14 av 14. Jesus läggs i graven och uppstår från det döda.

urgraven3

14. Jesus blir lagd i graven och uppstår på tredje dagen 

(Matt 27:60; Mark 15:46; Luk 23:53; Joh 19:41-42). Varför den ohyggliga tortyr (som vi tagit del av i Passion of Christ)?  En räddningsaktion utan dess like. En port var stängd som öppnats för oss. Därför finns Kyrkan som en Ark till en oändlig framtid.

Jag skall resa er ur era gravar och leda er tillbaka till ert hem: Mitt Heliga Hjärta. Jesus i Sant Liv i Gud den 10 april 1990.

 

Jag är Uppståndelsen; om någon tror på mig, skall han leva om han än dör. Jag är Sanningens Helige Ande. Jag är påminnelsen om mitt Ord som kommer till er och vacker er ur er djupa sömn. Jesus i Sant Liv i Gud den 12 april 1990.

 

Nutida budskap är en påminnelse om vad Biblen säger och ersätter inget på något vis utan bekräftar.

 

Jag är Kärlekens, Fridens och Försoningens ande. Jag är den som älskar er mest. Jag är er skapare. Jesus den 22 jan 1990

———————————

 Jesus Kristus, Du är den Gudomliga viljan – Kärlekens vilja. En Barmhärtig  och Förlåtande Gud.  Korset är Ditt svar mot ondskan. I kärlek offrade Du Dig själv till sista blodsdroppen. Du gav allt för att vi skulle räddas och få leva. Du visar vad KÄRLEK ÄR att ge Ditt liv för mänskligheten, vän som ovän. Barmhärtighet och förlåtelse är Din lösen. Du älskade alla och vill rädda även dem som plågade dig. Du förlät rövaren på korstet i hans sista ögonblick i livet. Det är aldrig försent trots vår missgärningar. 

Du är vägvisare till livet och till efterföljd att älska Dig och vår nästa. Du skapade oss alla.  I Gud är vi alla som oss själva. Du lever för oss och låt oss leva för Dig. Låt oss aldrig sörja döden, som om vi inte hade något hopp. Åt Dig anförtror vi våra döda. Låt oss med förtröstan och lugn se fram mot vår egen död i tron på Din seger. Låt oss vid varje grav se fram mot uppståndelsens morgon.

Den Gudomliga viljan

jesuslerhostianNär bilden granskas mer noggrant, kan man i nivå med Jesu bröst se ett ljust parti, som visar profilen av en präst, som är klädd i en mässkrud i en ställning då han höjer upp hostian i det Heliga Sakramentet. Han har ryggen vänd åt höger. Hostian finns till vänster intill mantelkanten.

Jesus gav själv en dedikation till systern, som hon kunde höra i sitt inre när hon för första gången såg fotot med den leende Jesus. Den löd:

“ Jag är den Gudomlige Läraren, Läraren om den Gudomliga Viljan. Mina själar som lever i min Vilja är mitt leende.”

 

Korsets mysterium

Mässan räddar liv. Jesu lidande på Korset var törsten efter själar så att vi räddas, förenar oss och bli Hans lemmar och eko i världen.

Korsets djupa hemlighet är att korset är Livets träd, som är Kristus.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.