Marie Kärleksflamma

 

Mariahjarta

JJesuheart2ungfru Maria har i en uppenbarelse för en sexbarnsmor i Ungern 1961-1974 gett oss en bön för att sprida den bland alla folk och nationer för att rädda själar. En bön till hängivenhet för Maria. Modershjärtat som med Fadern i Himlen offrade Sonen för vår befrielse.

Vi må skilja mellan bön och tillbedjan.

Bön är här bön om hjälp som när vi ber en vän om hjälp. Men tillbedjan är något annat som ärar och bedyrar Gud som den ende Guden, som  den Allsmäktige, värlsalltets Skapare, som skapat vår själ.

Vår själ har en gång sett Gud i vår egen urbegynnelse  i ett ytterst kort ögonblick före moderlivet när vi föds rent fysiskt. Vi tar bonining. Jesus kom till jorden för att tända eld i oss. Kristi själ kom till jorden genom Maria och följde samma väg som en människa. Vi 30 års ålder började  Jesus Gudomlig gärning sedan dopet i Jordan fram till Korset 33 år gammal.

Jesu moder tog del i Kristi lidande. Mänskligheten finns i en andlig kropp i Kristus. Om vi är medvetna då är lidandets process  förenat med Kristus och är en offergärning att rädda själar. Den som älskar Jesus mycket kommer att drabbas av mycket lidande. Därom vittnar många historier om martyrer och personer i långvarig sjuksäng.

softner of evil heartsDet gäller oss alla. Ur Kristi sår kommer frälsning. Det gäller inte bra goda. Även hårdhjärtade kan räddas. Ikononen med svärden gäller  detta.

Vårt arv och mål finns i himlen. Vårt livsmål på jorden är vägen åter till Himlen för ett evigt liv. Det dyrbaraste som finns. Döden är här en födelse och befrielse. Kristus visar vägen 

Som döpta lever vi i Kristus, dör i och uppstår genom Kristus. Genom tron på Jesus blir vi rättfärdiga. Genom Kommunionen tar vi emot Hans dyrbara Kropp och Blod. Ur Jesus heliga Hjärta flödar nu frälsningen och evigt liv. Skulden är betald. Därför finns Kyrkan som ett förbund, en ark eller ett andligt skepp för oss. 

Men många är i fara att förlora sin plats i Guds rike. Att säga nej är att sätta punkt för gott. Så mycket är förnekat. En vildmark råder i en förvirring. Materialismen och rationslismen driver fram slavari. Marknaden prisas som det högsta. En värld i lögn.

Att leva ett liv i orätt mot Gud och medmänniskor eller att dyrka andra ting som det primära gör att vi missar målet totalt. Detta är synden som söndrar och förstör oss. Gör vi detta och säger att Gud inte finns, då går hoppet om intet. Själen kan då förloras för alltid i en icke-existens, som är Helvetet. Ännu lever en Nåd och räddning

Guds kärlek består i en oändligt barmhärtig och Gud vill rädda oss om vi återvänder i ånger. Jesus betyder den som räddar. Dödens amkt är bruten. Därför finns Kyrkan som en Guds ark och förbund. Våra liv kan förenas i Jesus och Marias mission att rädda själar genom älska dem. De lider så för varje förlorad själ. Maria som är Guds och vår moder är som Jesus utan synd och obefläckad säger:

Mitt Hjärtas Kärlekseld förenad med era hjärtas eld ska förinta alla synder… Jag utbreder min Kärleksflammas verk över alla nationer och folk. Inte bara över dem som tillhör den Katolska Kyrkan, utan över alla dem som är märkta med min Sons Kors. Därför vill jag att mitt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma ska erkännas överallt och bli lika känt som mitt Namn är känt över hela världen… Mitt Hjärtas Kärleksflamma innesluter och omfamnar även de döende och de lidande själarna i Skärselden… Om mitt Hjärtas Kärleksflamma kommer att upptänds hela jorden, kommer den också att påverka de döende. Satan mer att förblindas och med hjälp av era vaksamma böner, kommer de döendes strid med Satan att upphöra. I den milda glansen av min Kärleksflamma kommer även de mest härdade syndare att omvända sig, eftersom jag önskar att ingen själ går förlorad!’

 

Så länge det finns någon – dag som natt – som ber om frälsningens gåva genom mitt Hjärtas Kärleksflamma, så lovar jag att ingen av de döende i er omgivning ska bli fördömd! Om det finns många troende som utövar botgöring och ber då räcker det med bara fem minuters vaka och bön för varje person som behöver räddning! Ju innerligare bönen är, desto mer blir Satan förblindad och de döende kommer att hämta nya krafter för att definitivt och lämpligt kunna bestämma om sitt framtida öde, utan Satans påverkningar. Min Kärleksflamma kommer inte bara de levande till godo, utan kommer även att hjälpa de lidande själarna i Skärselden. De familjer som vill vaka hemma med botgöring med en timmas bön torsdag eller fredag och hela den dagen leva på vatten och bröd, ska jag ge en särskild gåva: inom åtta dagar en själ från familjekretsen som befinner sig i Skärselden. De som på måndagar fastar med vatten och bröd, befriar en prästs själ från Skärselden.

 

Jesus: ”Jag vill tala om för er att min Moder aldrig fått en sådan ära sedan Ordet blev Kött. Varje bön, vilken skottbön det än må vara och som bes av vem som helst i världen, är som ett rop om hjälp. Alla dessa böner förenas till ett den dag då min Allraheligaste Moders Kärleksflamma kommer att uppenbara all sin styrka. Då ska mänskligheten kasta sig ner inför Guds Moder och tacka för hennes oändliga kärlek.”

 Inledning

Vi använder Rosenkransen. Man börjar med bönen till den Helige Josef.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen

Helige Josef, din makt omfattar allt i vårt liv. Du kan göra möjligt allt det omöjliga. Se med en faders kärlek på alla våra behov. Amen.

 

Marie Obeflläckade Hjärtas Kärleksflamma

Korset

Ikareksflamman Faderns + (Korstecken) och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 • Må Dina Heliga +,
 • Ärorika +,
 • Livgivande + och helgande Sår,
 • bevara mig i Din kärlek, nu + och för evigt.
 • Amen.

Första kulan

 • Trosbekännelsen
 • Fader vår

De tre kulorna

 • 3 gng
 • Var hälsad Maria full av Nåd. Herren är med Dig. Välsignade är Du bland kvinnor. välsignad är Din livsfrukt Jesus. Heliga Guds moder bed för oss nu och i vår dödsstund Amen

Den ensamma Kulan

 • Ära vare Fadern, Sonen och den Heliga Ande, som var, nu är, ska vara från evighet till evighet. Amen

Inledning av varje dekad – 5 dekader

 • Smärtfyllda och Obefläckade Marie Hjärta, bed för oss som tar vår tillflykt till dig!

10 kulor (en dekad)

 • 10 gng
 • Moder, rädda oss genom ditt Obefläckade Hjärtas kärleksflamma!
 • Dekaden avslutas med att 3 gng:
 • “Ära vare Fadern, Sonen och den Heliga Ande, som var, nu är, ska vara från evighet till evighet. Amen

Avslutning efter den 5:te dekaden

Heliga Guds Moder, låt din Kärleksflammas nådeverkan uppfylla hela mänskligheten, nu och i vår dödsstund. Amen.

Mer om bön: 

 

/li

li

 Inledning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.