VÅR VERKLIGHETSUPPFATTNING OCH METAFYSIKEN

Europa är ett namn på en vision om kristen civilisation från 1453.

“Europa” är ursprungligen en kristen vision från 1453

 

EN VÄRLD ELLER SKILDA VERKLIGHETER?

Olika verkligheter gäller i sekulerad tid. Rationalismen säger att allt är materiellt och förkunnas som en världsdogm. Dagens politik bygger på denna tes och söker sin lösning här.  Vi ser hur samhällen fördärvas och förbereds för 1 % -folket.  Livspusslet ska gå ihop för de välbärgade och de som behöver RUT, säger Borg. Locket läggs på barnfattigdom är det senaste utspelet. En aktiv klyftbildning sker. Arbeten slimmas så hårt att dödsolyckor sker. Arbetslösa fasas ut i fas3. Allt för marknadens ideologi.

En centralism och masslogik gäller. Sverige centraliserar och urbaniseras till storstäder i trångboende och trängselskatt. Landsbygden lämnas åt sitt öde, Kvar blir en åldrande befolkning och en infrastruktur som förstörs. En propagandamaskin är igång sedan länge och särskilt efter 70-talet. Det var inte välståndssamhället som skapade 90-talskrisen utan finanskrafter där hela valutasystem förstördes.

Partier söker nya grunder. Alliansen säger sig vara den nya och civiliserade kraften för framtiden, Centern söker i ett normlöst vakuum och kallar det liberalism.

Liberalismen är det stora ordet som ska ersätta och förklara allt. Men vad syns i libralismen? En frihet på andras beskostnden som gynnar de egna intressena dvs en firhet som upplöser ansvar. I denna liberalism gömmer sig marknadsfriheten.

Den fysiska världen kan endast uppfattas subjektivt. Einstein sa att vi uppfattar världen relativt – relativitetsteorin. Archimedes sa: “ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden”. Men naturn rubbas genom ett tänkande.

Globalt klimatproblem, plundring av regnskog och fiskebestånd utanför Afrikas kust. Fiskesamhällen förstörs. Ur detta föds terrordåd. Tigern, gorillan och andra djurarter hotas av utrotning genom tjuvskytte och miljöförstörelse.

Vi må inse att det är det fria tänkande och skapandet, som förändrar tillvaron för alla och som definierar att vi är en människa.

Ingen annan varelse äger  den fria förmågan och viljan att sätta mål och förverkliga dem efter eget omdöme. Djur föjer en instinkt för att utföra sitt ändamål att vara en hjort eller en varg i naturen enligt naturens lagar. Människan är en levande orsak till civilisationen, samhällets uppbyggelse men även till krig och förstörelse. Både skapanade och förstörelse.

Utan människan hade jorden sett annorlunda ut. Naturens principer hade inte satts ur spel. Den mänskliga politiken innehåller en begränsning och binder sig till den materialistiska världsförklaringen. Det som inte syns och inte kan kontrolleras som mätbart, finns inte. Allt annat betraktas som en irrationell och vilseledande betraktelse. Ord, tankar och idéer existerar ändå och finns utanför det mätbara rummet.

MEN BÅDE VETENSKAP OCH BIBELN KAN FÖRENAS OM ETT ÄNDLIGT UNIVERSUM OCH ETT FÖDELSEÖGONBLICK

 

.

Kärnfysiken talar om Big Bang. En ljusflod  ur en enda punkt  singulariteten. Kunskapen om detta finns strax efter  tiden noll. Men inte tidigare. Man söker en lag som ska ge svar på uppkomsten och allt.

En paradox råder. Kan något komma till existens ur ett Intet där inget finns???

En annan förklaring är att det först sker en uppdelning av verkligheten enligt 1 Mos 1 som  ger grunden till “orsak” och verkan”,  som ger och mottar som “källan Solen” och  moder Jorden ” eller det som blir livets skapelse i “fader” och “moder”.

  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord

En Skapare som skapar ur sig själv. En förmäga som är gudomlig. Det gör Gud till Gud och är så Gud. På hebreiska används ordet “barah” som betyder “ursprung”. När vi tänker och får en idé så blir det  som om det kom ur oss själva. Människans urprung är att vara  en avbild av Gud. Kanske skulle vi ha kallats för “homo creator”. Syftet är då att efterlikna ett gott skapande. Allt vi gör avser ett skapande som är arbetet. Kränkt människobehandling srtider mot skapelseprincipen.

I 1 Mos 2-5 skapas tid och rum:

Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.  Och Gud sade: “Varde ljus”; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.  Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen (tid och rum bildades)

1 Mos 5-8 kommer det inre och yttre. Mittpunkten är i oss. Det finns 7 riktningar för oss:

 • Vänster-Höger,
 • Upp-Ned
 • Fram-Bak
 • Till sist in i oss. Den inre källan i vår Person . Här möter i vi en annan värld om vårt Själv förborgat i mystik. Vår inre Orsak. Ett andligt centrum. En hjärtpunkt. En port

Och Gud sade: “Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.”  Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.   Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.  (Himlen finns inom oss). (Atomen, cellen, ägget, frukten och solsystemet har alla en kärna eller en mittpunkt).

Den materialistiska vetenskapen förkunnar att allt är ett materiellt och universum har uppstått ur  en punkt spontant. Existens, ljus, alla naturlagar och liv skulle då alstras ur ett tomrum. Inget övernaturlugt gäller med detta..

I det allra första ögonblicket uppstod ett enormt ljushav och som gav uppov till hela universum som ekar ännu i ett makrokosmos. Denna tanke om en icke-existens skulle betyda att allt börjat ur ett tomrum. Ur ett ”intet”. Men ”intet” är existentiellt tomt. Hur kan något som existerar komma ur något utan existens?? Fysisk verklighet skildar ett resultat och inte den direkta orsaken.

Men även ett mikrokosmos kan nu uppfattas. En verklighet med en helt annan ordning, som bryter mot all klassisk fysik och all vedertagen logik.

Allt vi gör ger avtryck. Inget kan fritt betraktas objektivt som att se i ett “mikroskop”. Allt är integrerat. För att se förmålet sker först alltid en bearbetning, t.ex att skära itu.

Kvantfysiken skildrar en djupare förening där observatören ingår i kvantprocessen. Vår vaseblivning påverkar, som om vår kropp vore mycket större.

Vi påverkar när vi andas eller hur vi  tänker, säger eller gör. Eller som kvantfysken säger när vi  mäter trycket i ett bildäck, då läcker luft ut först. Vi kan även se hur hela IT-världen påverkar oss. Ett kosmos i sig. Allt skapar reaktioner och processer.  Ljusstrålen i rymden kan vi inte uppfatta förrän det träffat en yta t.ex en röd ros. Ögonlblickt innan kan vi inte uppfatta.  Ett vänligt ord kan förrändra mycket. Musik ger oss stämning. Harmonisk musik kan påskynda läkedom. Vacker natur eller det stilla havet skänker frid. Att ingå i en sångkör eller en orkester förenar oss att bli mer än var och en.Vi ingår då i ett större sammanhang.

I kvantmekaniken handlar de om mycket små föremål av energi, där det inte är möjligt att observera utan att förändra systemets beskaffenhet. Kvantfysiken har gett oss att obeservatörseffekten ingår som en del av systemet som betraktas. Ett stor mysterium är att i dessa kvanta existerar olika “egensskaper”. De är informstionsbärare.. 

KVANTFYSISK, KVANTHÄNDELSER OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE

 

I dubbelspaltexperimentet låter man elektron passera genom två spalter. Ett interferensmönster uppstår. Använder man en spalt uppstår endast en ljusspalt. Men under längre tids belysning återkommer mönstret som skildrar olika kvanthändelser. En enda elektron kan också passera två spalter samtidigt och återförenas. Kvanthändelser påverkas hur allt observeras.

Här en illustrerad film om detta: http://youtu.be/DfPeprQ7oGc

 

Ljuset kan därför uppvisa våg- eller partikelegenskaper, men inte båda samtidigt.  Mönstret sker genom superposition där kvantvågor överlappar varandra i tid och rum. som  kan förstärkas, förtunnas  eller släcka ut varandra, som ringarna på vattnet möter varandra.  Droppen är som skapande impuls som förändrar. Vågorna sprids när beröringen kommer.

 Elementarpartikel kan i en kvanthändelse befinna sig i alla möjliga tillstånd innan ett gälller.

Superpositionen. Egenskaper kan överföras till en annan partikel oberoende av avstånd under förustättning att inget i omgivningen kan påverka. Inom mystikens värld finns ett fenomen som kallas biolokalisering.

Pader Pio hade förmågan till biolokalisering och kunde befinna sig på två platser samtidigt och tala med människor – det är bekräftat. Detta skedde genom en “utvidgad personlighet”.

Detta kullkastar hela den logiska strukturen i den klassiska fysiken. Nobelpriset 2012 rörde sig om detta. En kvantdator skulle få en enorm kapacitet. Dagens lösenord hur en avancerade de än är skulle kunna avslöjas i kvantdatorn på ett ögonblick.

Ögonblicket innan en observationen kan inte fångas utan ingår i kvanthändelsen Verkan erfars efter orsaken. Tanken innan kan inte fångas. Detta omnämns i språket som “andemenningen” och syftet.

En idé kan finnas men dess inverkan kan inte i vetenskaplig metodik hanteras och kontrolleras. Den finns inom oss. Universum uppkomst tillör inte en rent fysisk verklighet. Liv kommer av liv. Ett liv ur en evighet.

ALLT ÄR FÖRENAT

Allt syns då vara förenat. Cellen är en enhet och samverkar i en större enhet som är vår fysiska kropp

 • som ingår i naturen
 • som ingår jorden
 • som ingår solsystemet
 • som ingår i Vintergatan
 • som ingår i Universum.

EN ENDA VERKLIGHET! MIRAKLER ÄR INTE OVERKLIGA. DET NATURLIGA  OCH ÖVERNATURLIGA FINNS SAMTIDIGT.

Allt är förenat i relationer till enda verklighet där allt kan påverkas. Föreningen jag här talar om skildrar på så vis en större kropp där vi ingår och fungerar som lemmar.

En kropp som lever har även ett huvud, ett medvetande och ett hjärta. En verklighet tillsammans med Skaparen och inte utan, Skapelseordet har gett allt. En ett skapande ur ord. Vi tolkar DNA.molekylen i bokstäver som ger egenskaper.

Denna kosmiska bild visar på en kosmisk Människa som bekräftar KRISTUS. Hela verklighen ingår i Kristus, konung över alla element, krafter och livet. Kristus kunde stilla stormen och väcka den lilla flickan från döden – Talita Cum: “Lilla flicka, jag säger  dig, stå upp!! Mark 5:41

Detta gäller ju alla under och det som sker som övernaturligt. Ett ord kan förändra verkligenheten. En oförklarlig orsak kan nå vår verklighet som förändrar tingens tillstånd som i Vasta. Bönen hörsammades och  förändrade allt.

Jean-Pierre Bély  från Frankrie fick han neurologiska problem 1971. 1984 fick han diagnosen multipel skleros, Den 11 febr 1999 blev han nr 66 i raden av dem som genomgick ett mirakulöst helade i Lourdes, som är bekräftat av medicinsk expertis och kyrkans myndighet i Frankriek  När det sker så sker  detta i pilgrimsorten Lourdes, se länk under flik Oikonomia: http://www.oikonomia.info/?page_id=19786

Jag tyckte att jag föll i någon sorts dvala… Sedan började den intensiva kylan ge vika för en känsla av mild och mjuk värme, som började nere i tårna.

Värmen ökade på samma sätt, den spred sig i hela kroppen och blev till sist som en eld. Jag kände hur livet slog ut i hela min kropp, som blivit förlamad av sjukdomen! Plötsligt, hur vet jag inte, märkte jag att jag satt på sängkanten med benen på golvet, häpen över att kunna röra mina händer och förbluffad över att åter kunna känna och uppleva hur mjuka ochsmidiga mina fingrar och min hud var. Bilden visar Jean-Pierre Bély som frisk.

En varm våg väller fram som gör om vävnader till det friska. Den kristna historien vittnar hur lama kan resa sig upp , leprasjuka blir fria och blinda ser på ett ögonblick.

Ordet och tankens påvekan finns inte med i vetenskpans sammanhang. Vetenskapen söker ändå efter ett teorem om en enhetslag som ger alla lagar som omfattar gravitation, elektrodynamik, naturlagar mm som ger världsförklaringen till allt och universums uppkomst. Det finns här inget utrymme för övernaturliga principer. Det återupprepar fornegyptens metafysik

Historien är ändå fylld med händelser som motsäger och som inte yppas i den västerländska rationalismen.

Vad skildrar då det övernaturliga? Något från ett “Intet? Bönen i Vasta hörsammas och besvaras. 17 stora träd på ett bräckigt tak och där kapellets inrum är intakt. Utan rötter som söker sig ner längds väggarna. Stenar skulle då ha spräckts. Rimlig förklaring finns ine. Så är inte fallet , se  http://www.oikonomia.info/?page_id=19447

Teologisk forskning säger

 Mirakler kommer av ordet mirari som betyder ‘att förundra sig’. De har en stor symbolisk och psykologisk betydelse. Det väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella. De överträffar förhoppningar och förståndet; och visar Guds mysterium. De visar Guds signum. Innebörden är att de bär med sig en gudomlig anvisning. De kan vara en bekräftelse på en persons bön. Stark tro bakom en bön startar upp en förändrinig bortom fysisk verklighet. 

En av många händelser med stor publik sker  just skett i Egypten. 

UPPENBARELSERNA VID EL-ZEITOUN I KARIO 1968 -1971

 

Den Koptiska Ortodoxa Kyrkan i Kairo heter El-Zeitoun, vilket betyder “oliv” och är en symbol för freden. Ordet “kopter” kommer från grekiska och betyder egypter. Kyrkan El Zeitoun är tillägnad Jungfru Maria och byggdes år 1924. Den heliga Familjen kom att fly från Herodos under 3,5 års tid. 

Den heliga familjen levde här under 3 års tid under sin flykt från Herodes. Folken här visste ingen om dem , men det så sker märkliga ting runt dem i deras olika vistelse i ökenoråden. Där de bodde läckte det fram vattenkällor och vackra trädgårdar bildas. Platser vördas än idag. Kloster och kyrkor byggs. Så kom kristendomen hit.  Jag har själv föjt vägen i dessa ökenområden och sett.

I de första uppenbarelserna framträdde Jungfru Maria 1968 i en naturlig upplyst kroppsstorlek. Hon bar en lång skrud som sträckte sig ut över Hennes fötter. Med sina händer utsträckta och nedböjt huvud välsignas människor som stod framför kyrkan.Många fenom hände

 • Platsen kunde bada i ljus och svepa in hela området i en doft av rökelse.
 • Ibland tog Hennes som en ljusgestalt. Hennes anletsdrag kunde ändå synas mycket tydligt.
 • Jungfru Maria brukade vandra över kyrkans tak och särskilt vid den mittersta domen, där Hon finns avbildad i en väldig målning under domens tak. Hon vandrade fram till Korset, som lyste med ett klart sken, och inför Korset böjde Hon sitt Huvud.
 • Ibland var Hon omgiven av ljusa stjärnor. Runt Hennes huvud lyste vid olika tillfällen en vit glittrande gloria.
 • Duvor flög i formationer runt Henne och runt domerna.
 • Ett märkligt fenomen som iakttogs var när månskivan gled in bakom och ovan kyrkan. Den blev förstorad och på månen framträdde en skugga av Jungfru Maria!
 • Vid vissa tillfällen bar Jungfru Maria Jesusbarnet i Sin famn.
 • Under dessa ögonblick vid Jungfru Marias närvaro blev ett stort antal människor botade från svåra sjukdomar som cancer.
 • En man hade en tid innan råkat ut för en svår bilolycka. När bilen voltade klämdes hans vänstra armbåge så svårt att armen var obrukbar pga. alla nerv- och vävnadsskadorna. Han hade två misslyckade operationer bakom sig och en amputering av armen var aktuell. Denne man, Wagih Rizk, hade bestämt sig för att komma och ta en bild på en uppenbarelse. När han efter lång väntan kunde ta bilden, upptäckte han att han hade använt både sin vänstra och högra hand för att ta bilden. Den vänstra armen var fullständigt helad

Här finns budskapet till oss alla i denna mörka tid.

Sant?  Vad innehåller budskapet? 

 .

 

Aldrig tidigare i kyrkans historia har det förekommit så många uppenbarelser av Jungfru Maria på så många platser i världen och så ofta som i vår tid. Fatima, Garabandal och Medjugorje rör alla Guds frälsningsplan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.