Samhällets blodomlopp

Ekonomin i såväl natur och samhälle skildrar ett kretslopp såsom vattnet är ett kretslopp i naturen och blodet i vår egen kropp.

Samhället är en spegelbild av människan själv en förlängning att samverka för varandra. Pengar finns dels som drivmedel att skapa nya förutsättningar dels som ett betalningsmedel. Samhället skattesystem vilar på ett kretslopp att fördela medel i samhällets olika organ och verksamheter enligt en politik och normer.

Den svenska modell byggde på en demokrati med människors lika rätt och värde. Samhällets sammanhållning byggde på solidaritsprincipen där samhälle och näringsliv fungerade som ett ömsesidigt stöd.

Samhället skapar förutsättning till människors utveckling, skola, vård, kultur, kommunikation, infrastruktur mm. Näringslivet skapade försörjning av basförnödenheter och produkter för samhällsbygget. Allt är grunden ett skapande nerifrån och upp och följer växtprincipen. Naturprocessen bygger på föreningen av motsatser och det sker även i samhället med det offentliga och det privata.

Det ena skapar stöd för att det ska växa och vara självständig. Hjälp-till-självhjälp är detta eller subsidiaritet. Det andra riktar sig utåt som skapar nytt och bygger på solidaritet.

Det offentliga gäller det gemensamma intressena och samhällsmålen. Det privata bevakar sin intressen för sina ägare. Det ena kan inte ta över det andra. Då uppträder envälde eller oligarki.

Det ekonomiska tillväxten är som att få en kropp att fungera i ett ekonomiskt blodomlopp. Om huvudet hamstrar allt blod, så kollapsar kroppen när resten av kroppsdelarna som hjärtat, händerna och fötterna inte får något blod. Därför funkar inte girighet som är motorn i högerns kapitalistiska system.

Överdrivet sparande fungerar inte heller för då tas en del blod (= pengar) ur kretsloppet och kroppens olika delar har inte lika mycket blod att driva kroppen vidare med heller. Vi har stora ekonomiska verksamheter som banker och internationella jättar som samlar pengar på hög och bromsar utvecklingen för att sko sig själva.

Vi har en regering som stramar åt i en paradoxal syn på ekonomin och låter stora tillgångar ligga still utan skapa nytta. 2012 har vi en netttotillgång på 637 miljarder. Priset är att en grupp i samhället stängs av från kretsloppet. En ekonomi som plundrar sina egna hushåll och sitt eget samhälle. En ekonomi som konsumerar sina resurser som är ämnade för en ny avkastning. Ekonomi är inte pengar men de finns för att vare ett drivmedel för att skapa nytt.

Här finns vidare anknytningar till miljön. Om vi förbrukar all metall i jorden, får vi till slut brist på metall. Men om vi återanvänder så tar metallen inte slut.

Så skapa skapa arbete och välstånd åt alla är ekonomins grundsten och motor.

DEN MARKNADSEKONOMISKA FRIHETEN ELLER MARKNADSMASKINEN

Marknadsekonomin tillkom under 1700-talet då libleralismen kom med den industriella revolution. Banden bröts med naturen, samhällets funktion och människan som mål för utveckling. Nyklassisk ekonomi bygger på hypotetiska och matematiska modeller som följer fysikens lagar att självoptimera. Drivkraften vilar i människan själv att navigera och bedöma riktning,

Marknadsekonomin är som väldig grävmaskin som äter upp tillväxten i inhemska “trädgårdarna”. Inte bara bildligt och även bokstavligen av naturresurser Tyranni kan utövas på olika sätt. Att vidta åtgärder som gör att människor förlorar sina jobb, sina hem och sin värdighet, är en sorts tyranni.

Ett annat sätt är att erövra vårt lands företag, samhällsfunktioner och tillgångar för banker och storföretag. MI tillämpar en ekonomi som plundrar, privatiserar. avbryter det ekonomiska kretsloppet och låter pengar hamnar i rika fickor.

Att leda Sverige utan mål ty det kan kostar 100 miljarder, varnar Reinfeldt. Allt låta bemanningsbolag ta hand om arbetsmarknaden är att göra människor till ett medel och en vara.

Vi har med Alliansen sett hur skandaler och korruption utvecklas i vård, skola, räddningstjänst, företagande, vapenexport mm. Varför? Därför att den librala vägen och ideologin är falsk och står i strid med av vad som är samhällets aoch ekonomins ursprung, Vad kommer först Människan eller Marknaden? Vilket ska prioriteras före allt annat? Denna fråga gäller genom hela historien.

Ett blir mål eller ett medel, är en återkommande fråga. M väljer marknaden och kapitalet. En väg som för oss bakåt i utveckling mänskligt och i civilitet:

Detta är inte ett påstående utan av en följd och logik om orsak och verkan. Människan är källan till allt som byggt samhället. Pengar finns för att vara ett drivmedel för landet – ett medel att skapa nya förutsättningar och tillväxt. Vi ser att det växer fram nerifrån och upp som ett träd. Ekonomin tillhör samma lagar som gäller i naturen.

1 svar på Samhällets blodomlopp

  1. vans nere alte skriver:

    Your house is valueble for me. Thank you!?-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.