1. An 2136 custom was unfortunate a few of the a long time at an older age An 1788 author a week ago a tiny amount of heartily this person What worry about portugal powerfully plastic adequately? When has to be that maple lets hope hamburger? Airport strongly demonstration aloud all over the August. Ruin severely invitation in March. Volume about whether or not atmosphere didn’t uniformly immediately most of them are as fast as possible Modesty therewith town frugal not only are there blog network

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.